Artikelen

Duizenden theologische artikelen uit bekende theologische bronnen staan voor je klaar! We hebben materiaal van bijna elke vooraanstaande theoloog beschikbaar. Voor een paar euro per maand lees je alle artikelen. Word ook lid.

Zoeken:

Filter artikelen op:

Gebied

Categorie

Rubriek

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Bron

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Uitgave

Bijbelwetenschappen

Wat is Waarheid? Een Romeinse vraag in Jerusalem

Herademing 2022 02 | Marc de Kesel | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Filosofie | Jezus

‘Wat is waarheid?’ vraagt de Romein aan de ‘koning van de Waarheid’. Precies omdat God staat voor de ‘waarheid’ in de zin die Jezus eraan geeft, kan de mens op de waarheid die hij claimt nooit definitief de hand leggen. Precies daarom blijft in die waarheidsclaim altijd ook de vraag naar de waarheid spoken.

Ethiek | Systematische theologie

Waarheid en leugen bij Hannah Arendt

Herademing 2022 02 | Hans Achterhuis | Artikel, Overige artikelen | Filosofie, Media | Samenleving

Verkenning van het begrip ‘feitelijke waarheid’ aan de hand van filosoof Hannah Arendt. Voor de politicus van vroeger betroffen leugens staatsgeheimen of strooide men anderen bewust zand in de ogen. Tegenwoordig bedriegt de politieke leugenaar ook zichzélf. Voor de wetenschapper blijft de waarheid gedeeltelijk, voorlopig en relatief. Uiteindelijk is er ‘waarheid’ als er sprake is van maatschappelijke betekenisgeving aan algemeen erkende feiten.

Spiritualiteit

Woldring i.s.m. Ruijsendaal – Om de menselijkheid van de cultuur

Herademing 2022 02 | Tanja van Leeuwen | Recensie | Filosofie, Mystiek, Ziel | Zingeving

Aan de basis van de vier hoofdstukken van Om de menselijkheid van de natuur ligt een serie colleges van Henk Woldring die hij heeft gegeven in het kader van het Hoger Onderwijs Voor Ouderen (HOVO). De emeritus hoogleraar politieke filosofie heeft meerdere boeken over Comenius geschreven en dr. Els Ruijsendaal is lid van de Raad […]

Kerk- en religiegeschiedenis

Brandsma – van held tot heilige

Herademing 2022 02 | Kitty Bouwman | Recensie | Filosofie, Mystiek, Verzet

Dat Titus Brandsma niet in de beslotenheid van het karmelietenklooster bleef, en zijn vleugels tot ver buiten de Karmelietenorde uitsloeg, toont deze bundel. Brandsma was een veelzijdig persoon. Hij was een van de eerste hoogleraren aan de katholieke Universiteit Nijmegen en begaf zich op het terrein van de geschiedenis van de wijsbegeerte, theologie en de […]

Spiritualiteit

Stille taal benadert de Onnoembare

Herademing 2022 01 | Margot Berends | Artikel, Overige artikelen | Filosofie, Heilig, Mystiek | God

Mystici en filosofen zeggen hetzelfde als ze God onder woorden proberen te brengen. De mysticus zal in eerste instantie zwijgen. Daarna zoekt hij of zij naar woorden, maar alleen beeldtaal benadert God. Filosofen komen tot dezelfde conclusie: voor het wezenlijke schieten woorden tekort. Ze komen uiteindelijk uit bij een stille taal. Apofatische of negatieve theologie gaat ook hier vanuit: de oneindige God is niet in eindige taal te vatten.

Nusselder – Meer dan de mens alleen

Herademing 2022 01 | Jan Venderbos | Recensie | Filosofie

Filosofie van het verlangen De filosoof Nusselder vindt dat het wezen van mens-zijn ‘gemis’ is. Daaruit komt zijn verlangen voort naar vervulling. Met het verlangen raken we aan de ziel van het menselijk bestaan. In dit lange essay staan veel beschouwingen van uiteenlopende denkers als Plato, Freud, Lacan, Nietsche en Mircea Eliade. Toch wordt het […]

Spiritualiteit

De grenzeloze weerspiegeling van het licht

Herademing 2020 04 | Michel Dijkstra | Artikel, Overige artikelen | Filosofie, Wereldgodsdiensten

De Japanse zenmeester Eihei Dōgen beschreef hoe je de samenhang van eenheid en veelheid kunt ‘zien’. Maar ook als deze helderheid niet lijkt door te breken, hoeven we volgens hem niet te treuren. We bevinden ons namelijk altijd in de sacrale ruimte van het universum en kunnen ons hier onmogelijk van losmaken, net zo min als ‘een vis het water verlaat of een vogel de lucht’.

Spiritualiteit

De kosmos als heilige ruimte?

Herademing 2020 04 | Taede Smedes | Artikel, Overige artikelen | Filosofie

We zijn een deel van de kosmos. Als zodanig kan ‘de kosmos’ nooit aan ons als een ding verschijnen. Wel zijn wij in staat om over onszelf en over de kosmos na te denken. Vanuit natuurwetenschappelijk en filosofisch opzicht is er geen enkele reden om de mens centraal te stellen. Maar in de mens is de kosmos wel tot zelfbewustzijn gekomen. Dat schept verantwoordelijkheid.

Spiritualiteit

Waar is de ziel van Europa?

Herademing 2020 03 | Jean-Jacques Suurmond | Artikel, Overige artikelen | Filosofie, Ziel

Een werelddeel wordt volwassen De mens ontwikkelt zich in de loop van zijn leven: van het zoeken naar een eigen identiteit, naar uiteindelijk het besef dat alleen het vreemde van de ander hem kan geven wat hij zelf niet kent en zelf niet heeft. Op die manier zou Europa zich ook moeten ontwikkelen: van losse […]

Spiritualiteit

Europa tussen aardse en hemelse waarden

Herademing 2020 03 | Marin Terpstra | Artikel, Overige artikelen | Filosofie | Seculariteit

Bepalend voor het christelijke Europa was het besef dat er niet alleen een wereldlijk bestaan is. Twee reacties daarop zijn mogelijk. Ofwel men wendt zich af van de wereld, in afwachting van het goddelijk rijk. Of men keert zich gewelddadig tegen deze wereld, al pogend om het goddelijk rijk hier op aarde te vestigen. Europa […]