Artikelen

Duizenden theologische artikelen uit bekende theologische bronnen staan voor je klaar! We hebben materiaal van bijna elke vooraanstaande theoloog beschikbaar. Voor een paar euro per maand lees je alle artikelen. Word ook lid.

Zoeken:

Filter artikelen op:

Gebied

Categorie

Rubriek

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Bron

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Uitgave

Praktische theologie

De Ghanese pastor als papa van zijn gemeente

Handelingen 2020 04 | Laura Dijkhuizen | Artikel, Overige artikelen | Migratie | Leiderschap

Vanwege mijn voorliefde voor het Afrikaanse, onze geadopteerde dochters uit Mozambique en mijn werk heb ik een breed netwerk aan Afrikaanse vrienden, collega’s, studenten en kennissen. Zo baden we vanuit mijn toenmalige evangelische kerk in Nederland vijf jaar lang maandelijks met een groep Westen Oost-Afrikaanse en Nederlandse vrouwen voor onze gezinnen. De moeders vroegen opvallend vaak gebed voor hun mannen.
Diaconaat

‘We zijn allemaal mensen’

Handelingen 2020 02 | René Rosmolen | Kunst | Migratie | Samenleving

RENÉ ROSMOLEN ‘Ik teken om de wereld om mij heen te doorgronden en menselijke relaties te onderzoeken. En om verhalen te vertellen’, zegt Eva Hilhorst, ‘over wat er nu in de wereld speelt, zoals migratie, politiek, milieu.’ Ze is grafic journalist en oprichtster van Drawing the Times, een online platform met getekende journalistieke verhalen en […]
Diaconaat

‘Deel je tafel’ voor een leefbare samenleving

Handelingen 2020 02 | Karel Jungheim | Artikel, Overige artikelen | Eenzaamheid, Migratie, Vluchtelingen | Inclusie, Intercultureel

Vluchtelingen zoeken een plek in onze samenleving. Veel kerken bieden hen graag een uitweg uit eenzaamheid door hen uit te nodigen voor een maaltijd. Kerk in Actie, de diaconale organisatie van de Protestantse Kerk in Nederland, wil deze plaatselijke acties met elkaar verbinden en stimuleren via de actie ‘Deel je Tafel’. Deze maaltijden blijken niet […]
Kerkopbouw

Strijd om betekenis: cruciale fase in het proces van interculturele kerkopbouw

Handelingen 2019 01 | Jan Eijken | Artikel, Overige artikelen | Migratie | Inclusie, Intercultureel

De wisselrubriek ‘De promotie’ besteedt deze keer aandacht aan het proefschrift dat Jan (J.A.J.) Eijken op 3 december 2018 verdedigde aan het Nijmeegs Instituut voor Missiewetenschappen aan de Radboud Universiteit, getiteld: Strijd om betekenis. Discoursanalyse van een beleidsmatig experiment interculturele kerkopbouw in de Schilderswijk, Den Haag 2000-2010. Promotoren: prof.dr. F.J.S. Wijsen en prof.dr. J.B.M. Wissink, copromotor: dr. J.E. Castillo Guerra.
Praktische theologie

‘Een beter besef van migratie is noodzakelijk’

Handelingen 2019 01 | Tom Lormans | Artikel, Overige artikelen | Migratie, Wereldgodsdiensten | Inclusie, Intercultureel

Leo Lucassen is directeur Onderzoek van het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis in Amsterdam en hoogleraar Global Labour and Migration History aan de Universiteit Leiden. Samen met Henk van Houtum publiceerde hij het boek Voorbij Fort Europa. Een nieuwe visie op migratie (2016). Samen met Paul Scheffer en Ernst Hirsch Ballin is hij uitgever van de essaybundel Regie over migratie. Naar een strategische agenda van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (2018). Onlangs verscheen in geheel herziene en geactualiseerde editie Vijf eeuwen migratie, waarin Leo en Jan Lucassen meningen over de lange en rijke Nederlandse migratiegeschiedenis toetsen aan de historische feiten.
Praktische theologie

Een leven in kleur

Handelingen 2019 01 | Paulien Matze | Artikel, Overige artikelen | Geestelijke verzorging, Migratie | Inclusie, Intercultureel

‘Wie was ik nog na de migratie?’ vroeg een oudere Surinaamse vrouw zich af. Wie ben je als je geen deel meer uitmaakt van de context waarin je ‘kende en gekend’ werd? Een breuk als migratie bedreigt de identiteit en vraagt om (het delen van) verhalen. Zo kunnen mensen tot een herwaardering komen van wie zij zijn en kunnen zij ‘geïntegreerd’ raken. Het is een manier om de identiteit te versterken, blijkt uit de pilot ‘Mijn leven in kleur’ die Paulien Matze uitvoerde.
Praktische theologie

Nieuwe manieren van christen-zijn: rooms-katholieke migranten in Nederland

Handelingen 2019 01 | Jorge Castillo Guerra | Artikel, Overige artikelen | Migratie | Oecumene

Wat weten we over de rooms katholieke migranten in Nederland, over hun migratiegeschiedenis, relatie met de Rooms-Katholieke Kerk en diversiteit? Waarom hebben ze specifieke pastorale begeleiding nodig?
Praktische theologie

Samen met alle heiligen: protestantse en interculturele kerken

Handelingen 2019 01 | Simon de Kam | Artikel, Overige artikelen | Migratie | Inclusie, Intercultureel

‘Moge Hij [de Vader van elke gemeenschap, SdK] vanuit Zijn rijke luister uw innerlijke wezen kracht en sterkte schenken door Zijn Geest, zodat door uw geloof Christus kan gaan wonen in uw hart, en u geworteld en gegrondvest blijft in de liefde. Dan zult u samen met alle heiligen de lengte en de breedte, de hoogte en de diepte kunnen begrijpen, ja de liefde van Christus kennen die alle kennis te boven gaat, opdat u zult volstromen met Gods volkomenheid’ (Efeziërs 3:16-19).
Praktische theologie

De Syrisch-Orthodoxe gemeenschap in Nederland

Handelingen 2019 01 | Heleen Murre-Van Den Berg | Artikel, Overige artikelen | Conflicten, Migratie, Vluchtelingen | Inclusie, Intercultureel

Op verschillende plaatsen in Nederland wordt deze jaren door Turkse en Marokkaanse migranten herdacht dat ze vijftig jaar in Nederland zijn. Ook voor de Syrisch-orthodoxe gemeenschap in Nederland geldt dat haar wortels in de jaren zeventig liggen. Die gelijktijdigheid heeft te maken met het feit dat de eerste Syrisch-orthodoxe migranten als gastarbeiders kwamen, net als Turkse moslims en Armeniërs, vooral voor de textielindustrie in het oosten van Nederland.
Praktische theologie

Migratiestromen en grensbeleid

Handelingen 2019 01 | Jorge Castillo Guerra | Artikel, Overige artikelen | Migratie, Vluchtelingen | Inclusie, Intercultureel

Over de hele wereld zijn allerlei migratiestromen zichtbaar, in reactie op een scala aan ontwikkelingen die zich binnen en buiten grenzen afspelen. Zowel emigratieals immigratielanden hebben zich hiermee te verhouden, waarbij welvarende immigratielanden vaak de spelregels bepalen. In toenemende mate wordt migratie ook gepolitiseerd. Welke redenen zitten er bijvoorbeeld achter het repressieve migratiebeleid van Europa? Een overzicht van oorzaken, beweegredenen, migratiebeleid en humane perspectieven.