Artikelen

Duizenden theologische artikelen uit bekende theologische bronnen staan voor je klaar! We hebben materiaal van bijna elke vooraanstaande theoloog beschikbaar. Voor een paar euro per maand lees je alle artikelen. Word ook lid.

Zoeken:

Filter artikelen op:

Gebied

Categorie

Rubriek

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Bron

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Uitgave

Spiritualiteit

Ik sta op wacht

Herademing 2019 01 | Matthieu Borsboom | Artikel, Overige artikelen | Zingeving

Van de 38 jaar bij de Koninklijke Marine bracht Matthieu J.M. Borsboom vele jaren op zee door. Maar hij was ook langdurig in Afghanistan. Vele uren stond hij op wacht: op de brug van schepen, varend en aan de wal, en op kazernes. Het geloof als leidend principe – hij groeide op in een warm nest, een rooms katholiek gezin met een oecumenische inslag – heeft hem hierbij altijd vergezeld. Herademing vroeg hem, als oud beroepsmilitair én actief rooms-katholiek, om een bijdrage voor dit themanummer ‘Waken’.

Spiritualiteit

Waken is bewust afwijken

Herademing 2019 01 | Jaap van der Meij | Artikel, Overige artikelen | Jodendom | Bidden

Waken in bijbelse zin is een bewust afwijken van de natuurlijke gang van zaken. Op de achtergrond staat het biologisch ritme dat we kennen uit het scheppingsverhaal: ‘Zo werd het avond en morgen: de eerste dag’ (Genesis 1:5). Onder normale omstandigheden voegt de mens zich naar dit voorgegeven patroon, ook de vrome mens: ‘Bij mijn neerliggen en mijn opstaan zal ik de Eeuwige prijzen.’ Waken is daarentegen een vrijwillig doorbreken van het gewone ritme van slapen en wakker zijn.

Spiritualiteit

Waken rond de grens van leven

Herademing 2019 01 | Margreet Meijer | Artikel, Overige artikelen | Dienen, Geestelijke verzorging, Verdriet

Een medemens in zijn stervensuur nabij zijn. Daarover gaan deze portretjes van mensen die waken. Veel mensen die waken. Veel mensen ’waken’. Sommigen doen dit beroepsmatig, zoals op de Intensive Care van een ziekenhuis of een hospice, maar vaak nemen vrijwilligers belangeloos de taak van waker op zich. Herademing sprak met drie van hen en […]

Spiritualiteit

Waken bij de muren van ’Fort Europa’

Herademing 2019 01 | Gerard Moorman | Artikel, Overige artikelen | Vrede

In Nederland is de argelopen decennia een traditie gegroeid van waken tegen geweld en onrecht. Bekend is de Franciscaanse Vredeswake tegen kruisraketten die in de jaren 1980 plaatsvond bij de militaire basis in Woensdrecht. In de jaren 1990 ontstonden bij ’grensgevangenissen’ in Amsterdam, Rotterdam en Zeist wakes tegen het vluchtelingenbeleid van de overheid. Gerard Moorman, lid van de Jeannette Noelhuisgemeenschap in Amsterdam, vertelt over de wakes op Schiphol.

Spiritualiteit

Thomas Merton: de wakende monnik

Herademing 2019 01 | Jan Venderbos | Artikel, Overige artikelen | Conflicten, Ziel | Monastiek

Mijn kennismaking met Thomas Merton dateert uit de jaren ’80 van de vorige eeuw. Ik had, na veel aarzelen, militaire dienst geweigerd. Na de vervangende dienstplicht deed ik mee met de wakes van de Franciscaanse Vredeswacht in Woensdrecht en de demonstraties tegen kruisraketten. Toch was ik onrustig op zoek naar een engagement met de wereld, […]

Spiritualiteit

Profetische waakzaamheid en oecumene

Herademing 2019 01 | Jurjen Zeilstra | Artikel, Overige artikelen | Oecumene

W.a. Visser’t Hooft en de wereldraad van kerken Profeten voorspellen niets. Bijbelse profeten de naam waardig, duiden de werkelijkheid. Zij zijn waakzaam en ‘lezen’ de tijden. Profeten interpreteren, waarschuwen tegen onrecht, spreken heilsverwachtingen uit, maar zeggen zo nodig ook het oordeel aan. Zo geven zij betekenis aan de context waarin mensen leven. Bij de woorden […]

Spiritualiteit

Ontwaken in de nacht

Herademing 2019 01 | Joanne Seldenrath | Artikel, Overige artikelen | Verdriet | Ziekte

Als je geen woorden hebt en niet stil wilt zijn, kun je dan zingen? Als je boos of blij bent, bijvoorbeeld, dan kun je je emoties uitzingen. Maar kun je de tekst van een lied ook ‘naar binnen’ zingen? In de him ten vlucht regenwulpen zmgt de hoofdpersoon luidop psalmen, in zijn eentje slingerend op […]

Spiritualiteit

Bewaakt worden en waakzaam zijn

Herademing 2019 01 | Margreet Meijer | Artikel, Overige artikelen | Zingeving

Leven in een midden-amerikaanse gevangenis ‘Vertrouw op God, maar bind wel je kameel vast.’ Deze bekende uitspraak die aan de profeet Mohammed wordt toegeschreven, neem ik zeker ter harte bij het betreden van een gevangenis. Voor mij heeft het duidelijk met het thema ’waken’ te maken. Ik zal alert en wakker moeten zijn en waken […]

Spiritualiteit

Wacht en je wordt gevonden

Herademing 2019 01 | Annemieke van den Berg | Artikel, Overige artikelen | Lijden

Waakzame aandacht bij Simone Weil Waken, net ujkt met meer van deze tijd. Want waken is wachten en dat doen we niet graag. We zijn ingesteld geraakt op snelheid en efficientie, terwijl waakzaam wachten om onverdeelde aandacht vraagt. De Franse Filosofe Simone Weil verbindt deze drie: waken, wachten en aandachtig zijn. Voor haar zijn ze […]

Spiritualiteit

Waken is beminnen en bemind worden

Herademing 2019 01 | Redactie | Artikel, Overige artikelen | Dienen | Relaties

Op de drempel van dit nieuwe jaar ben ik een paar dagen te gast bij Lode van Hecke, vader-abt van de trappisten van Orval, dat bijzondere klooster in de driehoek tussen Frankrijk, Luxemburg en België. Hij vertelt me wat hem is overkomen tijdens zijn eerste jaren in de abdij. Hij is dan ziekenbroeder en waakt bij een monnik die eerbiedwaardige taken heeft gehad in de orde en op de dood wacht. Deze stervende broeder vertelt Lode: ‘De essentie van leven is doen wat je doet, in liefde. Om meer gaat het niet. Doe wat je opdracht is. Soms is dat alleen maar aanwezig zijn, soms ook luisteren en een andere keer de helpende hand bieden. Als het maar in liefde gebeurt, onbaatzuchtige liefde voor de ander. Want dan geef je leven door, dan ben je vruchtbaar’. Lode van Hecke waakt op dat moment bij deze stervende monnik en beseft dat hij raakt aan het wezen van het leven, want hij geeft zich aan de ander. In onbaatzuchtige liefde, zonder de verwachting daar wat voor terug te krijgen.