Menu

Filters

Hoofdthema

Rubriek

Soort materiaal

Bron

Kerkelijk jaar

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Lidmaatschap

Basis

Uitgaan—een doodgewone Duitse dominee

Op 9 oktober 1989 liepen 70.000 mensen met brandende kaarsen in de hand door de straten van Leipzig. Zonder de prediking van geweldloosheid was dit verzet tegen de toen heersende DDR-dictatuur nooit op gang gekomen. Christian Führer, de Wendedominee van de Nikolaikirche in Leipzig, was het gezicht van deze beweging. Hij vond de moed en kracht om zich te blijven verzetten, maar deed dit met de zachtmoedigheid van een lam. Hoe is het mogelijk dat vanuit een gemiddeldsaaie stadskerk met een doodgewone dominee uiteindelijk een dictatuur instort? Pieter Oussoren vertaalde de onlangs verschenen memoires van Führer en gaat op zoek naar een mogelijk antwoord.

Basis

Goed en Kwaad zijn ‘namen van God’

Carl Gustav Jung (1875-1961) meent dat de westerse mens zich met zijn eenzijdige voorkeur voor rationaliteit en bewustzijn berooft van een reservoir aan kennis en wijsheid. Wij brengen hiermee onze humaniteit in gevaar, aldus de Zwitserse psychiater en psycholoog. In zijn analytische psychologie biedt Jung een nieuw inzicht in sprookjes, mythen en hun beeldtaal. Mythologische verhalen zijn volgens hem geen kinderlijke bedenksels van primitieve culturen waarvan moderne volwassenen weinig kunnen leren. In deze verhalen komt juist het onbewust potentiaal van het leven aan het licht.

Nieuwe boeken