Artikelen

Duizenden theologische artikelen uit bekende theologische bronnen staan voor je klaar! We hebben materiaal van bijna elke vooraanstaande theoloog beschikbaar. Voor een paar euro per maand lees je alle artikelen. Word ook lid.

Zoeken:

Filter artikelen op:

Gebied

Categorie

Rubriek

Thema

Auteur

Bron

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Uitgave

Spiritualiteit

‘Schepping en Schepper zijn één geworden’

Herademing 2021 04 | Carmen Fotescu | Artikel, Overige artikelen | Mystiek, Schepping | Levenskunst

Sint-Izaäk de Syriër is in de 7e eeuw geboren in het gebied rond de Perzische Golf. Waar de Grieken het ene woord theosis gebruiken, verschijnt in de Syrische traditie een veelvoud van beelden en symbolen. In rijke taal schetst Sint-Izaäk het mysterie van de eenwording tussen God en mens.

Spiritualiteit

Theosis: de vergoddelijking van de mens

Herademing 2021 04 | Rob Faesen | Artikel, Overige artikelen | Mystiek | God

God is liefde in zichzelf. Theosis is de liefdesgemeenschap, datgene waardoor de mens ‘God wordt’. De liefhebbende mens wordt ‘uit genade datgene wat God van nature is’.Een uitleg van het begrip theosis, vergoddelijking, aan de hand van uitspraken van verschillende mystici.

Spiritualiteit

‘Het is onze bestemming om in Gods beeld te groeien’

Herademing 2021 04 | Margreet Meijer | Interview | Mystiek | Monastiek

Mor Polycarpus, aartsbisschop van de Syrisch-orthodoxe kerk van Antiochië in Nederland, legt uit wat het begrip theosis inhoudt. ‘Behulpzaam op de weg daarnaartoe zijn gebed, meditatie, vasten en de sacramenten.’

Spiritualiteit

Augustinus borduurde voort op de ‘wonderbaarlijke ruil’

Herademing 2021 04 | Kitty Bouwman | Artikel, Overige artikelen | Mystiek | Navolging

In de Bijbel en in het vroege christendom vinden we de traditie van de ‘wonderbaarlijke ruil’: de visie dat de mens deel krijgt aan het goddelijke mysterie. Augustinus beschrijft in zijn kerstpreek de beweging die de verlossing van de mens beoogt: Gods Zoon werd Mensenzoon om de mensen tot zonen en dochters van God te maken. Dit sluit aan bij wat men de ‘wonderbaarlijke ruil’ noemde.

Spiritualiteit

Theosis

Herademing 2021 04 | Kitty Bouwman | Blog | Bekering, Mystiek | Relaties

Wat gebeurt er als wij God ontmoeten? Wat gebeurt er dan aan ons? Geloven begint met aangeraakt worden. Dit maakt het mogelijk dat wij ‘deel krijgen aan’ en van daaruit ‘deelnemen in’. Hiermee bewegen we ons in de theologie van het vroege christendom. Daarin werd gesproken over het participeren in het goddelijke leven, waardoor wij in contact komen met onze oorsprong: het beeld van God dat ons is ingeschapen.

Spiritualiteit

Kijken naar een kersticoon wordt deelnemen

Herademing 2021 04 | Neely Kok | Artikel, Overige artikelen | Mystiek | Kerkelijk jaar, Kerst

Niet alleen kijken wij naar de icoon, maar de icoon kijkt óns aan. Een uitleg over iconen en over de kersticoon in het bijzonder.

Spiritualiteit

De kunst om af te stemmen op het verborgene

Herademing 2021 03 | Esther van de Vate | Artikel, Overige artikelen | Mystiek | Jodendom

In het bijbelboek Ester staat hoe koningin Ester in een penibele situatie de leiding in handen neemt. Het verhaal wordt getekend door een diepe spiritualiteit. Ester begint met een periode van inkeer: ze gaat vasten. Ze observeert. De tijd is haar bondgenoot; ze durft te vertragen, waardoor het kwaad uiteindelijk aan zichzelf ten onder gaat.

Spiritualiteit

De blinde vlek waarmee wij zien

Herademing 2021 03 | Alberic Bruschke | Artikel, Overige artikelen | Mystiek, Vertrouwen | God

Uit het twaalfde-eeuwse traktaat Thuis komt naar voren: het enige zicht dat de mens verleend wordt, is het zicht op de eigen blindheid. Er gaat van alles door hem of haar heen, maar het ‘ik’ ziet niet. Deze blindheid opent de mens voor de onwaarneembare werkelijkheid van God. Het devies is: kijk en handel vanuit godsvertrouwen.

Spiritualiteit

In de stilte vormt zich een gezamenlijk besluit

Herademing 2021 03 | Willem Furnée | Artikel, Overige artikelen | Mystiek, Openbaring | Zingeving

Door samen in stilte ontvankelijk te zijn voor de stem van God proberen quakers Gods wil gewaar te worden. Dat doen ze niet alleen tijdens bezinningssamenkomsten, maar ook bij vergaderingen. Beide worden ‘eredienst’ genoemd. De aanwezigen maken door de overgave aan God een transitie door. Tijdens de vergadering hebben ze in feite samen de leiding en laten ze zich omvormen, tot er een gezamenlijk besluit ontstaat.

Spiritualiteit

Johannes van het Kruis over de ontwikkeling van het geestelijk leven

Herademing 2021 01 | Kitty Bouwman | Artikel, Overige artikelen | Mystiek | God

Zoals kinderen vroeger gespeend werden (tot hun derde ontwenden ze stap voor stap de moederborst), zo worden gelovigen in fases volwassener in hun omgang met God. Johannes van het Kruis beschrijft met deze metafoor hoe God beginnende gelovigen omhoog wil trekken naar een hogere graad van liefde.