Artikelen

Duizenden theologische artikelen uit bekende theologische bronnen staan voor je klaar! We hebben materiaal van bijna elke vooraanstaande theoloog beschikbaar. Voor een paar euro per maand lees je alle artikelen. Word ook lid.

Zoeken:

Filter artikelen op:

Gebied

Categorie

Rubriek

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Bron

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Uitgave

Bijbelwetenschappen

Gods waarheid of onze waarheid

Herademing 2022 02 | Kees Haas | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Mystiek | God

Johannes schrijft: God doet je het goede van binnenuit en op zijn goedheid kun je altijd rekenen. Dat is zijn innerlijke waarheid, die naar buiten komt in wat Hij zegt en doet. Jezus is zo vol van Gods genade en waarheid dat er geen plaats is voor iets anders. Zoals Jezus en God in elkaar opgaan, zo kun je in hen opgaan: dit is de laatste waarheid over ons leven. Daardoor kun je ook ‘waarheid doen’. Het tegenovergestelde is: een leugen-leven leiden.

Bijbelwetenschappen

Zwijgen en spreken van God in de Bijbel

Herademing 2022 01 | Jan Venderbos | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Openbaring | God

Het komt in de Bijbel vaker voor dat God spreekt, dan dat Hij zwijgt. God roept mensen of spreekt via hen. Ook klinkt zijn stem in natuurverschijnselen. Vooral in de Psalmen spreekt of zwijgt God. Mensen ervaren dat Hij zwijgt als hij niet antwoordt op hun vragen. Hij lijkt dan niet te luisteren. Maar ook als God zwijgt, kun je stellen dat Hij spreekt. Er is meer tussen woorden en stilte.

Spiritualiteit

Om werkelijk te kunnen spreken, moet je zwijgen

Herademing 2022 01 | Marianne Vonkeman | Artikel, Overige artikelen | Heilig, Mystiek, Openbaring | God

Om het ene woord, het Woord waarnaar de mens verlangt, te kunnen spreken, moet de mens zwijgen. Pas als de ziel stil is, kan het Woord, dat Christus zelf is, gezegd worden. Het zuiverste zelf van de mens spreekt zich uit als weerspiegeling van Gods aanwezigheid.

Geloofsopbouw | Spiritualiteit

Jansen – Brandend verlangen

Herademing 2022 01 | Marianne Vonkeman | Recensie | Mystiek | God, Overlijden, Overlijden

om op te gaan in God/liefde. Mystiek van alledag In 2019 besloot emeritus predikant Wim Jansen een jaar lang te schrijven over zijn leven met God, niet wetend dat in dat jaar bij hem ongeneeslijke kanker zou worden geconstateerd. Het is dan ook niet verwonderlijk dat veel van zijn bespiegelingen cirkelen rond dood, liefde en […]

Spiritualiteit

Van blijde stilte naar kakofonie

Herademing 2022 01 | Margot Berends | Column | God, Levenskunst

Het eerste boekje van F. de Clerq Zubli (De blijde stilte) is een juweeltje. Het lijkt erop dat ze op latere leeftijd haar bescheidenheid verloren is.

Spiritualiteit

Stille taal benadert de Onnoembare

Herademing 2022 01 | Margot Berends | Artikel, Overige artikelen | Filosofie, Heilig, Mystiek | God

Mystici en filosofen zeggen hetzelfde als ze God onder woorden proberen te brengen. De mysticus zal in eerste instantie zwijgen. Daarna zoekt hij of zij naar woorden, maar alleen beeldtaal benadert God. Filosofen komen tot dezelfde conclusie: voor het wezenlijke schieten woorden tekort. Ze komen uiteindelijk uit bij een stille taal. Apofatische of negatieve theologie gaat ook hier vanuit: de oneindige God is niet in eindige taal te vatten.

Spiritualiteit

In een icoon komen kunstenaar, gelovige en God samen

Herademing 2021 04 | Anne-Marie van der Wilt | Artikel, Overige artikelen | God

Eigentijdse iconen, zo heeft Anne-Marie van der Wilt de iconen genoemd die zij gemaakt heeft. Ze licht toe wat iconen zijn en hoe ze tot de vervaardiging ervan kwam. ‘Het kijken naar een icoon maakt het mogelijk om contact te maken met Degene die is verbeeld.’

Spiritualiteit

Theosis: de vergoddelijking van de mens

Herademing 2021 04 | Rob Faesen | Artikel, Overige artikelen | Mystiek | God

God is liefde in zichzelf. Theosis is de liefdesgemeenschap, datgene waardoor de mens ‘God wordt’. De liefhebbende mens wordt ‘uit genade datgene wat God van nature is’.Een uitleg van het begrip theosis, vergoddelijking, aan de hand van uitspraken van verschillende mystici.

Spiritualiteit

De blinde vlek waarmee wij zien

Herademing 2021 03 | Alberic Bruschke | Artikel, Overige artikelen | Mystiek, Vertrouwen | God

Uit het twaalfde-eeuwse traktaat Thuis komt naar voren: het enige zicht dat de mens verleend wordt, is het zicht op de eigen blindheid. Er gaat van alles door hem of haar heen, maar het ‘ik’ ziet niet. Deze blindheid opent de mens voor de onwaarneembare werkelijkheid van God. Het devies is: kijk en handel vanuit godsvertrouwen.

Spiritualiteit

Johannes van het Kruis over de ontwikkeling van het geestelijk leven

Herademing 2021 01 | Kitty Bouwman | Artikel, Overige artikelen | Mystiek | God

Zoals kinderen vroeger gespeend werden (tot hun derde ontwenden ze stap voor stap de moederborst), zo worden gelovigen in fases volwassener in hun omgang met God. Johannes van het Kruis beschrijft met deze metafoor hoe God beginnende gelovigen omhoog wil trekken naar een hogere graad van liefde.