Artikelen

Duizenden theologische artikelen uit bekende theologische bronnen staan voor je klaar! We hebben materiaal van bijna elke vooraanstaande theoloog beschikbaar. Voor een paar euro per maand lees je alle artikelen. Word ook lid.

Zoeken:

Filter artikelen op:

Gebied

Categorie

Rubriek

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Bron

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Uitgave

Praktische theologie

Praktische wijsheid en de opleiding tot werker in kerkelijke praktijken

Handelingen 2021 02 | Ciska Stark en Hans Schaeffer | Artikel, Overige artikelen | Filosofie | Levenskunst

Waar halen pastores en geestelijk verzorgers in de huidige tijd hun wijsheid vandaan? Hoe kunnen opleidingen voor deze complexe en onzekere tijd goed opleiden? Welke belangrijke academische keuzes en visies staan hier op het spel? Pleidooi voor doordenking én gebruik van het concept praktische wijsheid, meer en explicieter dan nu gebeurt.
Praktische theologie

Aanvoelen en openhouden praktisch wijs handelen in de school

Handelingen 2021 02 | Theo van der Zee | Artikel, Overige artikelen | Filosofie | Leiderschap

Leraren hebben in hun professionele handelen te maken met de ambiguïteit en contingentie van de onderwijspraktijk, met het oog op het realiseren van goed onderwijs. Leraren zullen daarom voortdurend wikken en wegen. Ze moeten zowel in staat zijn aan te voelen wat verschil maakt en wat er speelt, als ook de toekomst openhouden: twee cruciale aspecten.
Praktische theologie

Weten wat te doen

Handelingen 2021 02 | Theo van der Zee | Artikel, Overige artikelen | Filosofie | Levenskunst

Werkers in de zorg, de kerk en het onderwijs worden net als andere professionals geacht te weten wat te doen. Ze komen in hun werk voor situaties te staan waarin soms wel en soms niet of maar nauwelijks duidelijk is wat er aan de hand is. Om dan te weten wat hen te doen staat, hebben professionals niet enkel ambachtelijkheid maar bovendien nood aan praktische wijsheid.
Praktische theologie

Een franciscaans wonderverhaal en de harde realiteit van geestelijk verzorger

Handelingen 2021 02 | Willem Marie Speelman | Artikel, Overige artikelen | Geestelijke verzorging | Ziekte

De vraag naar praktische wijsheid hoor je nogal eens in de peinzende vorm: ‘Wat is wijsheid?’ oftewel: ‘Wat moeten we in godsnaam doen?’ Het is een vraag die gesteld wordt als de gewone manier van doen niet meer blijkt te werken. Dan helpen soms oude verhalen, die je de goede richting wijzen.
Spiritualiteit

De wijze zaaier

Handelingen 2021 02 | René Rosmolen | Kunst | Vertrouwen | Levenskunst

Zaaiers hielden Van Gogh (1853-1890) zijn hele kunstenaarsleven bezig. In totaal maakte hij meer dan dertig tekeningen en schilderijen met hetzelfde thema. Deze zaaier schilderde hij in het najaar van 1888. Van Gogh gebruikte hier kleuren die emotie en hartstocht moesten uitdrukken. Hij gaf de hoofdrol aan het groengeel van de lucht en het paars van het veld. De helgele zon lijkt wel een stralenkrans die van de zaaier een heilige maakt.
Praktische theologie

‘De samenleving is gebaat bij een zoektocht naar het goede’

Handelingen 2021 02 | Tom Lormans | Artikel, Overige artikelen | Filosofie | Samenleving

We spreken met Paul van Tongeren (1950). Hij is een Nederlands filosoof en theoloog, gespecialiseerd in ethiek. Vanaf april 2021 mag hij als Denker des Vaderlands de stem van de filosofie in het publieke debat laten klinken.
Gemeenteopbouw | Praktische theologie

Verstandigheid als professionele zorg

Handelingen 2021 02 | Hans Schilderman | Artikel, Overige artikelen | Vertrouwen | Leiderschap

Ter afsluiting van dit nummer verbindt Hans Schilderman drie conclusies aan de observaties die door diverse auteurs zijn neergelegd over 'praktische wijsheid'. Wat kunnen we meenemen in professioneel optreden?
Praktische theologie

(On)voltooid?

Handelingen 2021 02 | Nienke Fortuin | Artikel, Overige artikelen | Vertrouwen | Levenskunst

Mijn promotieonderzoek richtte zich op de zoektocht naar zingeving door ouderen. Het fenomeen van ouderen met een ‘voltooid leven’, dat de laatste jaren veel publieke aandacht heeft gekregen in Nederland, laat zien dat het vinden van zin op hogere leeftijd niet vanzelfsprekend is. Want hoe vinden we zin in een leven dat steeds meer getekend wordt door afhankelijkheid, kwetsbaarheid, verlies en gebreken? Waar houden we ons aan vast wanneer de dood steeds dichterbij komt? En hoe vinden we überhaupt betekenis nu de religieuze ‘grote verhalen’, die sinds mensenheugenis de vragen rond leven en dood beantwoordden, veel van hun zeggingskracht verloren hebben?
Liturgie

Ophef over een strofe

Handelingen 2021 02 | Henk Schoon | Artikel, Overige artikelen | Discriminatie | Diversiteit

‘Weg ermee!’ en ‘Nee, dat kan echt niet meer’ was de reactie in 2016, gevolgd door ‘Racistisch’ in 2020, toen er nieuwe commotie ontstond over een gewraakte strofe in een lied van Willem Barnard: ‘De negers met hun loftrompet, /de joden met hun ster, / ... Is het niet van belang, alvorens een lied te schrappen of niet meer te zingen, de tekst eerst te doorgronden? Wellicht wil de strofe iets heel anders zeggen dan er in deze tijd in wordt gehoord.
Prediking

Trendbericht homiletiek 2015-2020

Handelingen 2021 02 | Theo Pleizier | Artikel, Overige artikelen | Missionair | Kerk in de wereld

Hoewel het alweer enige tijd geleden is dat een Trendbericht Homiletiek in Handelingen verscheen, blijft de preek aandacht krijgen, zoals in het recente themanummer De magie van het gesproken woord (2020/1). In dit trendbericht concentreer ik mij op een paar ontwikkelingen in het vakgebied van de afgelopen vijf jaar, 2015-2020.