Artikelen

Duizenden theologische artikelen uit bekende theologische bronnen staan voor je klaar! We hebben materiaal van bijna elke vooraanstaande theoloog beschikbaar. Voor een paar euro per maand lees je alle artikelen. Word ook lid.

Zoeken:

Filter artikelen op:

Gebied

Categorie

Rubriek

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Bron

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Uitgave

Praktische theologie

Promotieonderzoek ‘Life Orientation for Professionals’

Handelingen 2019 03 | Edwin van der Zande | Artikel, Overige artikelen | Filosofie | Zingeving

Levensoriëntatie is meer dan een oppervlakkige verkenning van het leven, het is de betekenisvolle afstemming op het goede.
Praktische theologie

Je laven aan die rijke, veelkleurige diversiteit

Handelingen 2019 03 | Monique van Dijk-Groeneboer | Artikel, Overige artikelen | Filosofie, Wereldgodsdiensten | Zingeving

Aan het eind van dit themanummer is het goed terug te blikken op de verschillende bijdragen in dit rijke Handelingen-nummer. Rijk, omdat het de prachtige diversiteit laat zien van geloven in Nederland anno 2019.
Praktische theologie

Tilburg-hoogleraar Saskia Lavrijsen: ‘Belangrijk dat er luikjes opengaan’

Handelingen 2019 03 | Tom Lormans | Artikel, Overige artikelen | Filosofie | Kerk in de wereld, Seculariteit

Saskia Lavrijssen (1976, Waalre) is hoogleraar Economic Regulation and Market Governance aan Tilburg University. Zij doet onderzoek naar de juridische en economische grondslagen van de regulering en het toezicht op markten, waaronder netwerk-industrieën zoals de energieen watersector. Zij is verbonden aan het Tilburg Law and Economics Center. Ook is zij research partner van de Kansspelautoriteit. In 2006 verdedigde ze haar goed ontvangen proefschrift over onafhankelijke mededingingsautoriteiten en goed bestuur.
Praktische theologie

Is nieuwe spiritualiteit eigenlijk wel zo nieuw?

Handelingen 2019 03 | Maarten Meester | Artikel, Overige artikelen | Wereldgodsdiensten | Levenskunst

Als zevenjarig jongetje verbaasde ik me over de stelligheid waarmee de pastoor zijn boodschap bracht – hoe wist die man dat allemaal zo zeker? Als tienjarige verloor ik mijn geduld bij de Hare Krishna’s – waarom moest dat chanten een eeuwigheid duren?
Praktische theologie

‘Youth ministry’: praktijken van hoop?!

Handelingen 2019 03 | Ronelle Sonnenberg | Artikel, Overige artikelen | Lijden, Schuld, Verlossing | Leiderschap

Youth ministry aan jonge mensen in Nederland die gelukkig zijn, maar ook kwetsbaar en angstig, vraagt om een rijke theologie, waarin aandacht wordt gegeven aan groeien bloeimogelijkheden, en aan hoop te midden van wanhoop. Pedagogiek en theologie spreken hierin een eigen woordje mee. Dit artikel beschrijft en doordenkt mogelijkheden, criteria en spanningsvelden.
Praktische theologie

Geloven als levend water in een seculiere tijd

Handelingen 2019 03 | Heleen Ransijn | Artikel, Overige artikelen | Missionair | Kerk in de wereld, Navolging, Seculariteit

Wat is er nodig voor een christelijk geloven dat geloofwaardig is in een tijd die niet alleen wordt getekend door seculariteit maar ook door pluraliteit? Deze bijdrage gaat op zoek naar ingrediënten voor en vindplaatsen van geloofwaardig christendom.
Praktische theologie

Het veelkleurige palet van meervoudige religiositeit in Nederland

Handelingen 2019 03 | Joantine Berghuijs | Artikel, Overige artikelen | Wereldgodsdiensten | Zingeving

In ons multireligieuze land zijn behalve de basiskleuren van de grote religieuze tradities ook steeds meer mengkleuren te zien. Dan gaat het om mensen die zich laten inspireren door meer dan één religieuze traditie en hun leven daarmee op creatieve wijze inrichten.
Kerkopbouw

Veranderingen in katholiek nederland

Handelingen 2019 03 | Erik Sengers | Artikel, Overige artikelen | Geestelijke verzorging, Mystiek | Kerk in de wereld, Seculariteit

Kerkelijke instituties hebben het in Nederland niet gemakkelijk. Om verschillende redenen, die te maken hebben met de andere manieren van omgaan die mensen tegenwoordig hebben, staat hun voortbestaan onder druk. Dit heeft gevolgen voor de waarden die ze beschermen. Wat betekent afname voor de kerkelijke organisatie, voor roepingen, voor gebouwen, voor de categoriale pastoraal, voor religieuze gemeenschappen?
Praktische theologie

Levensbeschouwing in viervoud

Handelingen 2019 03 | Joep de Hart | Artikel, Overige artikelen | Filosofie | Kerk in de wereld, Seculariteit

Nederland verandert. Religie ook. Dat was zo en dat is nog steeds zo. In deze bijdrage bespreken we vier in het oog springende ontwikkelingen, die in ruim een halve eeuw het Nederlandse levensbeschouwelijke landschap behoorlijk door elkaar geschud hebben. Ze zijn goed gedocumenteerd in de grootschalige onderzoeken die het Sociaal en Cultureel Planbureau al decennia lang uitvoert onder de Nederlandse bevolking.
Praktische theologie

Verwaterd geloof: geloven als water

Handelingen 2019 03 | Monique van Dijk-Groeneboer | Artikel, Overige artikelen | Filosofie | Kerk in de wereld, Seculariteit

De metafoor ‘water’ voor geloven verwijst naar christelijke uitdrukkingen, zoals ‘Ik ben het levende water’, een uitspraak van Jezus Christus. Dat dit geen bekende metafoor meer is in de huidige tijd zal evident zijn. Veel christelijke begrippen verdwijnen uit ons taalveld, omdat de kennis erover ook afneemt. Regelmatig is religiositeit in Nederland echter wel in het nieuws.