Artikelen

Duizenden theologische artikelen uit bekende theologische bronnen staan voor je klaar! We hebben materiaal van bijna elke vooraanstaande theoloog beschikbaar. Voor een paar euro per maand lees je alle artikelen. Word ook lid.

Zoeken:

Filter artikelen op:

Gebied

Categorie

Rubriek

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Bron

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Uitgave

Dogmatiek | Systematische theologie

Het bloed van Christus als een beter offer

Interpretatie 2014 | Rieuwerd Buitenwerf | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Verlossing | Goede Vrijdag, Kerkelijk jaar

De kruisdood als offer in het boek Hebreeën In een themanummer over de Bijbel en het offer mag een artikel over het boek Hebreeën niet ontbreken.1 Waar mogelijk wordt de tekst geciteerd uit de Bijbel in Gewone Taal, die in het najaar van 2014 zal verschijnen. Ik heb meegewerkt aan de vertaling van het boek […]
Dogmatiek | Systematische theologie

Polemiek en getuigenis in context

Interpretatie 2014 | Huub van de Sandt | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Lijden | Goede Vrijdag, Kerkelijk jaar, Pasen

Het lijdens- en verrijzenisverhaal in Matteüs 26-28 Als we het verhaal over het lijden, de dood en de verrijzenis van Jezus bij Matteüs vergelijken met de versie van Marcus, vallen twee dingen op. Op de eerste plaats laat Matteüs de tendens zien om – meer dan Marcus – de schuld bij de slechte joodse leiders […]
Bijbelwetenschappen

Godverlatenheid

Interpretatie 2013 | Marjo C.A. Korpel | Bijbels Theologische Artikelen | Eenzaamheid, Verdriet | Goede Vrijdag, Kerkelijk jaar

Het kruiswoord ‘Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten?’ (Mat. 27:46; Mar. 15:34) wekte bij Jezus’ volgelingen de indruk dat God hun meester in de steek gelaten had. Velen hadden geloofd dat Jezus de Zoon van God was, die Israël letterlijk zou bevrijden. Hun teleurstelling en vertwijfeling zijn indrukwekkend weergegeven in een beeldengroep […]
Bijbelwetenschappen

Barabbas

Interpretatie 2013 | Annette Merz | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Schuld, Verlossing | Goede Vrijdag, Kerkelijk jaar

Historisch, literair en creatief benaderd Barabbas’ persoon en verhaal blijven fascineren. In dit artikel onderzoek ik allereerst wat wij historisch kunnen weten over Barabbas. Daarna volg ik als ‘lezer binnen de tekst’ de rol die Barabbas in het passieverhaal heeft gekregen. Ten slotte ga ik als creatieve lezer, geleid door mijn eigen voorstellingsvermogen en in […]
Bijbelwetenschappen

De goede moordenaar

Interpretatie 2013 | Renilde van Wieringen | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Vrede | Goede Vrijdag, Kerkelijk jaar

‘Niet slecht, zo’n leven. Zoals die goede moordenaar, zo wil ik het ook wel hebben’, zegt een van mijn pastoranten tijdens een groepsgesprek in het huis van bewaring waar ik werkzaam ben. ‘Ben je gek?! Dan weet je niet wat een kruisdood is’, zegt een ander verbaasd. ‘Ik bedoel,’ hervat de eerste, ‘er lekker op […]
Bijbelwetenschappen

De soldaat die Jezus kruisigde

Interpretatie 2013 | Marieke Maes | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Gerechtigheid, Lijden | Goede Vrijdag, Kerkelijk jaar

Honderdmannen in het Nieuwe Testament Een centurio, hekatonarchos of honderdman, is een geregeld voorkomende figuur in de evangeliën en Handelingen, en hij speelt vaak een positieve rol. Dat is des te opvallender omdat hij deel uitmaakt van het Romeinse leger en dus een ongunstige uitgangsituatie lijkt te hebben in de leefwereld waarin de evangeliën en […]
Bijbelwetenschappen

Existentiële duisternis of incident in het heelal

Interpretatie 2012 | Annette Merz | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Lijden | Goede Vrijdag, Kerkelijk jaar

De zonsverduistering tijdens de kruisiging Volgens de synoptische evangeliën viel er, toen Jezus aan het kruis hing, midden op de dag duisternis over het land. De bestudering van oude bronnen en bijbelse teksten werpt een nieuw licht op de duisternis. Het Marcusevangelie houdt bij de beschrijving van de kruisiging een drie-urenschema aan. ‘Het was het […]
Bijbelwetenschappen

Heeft Jezus een eerlijk proces gehad?

Interpretatie 2011 | Bert Aalbers | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Lijden | Goede Vrijdag, Kerkelijk jaar

Over het proces tegen Jezus is veel, zeer veel gepubliceerd. Wie de vraag krijgt over dat onderwerp iets te zeggen in 2300 woorden, zal zich dus moeten beperken. Daarom wil ik mij concentreren op het evangelie van Matteüs. Ik begin met een inventarisatie van zijn taalgebruik. Daarna de discussie over de betrouwbaarheid van de berichtgeving […]
Bijbelwetenschappen

De discriminatie van Simon de Cyrener

Interpretatie 2010 | Adriaan Soeting | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Discriminatie | Goede Vrijdag, Kerkelijk jaar

Aan Simon van Cyrene wordt in elk van de synoptische evangeliën slechts één vers gewijd. Maar het blijkt bij aandachtige lezing wel een veelzeggend vers te zijn. Simon werd gedwongen een deel van het kruis, de dwarsbalk, die Jezus droeg, over te nemen en naar Golgota te dragen. We mogen aannemen dat Jezus zelf daartoe […]
Geschiedenis

Bekleed en ontkleed

Interpretatie 2008 | Eddy van den Brink | Bijbels Theologische Artikelen | Lijden | Goede Vrijdag, Kerkelijk jaar, Relaties

Tegenwoordig gaat de verandering in mode nogal snel, zij telt in weken of maanden, niet in jaren. In de kunstgeschiedenis, althans in vroeger eeuwen, gaat zij heel wat langzamer, in decennia of zelfs in eeuwen. Niemand kijkt ervan op, als een Saks in 1000 er echt anders uitziet dan een Frank in 800 of een […]