Artikelen

Duizenden theologische artikelen uit bekende theologische bronnen staan voor je klaar! We hebben materiaal van bijna elke vooraanstaande theoloog beschikbaar. Voor een paar euro per maand lees je alle artikelen. Word ook lid.

Zoeken:

Filter artikelen op:

Gebied

Categorie

Rubriek

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Bron

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Uitgave

Diaconaat

Diaconaat en de praktijk van inclusie

Handelingen 2020 02 | Thijs Tromp | Artikel, Overige artikelen | Eenzaamheid | Diversiteit, Inclusie

De maatschappelijke gevoeligheid voor het onrecht van uitsluiting lijkt groot. Overheidsinstellingen, scholen, zorgen welzijnsorganisaties spannen zich in om mensen die niet meedoen of er niet bij horen mee te laten doen. Wat zou te midden van al deze op inclusie gerichte acties de specifieke bijdrage van het diaconaat kunnen zijn?
Diaconaat

Leren van diaconale ervaringen

Handelingen 2020 02 | Bert Roor | Artikel, Overige artikelen | Dienen, Missionair | Kerk in de wereld

Heilzame presentie. Diaconale betrokkenheid als leeromgeving voor protestantse kerken Diaconaat verrijkt en verdiept het geloof van gemeenteleden en gemeenschappen. Wat leren zij van hun diaconale werk en is hiervoor genoeg aandacht in de kerken? Bert Roor stelde deze vragen in zijn proefschrift (2018) en bespreekt hier hoe diaconaal leren op gang komt en wat het […]
Diaconaat

Het korset van de normaliteit. Wie is het subject van diaconie?

Handelingen 2020 02 | Trees Versteegen | Artikel, Overige artikelen | Dienen | Navolging

Het westerse denken is gewend te denken in termen van subject en object. Hierbij staat een handelende, bepalende persoon tegenover iets of iemand die dit handelen ondergaat. In het diaconaat is deze denkwijze veel bekritiseerd, omdat het leidt tot een scheve machtsverhouding tussen gever en ontvanger. Trees Versteegen kijkt naar deze relatie aan de hand van de begrippen normaliteit en schaamte. Ze pleit voor een veelvormig subject en erkenning van het mysterie in de relatie tussen gever en ontvanger.
Diaconaat

Hoogleraar Erik Borgman: ‘diaconie laat zien dat er een andere wereld mogelijk is’

Handelingen 2020 02 | Tom Lormans | Artikel, Overige artikelen | Armoede, Dienen | Samenleving

Erik Borgman (1957) is hoogleraar Theologie van de Religie en directeur van het Tilburg Cobbenhagen Center van de Universiteit van Tilburg. Ook is hij leken-dominicaan. In zijn denken is hij sterk beïnvloed door de katholieke bevrijdingstheologie. Vrij Nederland selecteerde hem in 2008 als een van de meest innovatieve denkers van Nederland. In 2012 werd hij […]
Diaconaat

Het brood van de naaste. Verkenningen rond diaconie en eucharistie

Handelingen 2020 02 | Erica Meijers | Artikel, Overige artikelen | Dienen | Pastoraat

De christelijke traditie kent van oudsher een nauwe verbinding tussen het brood van het Avondmaal en het brood van de diaconie. De woorden ‘breken en delen’ verbinden de liturgische en diaconale praktijk. Erica Meijers doet met behulp van een romanfragment een poging dichter bij het hart van deze verbinding te komen. Ze laat zich daarbij […]
Diaconaat

Diaconaal pionieren met ‘Assen Zoekt’

Handelingen 2020 02 | Marten van der Meulen | Artikel, Overige artikelen | Dienen | Missionaire gemeente

‘Assen Zoekt’ is een pioniersgemeente in de Drentse hoofdstad en bestaat inmiddels ruim tien jaar. De gemeente is onderdeel van de Christelijke Gereformeerde Kerken en verbonden met verschillende kerken in Assen. De missionaire, pionierende aanpak leidt ook tot nieuwe diaconale benaderingen. MARTEN VAN DER MEULEN & RUDOLF SETZ Twee internationale studenten van de Protestantse Theologische […]
Diaconaat

‘We zijn allemaal mensen’

Handelingen 2020 02 | René Rosmolen | Kunst | Migratie | Samenleving

RENÉ ROSMOLEN ‘Ik teken om de wereld om mij heen te doorgronden en menselijke relaties te onderzoeken. En om verhalen te vertellen’, zegt Eva Hilhorst, ‘over wat er nu in de wereld speelt, zoals migratie, politiek, milieu.’ Ze is grafic journalist en oprichtster van Drawing the Times, een online platform met getekende journalistieke verhalen en […]
Diaconaat

‘Deel je tafel’ voor een leefbare samenleving

Handelingen 2020 02 | Karel Jungheim | Artikel, Overige artikelen | Eenzaamheid, Migratie, Vluchtelingen | Inclusie, Intercultureel

Vluchtelingen zoeken een plek in onze samenleving. Veel kerken bieden hen graag een uitweg uit eenzaamheid door hen uit te nodigen voor een maaltijd. Kerk in Actie, de diaconale organisatie van de Protestantse Kerk in Nederland, wil deze plaatselijke acties met elkaar verbinden en stimuleren via de actie ‘Deel je Tafel’. Deze maaltijden blijken niet […]
Diaconaat

Diaconaat als dienst aan de hoop theologische perspectieven op diaconale praktijken

Handelingen 2020 02 | Thijs Tromp | Artikel, Overige artikelen | Dienen, Lijden | Kerk in de wereld, Zending & werelddiaconaat

Behalve een vitale praktijk is diaconaat ook een perspectief, dat de wereld om ons heen beziet vanuit de ervaringen van mensen in de marge in het licht van Gods vrede en gerechtigheid. Het beeld van diaconaat als praktische poot van de kerk schiet daarom ernstig tekort. Diaconaat stelt zich in dienst van de hoop dat Gods missie in deze wereld een andere werkelijkheid aan het licht brengt.