Artikelen

Duizenden theologische artikelen uit bekende theologische bronnen staan voor je klaar! We hebben materiaal van bijna elke vooraanstaande theoloog beschikbaar. Voor een paar euro per maand lees je alle artikelen. Word ook lid.

Zoeken:

Filter artikelen op:

Gebied

Categorie

Rubriek

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Bron

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Uitgave

Spiritualiteit

De inspiratie van de martelaressen Perpetua en Felicitas

Herademing 2023 01 | Kitty Bouwman | Artikel, Overige artikelen | Bekering, Mystiek | Navolging

De verhalen over de martelaressen Perpetua en Felicitas worden nog steeds verteld. Door ze te blijven herinneren, raken de luisteraars innerlijk bezield door de bezieling van deze twee vrouwen. Hun geschiedenis en hun visioenen inspireren nog altijd, ruim 1.800 jaar na hun marteldood.
Spiritualiteit

Theosis

Herademing 2021 04 | Kitty Bouwman | Blog | Bekering, Mystiek | Relaties

Wat gebeurt er als wij God ontmoeten? Wat gebeurt er dan aan ons? Geloven begint met aangeraakt worden. Dit maakt het mogelijk dat wij 'deel krijgen aan' en van daaruit 'deelnemen in'. Hiermee bewegen we ons in de theologie van het vroege christendom. Daarin werd gesproken over het participeren in het goddelijke leven, waardoor wij in contact komen met onze oorsprong: het beeld van God dat ons is ingeschapen.
Spiritualiteit

Open de ogen voor het Transcendente

Herademing 2021 03 | Edy Korthals Altes | Artikel, Overige artikelen | Bekering, Conflicten | Leiderschap

Naar een nieuwe bezieling van mens en samenleving De spectaculaire ontwikkeling van wetenschap en technologie heeft niet alleen veel zegeningen gebracht, maar ook krachten die een bedreiging vormen voor het voortbestaan van de mensheid. Leidinggevenden in politiek, economie, wetenschap, cultuur en media worden geconfronteerd met tal van beleidsvragen. Deze kunnen niet bevredigend beantwoord worden zonder […]
Spiritualiteit

De roep tot het eeuwig leven

Herademing 2018 04 | Ilse Kerremans | Artikel, Overige artikelen | Bekering | Zingeving

Edith Stein heeft in haar leven veel gebeden, gemediteerd en nagedacht. Altijd ging het haar om de zin en waarheid van ons bestaan, ons leven met en voor anderen en ons leven met God. Ook dacht ze na over het oneindige, het eeuwige leven. Zij was in staat haar leven en leer, daden en woorden met elkaar te verbinden. Hierin ligt voor ons een uitnodiging tot waarachtigheid en oprechtheid, een aansporing tot eerlijkheid ten opzichte van elkaar, onszelf en God. Wat dit betreft is Edith Stein ons sprekend voorbeeld.
Spiritualiteit

André Louf over geestelijke begeleiding

Herademing 2021 01 | Barbara Zwaan | Artikel, Overige artikelen | Bekering | Pastoraat

Het doel bij geestelijke begeleiding is de ‘wedergeboorte’ van de begeleide, die zich in een overgangsproces van oud naar nieuw bewust wordt van zijn of haar ‘echte zelf’. De cisterciënzer André Louf beschrijft hoe in zo’n gesprek de begeleider op het juiste moment een Woord kan spreken.
Spiritualiteit

De krachtbron van Thekla

Herademing 2019 03 | Kitty Bouwman | Artikel, Overige artikelen | Bekering, Seksualiteit | Relaties

Het verlangen naar het paradijs Al bij het ontstaan kende het christendom een leefwijze die nogal afweek van wat gangbaar was binnen de cultuur van die dagen. Sommige stromingen zetten zich scherp af tegen de Griekse en Romeinse cultuur en leefpraktijk. Er was een duidelijk besef van anders zijn. De christelijke leefwijze kende radicale trekken. […]
Spiritualiteit

Hier en nu

Herademing 2018 03 | Wim Reedijk | Artikel, Overige artikelen | Bekering

Een bestaan van radicale ommekeer Kairos kent momenteel een revival. In haar boek Kairos, een nieuwe bevlogenheid schrijft Joke Hermsen hoe in de Griekse Oudheid onderscheid werd gemaakt tussen chronos (tijd) en kairos (beslissend ogenblik). Zij waren goden die niemand ontzagen: Vader Tijd, Chronos of Saturnus, grimmig kijkend en oud van jaren, naast de jongeling […]
Spiritualiteit

De droom van Monnica, over een wending in Augustinus’ leven

Herademing 2017 02 | Kitty Bouwman | Artikel, Overige artikelen | Bekering | Zingeving

Augustinus beschrijft een droom van zijn moeder Monnica die over zijn toekomst gaat. Dat was in een periode waarin zijn moeder en hij het grondig oneens waren over het geloof. Hoe zat dat precies? In deBelijdenissen vertelt Augustinus (354-430) over een droom van zijn moeder Monnica (331-387), waarin een wending wordt aangekondigd in zijn leven. […]