Artikelen

Duizenden theologische artikelen uit bekende theologische bronnen staan voor je klaar! We hebben materiaal van bijna elke vooraanstaande theoloog beschikbaar. Voor een paar euro per maand lees je alle artikelen. Word ook lid.

Zoeken:

Filter artikelen op:

Gebied

Categorie

Rubriek

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Bron

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Uitgave

Praktische theologie

Veelkleurig leren, een terugblik

Handelingen 2018 04 | Theo van Leeuwen | Artikel, Overige artikelen | Geestelijke verzorging | Diversiteit, Inclusie

In diverse bijdragen in dit nummer komen verschillende thema’s naar voren die een bredere reikwijdte hebben naar het denken over diversiteit in onze samenleving. Een overzicht in vijf categorieën.
Praktische theologie

Lopend onderzoek naar interlevensbeschouwelijke geestelijke verzorging

Handelingen 2018 04 | Anke Liefbroer | Artikel, Overige artikelen | Geestelijke verzorging | Diversiteit, Inclusie

De wisselrubriek ‘De promotie’ besteedt aandacht aan het onderzoek dat Anke Liefbroer, promovenda aan de Vrije Universiteit van Amsterdam, doet naar interlevensbeschouwelijke geestelijke verzorging in het diverse religieuze landschap dat Nederland intussen kent. Promotor is prof.dr. R. Ruard Ganzevoort en co-promotor dr. Erik Olsman.
Praktische theologie

De verbeelding van de ‘A/ander’

Handelingen 2018 04 | Rinke van Hell & René Erwich | Artikel, Overige artikelen | Conflicten | Diversiteit, Inclusie

Ook de hbo-theoloog moet in toenemende mate leren om te gaan met wat anders en vervreemdend is. Het is zowel binnen de opleiding als in de startende praktijk niet eenvoudig om daadwerkelijk ruimte te maken voor de ander in de eigen professionele en persoonlijke identiteit. Dit artikel wil een bijdrage leveren aan de leerweg van jonge professionals binnen het domein van levensbeschouwing en zingeving.
Praktische theologie

Leren in en aan diversiteit

Handelingen 2018 04 | Monique van Dijk-Groeneboer | Artikel, Overige artikelen | Vertrouwen | Diversiteit, Inclusie

In het onderwijs zijn groepen jonge mensen bijeen en bezig met het ontwikkelen van hun identiteit, waarbij ook de religieuze component - al dan niet bewust - aan bod komt. Hoe kan, in een in religieus opzicht divers samengestelde schoolklas, les gegeven worden in levensbeschouwing en burgerschap? En hoe kan juist de diversiteit in de klas benut worden om levensbeschouwelijk onderwijs vorm te geven en leerlingen tot krachtige mensen te helpen ontwikkelen?
Godsdienstpedagogiek

Diversiteitsleren in religieonderwijs

Handelingen 2018 04 | Annewieke Vroom | Artikel, Overige artikelen | Filosofie | Diversiteit, Inclusie

Diversiteit is een actuele uitdaging en kans, maar ook een modewoord. Waar gaat het eigenlijk om, bij het besteden van aandacht aan diversiteit en aan diversiteitscompetenties in het religieonderwijs? Een visie op diversiteitsleren: kritisch meerdimensionaal onderzoek, aandacht voor betekenisgeving en focus op de gezamenlijke toekomst.
Pastoraat

Religieuze ontwikkeling in de klinische pastorale vorming

Handelingen 2018 04 | Wim Smeets & Anneke de Vries | Artikel, Overige artikelen | Geestelijke verzorging | Inclusie, Intercultureel

In dit artikel gaan we na hoe het onderdeel ‘religieuze ontwikkeling’ - een van de tien in de training Klinische Pastorale Vorming te Nijmegen - gestalte krijgt, nu de samenstelling van groepen ingrijpend gewijzigd is op het vlak van de levensbeschouwelijke achtergrond van de deelnemers.
Praktische theologie

Krachtig leren omgaan met diversiteit

Handelingen 2018 04 | Hennie Kievit & Trudy Struijs | Artikel, Overige artikelen | Geestelijke verzorging | Diversiteit, Inclusie

Diversiteit is voluit een thema in de Klinische Pastorale Vorming. Een van de plekken in de KPV-training om gerichter en misschien ook meer met diversiteit te werken is het ‘vrij groepsgesprek’. Door naast de KPV-training ook de methodische wijze van werken binnen de Themagecentreerde Interactie (TGI) te leggen, komen er nieuwe handelingsperspectieven voor trainers en deelnemers in zicht.
Praktische theologie

‘Hier wordt de diversiteit geleefd’

Handelingen 2018 04 | Theo van Leeuwen | Artikel, Overige artikelen | Geestelijke verzorging | Diversiteit, Intercultureel

Het is op een zonnige vrijdagmiddag en we zijn in het gebouw van de uitgever van dit blad. Rond de tafel zitten vier oud-trainees - later spreek ik nog een vijfde - die minder dan vier jaar geleden allemaal de Klinische Pastorale Vorming hebben gedaan. Dit artikel vormt de weerslag van hun ervaringen met diversiteit tijdens de training en besluit met enkele reflecties op het gesprek.
Pastoraat

Prettig gestoord in de KPV

Handelingen 2018 04 | Edward van ‘t Slot | Artikel, Overige artikelen | Filosofie, Geestelijke verzorging | Diversiteit, Inclusie

Het is nu drie jaar geleden dat ik aan de Protestantse Theologische Universiteit begon als seminariedocent (zoals het toen nog heette). Mijn nieuwe werkgever vindt het voor docenten in sommige vakgebieden noodzakelijk dat ze de Klinische Pastorale Vorming hebben afgerond. Volkomen terecht, wat mij betreft. Ik zou het vele anderen ook best gunnen.
Pastoraat

Ontmaskerd… maar een wereld gewonnen

Handelingen 2018 04 | Kirsten Wuijster | Artikel, Overige artikelen | Filosofie, Geestelijke verzorging | Diversiteit, Inclusie

Toen ik aan de KPV-training begon, was ik ruim acht jaar verbonden aan de protestantse gemeente in Eindhoven, in een voltijds aanstelling. Ik voelde een behoefte aan verdieping in mijn werk. Verdieping in de pastorale gespreksvoering, maar ook verdieping in ‘waarom-doe-ik-wat-ik-doe-zoalsikhet-doe?’