Artikelen

Duizenden theologische artikelen uit bekende theologische bronnen staan voor je klaar! We hebben materiaal van bijna elke vooraanstaande theoloog beschikbaar. Voor een paar euro per maand lees je alle artikelen. Word ook lid.

Zoeken:

Filter artikelen op:

Gebied

Categorie

Rubriek

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Bron

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Uitgave

Praktische theologie

Inbedding van theologische opleidingen in kerk en maatschappij

Handelingen 2021 01 | Jack Barentsen | Artikel, Overige artikelen | Missionair | Kerk in de wereld

Sinds de publicatie van Practical Theology: An Introduction van Richard Osmer in 2008 beleeft het genre van inleidingen praktische theologie een ware hausse. Toen Collaborative Practical Theology van Henk de Roest verscheen, liep ik dan ook niet direct over van enthousiasme, behalve dan dat een collega praktisch-theoloog van Nederlandse bodem dit had gepubliceerd, en nog wel bij Brill in de goede serie Theology in Practice. Echter, De Roest slaagt er overtuigend in een nieuwe weg te wijzen voor wat hij ‘een ernstige tekortkoming’ in de uitoefening van praktische theologie noemt, namelijk ‘om academische praktisch-theologen, professionele praktijkbeoefenaars, alledaagse gelovigen, adviseurs en studenten bij onderzoek te betrekken’ (blz. 129, mijn vertaling). Ik wil graag een reactie geven op wat dit boek kan betekenen voor opleidingen theologie.
Gemeenteopbouw

Gelijkwaardig maar niet gelijk!?

Handelingen 2021 01 | Sjaak Körver | Artikel, Overige artikelen | Geestelijke verzorging | Diversiteit, Inclusie

Samenwerken in onderzoek Het vorig jaar verschenen boek van Henk de Roest Collaborative Practical Theology (2020) beargumenteert overtuigend dat samenwerking tussen onderzoekers en professionals (en/of ook cliënten of burgers) de kwaliteit van het (empirisch) praktisch-theologisch onderzoek alleen ten goede kan komen. Deze samenwerking voorkomt dat de theologie naast de werkelijkheid blijft staan en dat zij […]
Gemeenteopbouw

Niet zenden maar ontvangen

Handelingen 2021 01 | Monique van Dijk-Groeneboer | Artikel, Overige artikelen | Filosofie | Diversiteit, Inclusie

Met veel genoegen heb ik het boek van Henk de Roest gelezen waarin hij pleit voor samenwerkend onderzoek in de praktische theologie, waarbij onderzoeker en practicant gezamenlijk onderzoek verrichten. In deze bijdrage reageer ik met een methodologische doordenking, waarbij de focus ligt op de spanning tussen onderzoeker en practicant.
Praktische theologie

Participatief onderzoek in de praktische religiewetenschap

Handelingen 2021 01 | Hans Schilderman | Artikel, Overige artikelen | Filosofie | God

In zijn recente boek Collaborative Practical Theology. Engaging Practitioners in Research on Christian Practices voert Henk de Roest een warm pleidooi voor samenwerking in de praktische theologie tussen onderzoekers en onderzochten, wetenschappers en gelovigen. Eerder mocht ik zijn boek aan de Vrije Universiteit komen becommentariëren en een uitwerking van die lezing ligt hier voor.
Praktische theologie

Is ‘ontwerpen’ iets voor praktisch-theologen?

Handelingen 2021 01 | Jimme Keizer | Artikel, Overige artikelen | Ambt | Leiderschap

Praktisch-theologen willen niet alleen de onderwerpen en verschijnselen die zij bestuderen begrijpen, zij willen, dikwijls vanuit een sterke persoonlijke betrokkenheid bij hun onderwerp, die werkelijkheid helpen veranderen, verbeteren en vernieuwen. In wetenschappelijk onderzoek verdragen ‘begrijpen en ingrijpen’ elkaar vaak niet goed. Het onderzoek blijft te veel blijft steken in begrijpen en interpreteren en de actie, toepassing en implementatie blijven beperkt tot de nabeschouwing en de plichtmatige ‘future research questions’.
Praktische theologie

Co-creatie in onderzoek naar christelijke geloofspraktijken

Handelingen 2021 01 | Henk de Roest | Artikel, Overige artikelen | Dienen | Relaties

Een respons van de auteur van Collaborative Practical Theology op de bijdragen van Hans Schilderman, Sjaak Körver, Jack Barentsen, Monique van Dijk-Groeneboer en Jimme Keizer die reageerden op het boek van Henk de Roest in dit themacluster van Handelingen.
Spiritualiteit

‘Het is een soort stap-voor-stapmeditatie: je blijft oefenen’

Handelingen 2021 01 | Tom Lormans | Artikel, Overige artikelen | Conflicten | Relaties

We spreken met Dian Marie Hoskingis. Zij is hoogleraar Relation Process aan Utrecht School of Governance en als associate verbonden aan Taos Institute. Ze heeft haar carrière gewijd aan ‘relationeel constructionisme’ en aanverwante methodologieën van onderzoek en transformatie.
Gemeenteopbouw

Geloofsgemeenschappen en sociale inclusie van mensen met een verstandelijke beperking

Handelingen 2021 01 | Thijs Tromp | Artikel, Overige artikelen | Eenzaamheid, Geestelijke verzorging | Diversiteit, Inclusie

De auteur van de passage schrijft over de tijd dat hij een puber was en niet wist aan te sluiten bij iemand met een beperking. Hij voelt zich ongemakkelijk in het contact met iemand die er anders uitziet en anders communiceert. Tegelijk neemt hij waar dat Hemmo, de jongen met meervoudige beperkingen, contact zoekt. Hij ziet een groepje jongens staan en wil er bij horen. Wat hij precies van hen verwacht in dat contact en hoe je dat alsiemand uit de buurt zou kunnen realiseren, blijven open vragen.
Gemeenteopbouw

De gaven van ieder lid ontvangen

Handelingen 2021 01 | Koos Tamminga | Artikel, Overige artikelen | Geestelijke verzorging | Diversiteit, Inclusie

Wat kan de kerk bijdragen aan de gewenste inclusieve samenleving voor mensen met een beperking? En hoe zou het denken daarover gestimuleerd kunnen worden? Daarover ging het promotieonderzoek van Koos Tamminga.
Gemeenteopbouw

Beleving van het heilig avondmaal

Handelingen 2021 01 | Jasper Bosman | Artikel, Overige artikelen | Avondmaal | Avondmaal, Rituelen

Hoe wordt de viering van het Heilig Avondmaal in gereformeerde kerken in Nederland uitgevoerd, ervaren en gewaardeerd, en wat kan daarvan geleerd worden? Deze vraag staat centraal in het recent verschenen proefschrift van Jasper Bosman (2020). In dit artikel bespreekt hij de opzet van zijn onderzoek en de belangrijkste conclusies.