Artikelen

Duizenden theologische artikelen uit bekende theologische bronnen staan voor je klaar! We hebben materiaal van bijna elke vooraanstaande theoloog beschikbaar. Voor een paar euro per maand lees je alle artikelen. Word ook lid.

Zoeken:

Filter artikelen op:

Gebied

Categorie

Rubriek

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Bron

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Uitgave

Praktische theologie

Aanvoelen en openhouden praktisch wijs handelen in de school

Handelingen 2021 02 | Theo van der Zee | Artikel, Overige artikelen | Filosofie | Leiderschap

Leraren hebben in hun professionele handelen te maken met de ambiguïteit en contingentie van de onderwijspraktijk, met het oog op het realiseren van goed onderwijs. Leraren zullen daarom voortdurend wikken en wegen. Ze moeten zowel in staat zijn aan te voelen wat verschil maakt en wat er speelt, als ook de toekomst openhouden: twee cruciale aspecten.
Praktische theologie

‘De samenleving is gebaat bij een zoektocht naar het goede’

Handelingen 2021 02 | Tom Lormans | Artikel, Overige artikelen | Filosofie | Samenleving

We spreken met Paul van Tongeren (1950). Hij is een Nederlands filosoof en theoloog, gespecialiseerd in ethiek. Vanaf april 2021 mag hij als Denker des Vaderlands de stem van de filosofie in het publieke debat laten klinken.
Praktische theologie

Praktische wijsheid

Handelingen 2021 02 | Andries Baart | Artikel, Overige artikelen | Filosofie | Levenskunst

Mensgerichte beroepsbeoefenaren kunnen het niet stellen zonder praktische wijsheid. Maar wat is dat en waar is praktische wijsheid goed voor? Die twee vragen worden in deze bijdrage opgehelderd. Ik houd me sinds 2006 bezig met praktisch wijze professionaliteit en heb er veelvuldig over gepubliceerd – om die reden verwijs ik in de tekst slechts globaal.
Praktische theologie

Weten wat te doen

Handelingen 2021 02 | Theo van der Zee | Artikel, Overige artikelen | Filosofie | Levenskunst

Werkers in de zorg, de kerk en het onderwijs worden net als andere professionals geacht te weten wat te doen. Ze komen in hun werk voor situaties te staan waarin soms wel en soms niet of maar nauwelijks duidelijk is wat er aan de hand is. Om dan te weten wat hen te doen staat, hebben professionals niet enkel ambachtelijkheid maar bovendien nood aan praktische wijsheid.
Praktische theologie

Praktische wijsheid en de opleiding tot werker in kerkelijke praktijken

Handelingen 2021 02 | Ciska Stark en Hans Schaeffer | Artikel, Overige artikelen | Filosofie | Levenskunst

Waar halen pastores en geestelijk verzorgers in de huidige tijd hun wijsheid vandaan? Hoe kunnen opleidingen voor deze complexe en onzekere tijd goed opleiden? Welke belangrijke academische keuzes en visies staan hier op het spel? Pleidooi voor doordenking én gebruik van het concept praktische wijsheid, meer en explicieter dan nu gebeurt.
Kerkopbouw

Niet zenden maar ontvangen

Handelingen 2021 01 | Monique van Dijk-Groeneboer | Artikel, Overige artikelen | Filosofie | Diversiteit, Inclusie

Met veel genoegen heb ik het boek van Henk de Roest gelezen waarin hij pleit voor samenwerkend onderzoek in de praktische theologie, waarbij onderzoeker en practicant gezamenlijk onderzoek verrichten. In deze bijdrage reageer ik met een methodologische doordenking, waarbij de focus ligt op de spanning tussen onderzoeker en practicant.
Praktische theologie

Participatief onderzoek in de praktische religiewetenschap

Handelingen 2021 01 | Hans Schilderman | Artikel, Overige artikelen | Filosofie | God

In zijn recente boek Collaborative Practical Theology. Engaging Practitioners in Research on Christian Practices voert Henk de Roest een warm pleidooi voor samenwerking in de praktische theologie tussen onderzoekers en onderzochten, wetenschappers en gelovigen. Eerder mocht ik zijn boek aan de Vrije Universiteit komen becommentariëren en een uitwerking van die lezing ligt hier voor.
Praktische theologie

‘Jezus als queer? Ocharme …’

Handelingen 2020 04 | Peter-Ben Smit | Artikel, Overige artikelen | Filosofie | Gender, Inclusie

De titel boven dit artikel is van Trouw-columnist Ephimenco en stond in 2018 boven zijn reactie op een opiniebijdrage van mijn hand, dat precies dat betoogde: de term ‘queer’ is uitstekend geschikt om Jezus, zoals hij in de (canonieke) evangelies geportretteerd wordt, weer te geven.
Ecclesiologie

‘Op zoek naar een ‘lichte’ vorm van kerk-zijn’

Handelingen 2020 03 | Tom Lormans | Artikel, Overige artikelen | Filosofie | Kerk in de wereld, Seculariteit

Ton Bernts is vanaf 1992 verbonden aan het Kaski, onderzoekscentrum voor religie en samenleving. Aanvankelijk begon hij als senior-onderzoeker en sinds 2003 is hij directeur van dit centrum. Hij studeerde cultuur- en godsdienstpsychologie aan de Katholieke Universiteit Nijmegen en promoveerde in 1991 aan de Erasmus Universiteit Rotterdam in de sociale wetenschappen, op een onderzoek over […]
Liturgie

Liturgische en rituele studies 2016-2019

Handelingen 2020 01 | Martin Hoondert | Artikel, Overige artikelen | Filosofie | Levenseinde en rouw, Overlijden

In dit Trendbericht laat Martin Hoondert zien hoe nieuwe rituele praktijken onderwerp zijn van onderzoek. Deze veranderende praktijken vragen om analyse en interpretatie vanuit een breed cultureel kader van waaruit de vernieuwingen en recontextualiseringen begrepen kunnen worden. Op www.handelingen.com biedt hij een uitgebreider overzicht in het daar te downloaden Literatuurbericht.