Artikelen

Duizenden theologische artikelen uit bekende theologische bronnen staan voor je klaar! We hebben materiaal van bijna elke vooraanstaande theoloog beschikbaar. Voor een paar euro per maand lees je alle artikelen. Word ook lid.

Zoeken:

Filter artikelen op:

Gebied

Categorie

Rubriek

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Bron

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Uitgave

Kerkopbouw

Dorpskerken en leefbaarheid van het platteland

Handelingen 2019 02 | Tom Lormans | Artikel, Overige artikelen | Dienen | Oecumene

In de wisselrubriek ‘De promotie’ deze keer aandacht voor het proefschrift van Jacobine Gelderloos over de betekenis van dorpskerken voor de leefbaarheid op het platteland.
Pastoraat

Een pastorale of spirituele focus in supervisie

Handelingen 2019 02 | Wim Smeets | Artikel, Overige artikelen | Filosofie | Pastoraat

Welke aandacht wordt in de recente supervisie-literatuur gegeven aan de onderwerpen ‘pastoraal’ en/of ‘spiritueel’? Pastorale supervisie heeft een oudere traditie, dus daar beginnen we mee. In het tweede deel nemen we spiritualiteit in supervisie onder de loep.
Praktische theologie

‘Verbaal repertoire meegeven in kwalitatief onderzoek’

Handelingen 2019 02 | Tom Lormans | Artikel, Overige artikelen | Media | Samenleving

Prof.dr. Fred Wester is emeritus hoogleraar Communicatiewetenschap aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Hij doet onderzoek naar de rol van media en mediaboodschappen: televisieprogramma’s, krantenberichten, websites, tijdschriftartikelen en reclameborden, en in het bijzonder naar de kenmerken en tendenties in de uitingen en de sociaal-culturele boodschappen die zij bevatten.
Praktische theologie

De zaak is het waard

Handelingen 2019 02 | Hans Schaeffer | Artikel, Overige artikelen | Filosofie | Samenleving

Een nummer over case studies - wat heeft dat nu uiteindelijk gebracht? Case studies zijn een specifieke methode waarmee kwalitatief onderzoek gedaan wordt. Dit soort onderzoek vraagt onze aandacht voor de concrete werkelijkheid, voor het gemarginaliseerde, voor de persoon van de onderzoeker, en voor de samenwerking tussen onderzoeker en degenen om wie het onderzoek draait. Wat in dit nummer voor het voetlicht is gehaald, betreft al deze aspecten.
Praktische theologie

Gids in een onbekende stad: waarde en valkuilen van een ‘single case study’

Handelingen 2019 02 | Koos Tamminga | Artikel, Overige artikelen | Dienen | Leiderschap

Hoe kun je als praktisch theoloog betekenisvol bijdragen aan de reflectie op geleefd geloof? Promovendus Koos Tamminga onderzoekt het gebruik van single case studies in de praktische theologie, gaat in op de plaats van kwalitatief onderzoek en de verwachtingen daarvan en komt met aanbevelingen.
Praktische theologie

Jezelf als een ander

Handelingen 2019 02 | Niels Den Toom, Martin Walton & Sjaak Körver | Artikel, Overige artikelen | Geestelijke verzorging | Relaties

Deze bijdrage gaat in op de verhouding tussen onderzoeker en geestelijk verzorger. Promovendus Niels den Toom reflecteert hierop in het kader van zijn onderzoek naar de invloed van deelname aan case studies-onderzoek op de beroepspraktijk van geestelijk verzorgers. Het Case Studies Project zelf als casus beschouwd.
Praktische theologie

Je kunt een mens uit de oorlog halen, maar de oorlog niet uit een mens

Handelingen 2019 02 | Theo Pleizier | Artikel, Overige artikelen | Eenzaamheid, Indonesië, Lijden | Pastoraat

De volgende casusbeschrijving uit het lopende Case Studies Project raakt aan een pijnlijk hoofdstuk uit onze nationale geschiedenis: de inzet van Nederlandse militairen in Nederlands-Indië. De casusbeschrijving laat zien welke specifieke en tijdsintensieve aandacht begeleiding van de (wegens leeftijd) snel krimpende groep ‘oude veteranen’ vraagt.
Praktische theologie

Energie én bezieling: geestelijke verzorging en oncologische revalidatie

Handelingen 2019 02 | Jowien van der Zaag, Sjaak Körver & Martin Walton | Artikel, Overige artikelen | Geestelijke verzorging, Ziel | Zingeving

Het inzetten van eigen terminologie kan het domein van geestelijke zorg verhelderen, zeker in een omgeving van oncologische revalidatie. Deze case study uit het Antoni van Leeuwenhoek-ziekenhuis in Amsterdam, in het kader van het lopende Case Studies Project, laat zien hoe wezenlijk het belang van spirituele zorg is en tot zijn recht komt in een gestructureerd aanbod.
Praktische theologie

Geestelijke verzorging in beeld onder het vergrootglas van de case study

Handelingen 2019 02 | Sjaak Körver & Martin Walton | Artikel, Overige artikelen | Geestelijke verzorging | Pastoraat

Eind 2016 ging het Nederlandse Case Studies Project Geestelijke Verzorging (CSP) van start en is nu halverwege de looptijd. De belangstelling is groot. Meer dan vijftig geestelijk verzorgers doen mee, evenals een tiental onderzoekers van vier universiteiten. Een onderzoeksproject, waarin geestelijk verzorgers zichzelf en hun werk herkennen en ook daadwerkelijk een bijdrage leveren.
Praktische theologie

Van onschatbare waarde

Handelingen 2019 02 | Stefan Gärtner | Artikel, Overige artikelen | Geestelijke verzorging | Pastoraat

De veranderingen in de geestelijke verzorging met een complexer wordend zorgstelsel en de levensbeschouwelijk pluriforme samenleving vragen om onderwijsvormen waarmee professionals levenslang kunnen leren reflective practitioners te zijn. Dit artikel bepleit daarom het gebruik van de case study in het probleemgestuurd hoger onderwijs aan geestelijk verzorgers.