Artikelen

Duizenden theologische artikelen uit bekende theologische bronnen staan voor je klaar! We hebben materiaal van bijna elke vooraanstaande theoloog beschikbaar. Voor een paar euro per maand lees je alle artikelen. Word ook lid.

Zoeken:

Filter artikelen op:

Gebied

Categorie

Rubriek

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Bron

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Uitgave

Spiritualiteit

Spreken en zwijgen

Herademing 2022 01 | Kitty Bouwman | Overig | Mystiek

Binnen het jaarthema ‘Leven in contrasten’ gaat het maartnummer van Herademing over ‘zwijgen en spreken’. Uit de bijdragen komt naar voren dat in het geestelijke leven spreken en zwijgen niet tegenover elkaar geplaatst kunnen worden. Er is een spannende dynamiek, maar het ene is niet ‘spiritueler’ dan het andere.
Spiritualiteit

Leven in contrasten

Herademing 2022 01 | Kitty Bouwman | Overig | Mystiek

Jaargang 2022 van Herademing gaat over contrasten in ons leven. Spiritualiteit is het verhaal van onze innerlijke rust en onrust; van onze waarheid en twijfel; van hoop en heling, maar ook van de wanhoop, gebrokenheid en radeloosheid van ons eigen hart. spiritualiteit ook een contrastervaring zijn. God kan zich openbaren aan de grenzen van het bestaan, in situaties van gebrokenheid én van kracht en verbondenheid.
Spiritualiteit

Merton boetseerde woorden vanuit de stilte

Herademing 2022 01 | Kick Bras | Artikel, Overige artikelen | Eenzaamheid, Mystiek | Monastiek

Thomas Merton kende de spanning tussen spreken en zwijgen. In het klooster waar stilzwijgen de regel was, ervoer hij de druk van de non-verbale communicatie. Zijn boeken riepen zoveel respons op dat hij dit als een bedreiging ervoer voor zijn stille leven. Op den duur voelde hij zich echter geroepen om zich uit te spreken over maatschappelijke kwesties. Pas in de stilte van de bossen voelde hij hoe vruchtbaar de paradox is van zwijgen en spreken.
Spiritualiteit

Hildegard verhief haar stem in de middeleeuwse mannenwereld

Herademing 2022 01 | Kitty Bouwman | Artikel, Overige artikelen | Mystiek, Openbaring | Gender, Inclusie

Middeleeuwse vrouwelijke mystici werden tot spreken geroepen door een stem uit de hemel, die hen opriep de goddelijke boodschap kenbaar te maken. Daardoor werd hun vermeende vrouwelijke zwakheid – die hen het zwijgen oplegde – omgebogen tot kracht. Hildegard van Bingen zwijgt niet langer, maar maakt haar visioenen openbaar.
Spiritualiteit

Stille taal benadert de Onnoembare

Herademing 2022 01 | Margot Berends | Artikel, Overige artikelen | Filosofie, Heilig, Mystiek | God

Mystici en filosofen zeggen hetzelfde als ze God onder woorden proberen te brengen. De mysticus zal in eerste instantie zwijgen. Daarna zoekt hij of zij naar woorden, maar alleen beeldtaal benadert God. Filosofen komen tot dezelfde conclusie: voor het wezenlijke schieten woorden tekort. Ze komen uiteindelijk uit bij een stille taal. Apofatische of negatieve theologie gaat ook hier vanuit: de oneindige God is niet in eindige taal te vatten.
Spiritualiteit

Veel zeggen door samen te zwijgen

Herademing 2022 01 | Shoshannah Brombacher | Beeldmeditatie, Visueel materiaal | Jodendom, Levenskunst

Uit voorbeelden uit het jodendom blijkt dat je soms moet spreken, soms moet zwijgen. En dat je van alles kunt zeggen terwijl je zwijgt, en van alles kunt verzwijgen terwijl je spreekt. Een schilderij van Shoshannah Brombacher illustreert één zo’n joodse anekdote.
Spiritualiteit

Word stil

Herademing 2022 01 | Mirjam Dirkx | Artikel, Overige artikelen | Mystiek, Openbaring | Levenskunst

Een uitnodiging om stil te zijn, te zwijgen, aan de hand van teksten en vragen. In deze Handreiking met werkvragen staat dit motto centraal: laat je mond stil zijn, dan spreekt je hart, laat je hart stil zijn, dan spreekt God.
Pastoraat

Judith verbrak het zwijgen over misbruik door haar predikant

Herademing 2022 01 | Christiane van den Berg | Artikel, Overige artikelen | Ambt, Geestelijke verzorging, Seksualiteit | Relaties

Bij seksueel misbruik in kerk en pastoraat relaties spelen ‘spreken’ en zwijgen’ een ingewikkelde rol. De dader roept de misbruikte op om te zwijgen. De misbruikte zwijgt uit schaamte. Omstanders zwijgen. Als de misbruikte de stilte verbreekt en spreekt, barst de bom. Aan het woord zijn een misbruikte en Christiane van den Berg-Seiffert, die onderzoek deed naar de dynamiek in de geloofsgemeenschap na seksuele grensoverschrijding in een pastorale relatie.
Spiritualiteit

Spreken is zilver, stilte is goud

Herademing 2022 01 | Barbara Zwaan | Artikel, Overige artikelen | Rust | Levenskunst, Ziekte

De moeder van redactielid Barbara Zwaan kreeg een hersenbloeding, vasculaire dementie, en kreeg steeds minder woorden tot haar beschikking. Ook of juist in haar zwijgend aanwezig zijn was ze present. Onlangs ging dat zwijgen over in de stilte van de dood.
Spiritualiteit

Van blijde stilte naar kakofonie

Herademing 2022 01 | Margot Berends | Column | God, Levenskunst

Het eerste boekje van F. de Clerq Zubli (De blijde stilte) is een juweeltje. Het lijkt erop dat ze op latere leeftijd haar bescheidenheid verloren is.