Artikelen

Duizenden theologische artikelen uit bekende theologische bronnen staan voor je klaar! We hebben materiaal van bijna elke vooraanstaande theoloog beschikbaar. Voor een paar euro per maand lees je alle artikelen. Word ook lid.

Zoeken:

Filter artikelen op:

Gebied

Categorie

Rubriek

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Bron

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Uitgave

Bijbelwetenschappen

Op zoek naar een koningskind

Interpretatie 2021 | J.W.C.M. (Hans) van Reisen | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Openbaring | Epifanie, Kerkelijk jaar, Kerst

Augustinus’ preken op Epifanie Het feest Epifanie is in het Nederlands officieel weergegeven als het feest van de Verschijning of Openbaring van de Heer. Lees dit artikel in PDF

Dogmatiek | Systematische theologie

Laat het een echte engel zijn

Interpretatie 2021 | Piet van Veldhuizen | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Opstanding | Kerkelijk jaar, Pasen

John Updike’s Seven Stanzas at Easter In 1960 schreef John Updike, 28 jaar oud, zijn Zeven coupletten met Pasen.1 Het was zijn bijdrage aan een Religious Art Festival dat georganiseerd werd door zijn kerk, de lutherse gemeente van Marblehead in Boston. De Seven Stanzas werden verkozen tot beste inzending en beloond met een bedrag van […]

Bijbelwetenschappen

Een wijze uit het Westen over een wijze uit het Oosten

Interpretatie 2017 | J.W.C.M. (Hans) van Reisen | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Hemel | Epifanie, Kerkelijk jaar

Augustinus over epifanie Op 6 januari vieren de kerken in het Westen epifanie. De officiële Nederlandse benaming luidt verschijning van de Heer of openbaring des Heren; in de volksmond is het feest bekend gebleven als het driekoningenfeest vanwege het belangrijkste thema, ontleend aan het evangelie volgens Matteüs. In hoofdstuk 2 hiervan wordt verhaald hoe drie […]

Dogmatiek | Systematische theologie

Het bloed van Christus als een beter offer

Interpretatie 2014 | Rieuwerd Buitenwerf | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Verlossing | Goede Vrijdag, Kerkelijk jaar

De kruisdood als offer in het boek Hebreeën In een themanummer over de Bijbel en het offer mag een artikel over het boek Hebreeën niet ontbreken.1 Waar mogelijk wordt de tekst geciteerd uit de Bijbel in Gewone Taal, die in het najaar van 2014 zal verschijnen. Ik heb meegewerkt aan de vertaling van het boek […]

Dogmatiek | Systematische theologie

Polemiek en getuigenis in context

Interpretatie 2014 | Huub van de Sandt | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Lijden | Goede Vrijdag, Kerkelijk jaar, Pasen

Het lijdens- en verrijzenisverhaal in Matteüs 26-28 Als we het verhaal over het lijden, de dood en de verrijzenis van Jezus bij Matteüs vergelijken met de versie van Marcus, vallen twee dingen op. Op de eerste plaats laat Matteüs de tendens zien om – meer dan Marcus – de schuld bij de slechte joodse leiders […]

Dogmatiek | Systematische theologie

Omdat hij uit het huis en geslacht van David was

Interpretatie 2013 | Annette Merz | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Kerkelijk jaar, Kerst

De volkstelling in Lucas 2 Volgens Lucas vindt de geboorte van Jezus in Betlehem plaats als gevolg van een census (volkstelling) die plaatsvond op last van keizer Augustus, toen Quirinius het bewind over Syrië voerde. Het verhaal vertelt dat Jozef en Maria vanwege die census naar Betlehem moesten reizen omdat Jozef van David afstamt. Piet […]

Bijbelwetenschappen

Godverlatenheid

Interpretatie 2013 | Marjo C.A. Korpel | Bijbels Theologische Artikelen | Eenzaamheid, Verdriet | Goede Vrijdag, Kerkelijk jaar

Het kruiswoord ‘Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten?’ (Mat. 27:46; Mar. 15:34) wekte bij Jezus’ volgelingen de indruk dat God hun meester in de steek gelaten had. Velen hadden geloofd dat Jezus de Zoon van God was, die Israël letterlijk zou bevrijden. Hun teleurstelling en vertwijfeling zijn indrukwekkend weergegeven in een beeldengroep […]

Bijbelwetenschappen

Paulus’ verhandeling over de opstanding

Interpretatie 2013 | Riemer Roukema | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Opstanding | Kerkelijk jaar, Pasen

1 Korintiërs 15 In 1 Korintiërs 15 lijkt Paulus het thema van de opstanding der doden uitvoerig te behandelen, maar toch is dat slechts ten dele juist. Hoewel nergens in het Oude en het Nieuwe Testament dit thema zo breedvoerig aan de orde komt als in dit hoofdstuk, is het voor latere lezers pijnlijk beknopt […]

Kerk- en religiegeschiedenis

Passiespelen: een oud genre met een nieuwe toekomst

Interpretatie 2013 | Wim Beurskens | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Lijden | Kerkelijk jaar, Veertigdagentijd

Passiespelen zijn een verbeelding van het lijdensverhaal, de laatste dagen van Jezus in Jeruzalem. Sinds de middeleeuwen komen zij in de hele katholieke wereld voor. Het zijn in meer of mindere mate uitingen van volksreligiositeit en ook in onze tijd trekken deze spelen grote aantallen mensen. Vaak is het massa-amateurtoneel in de vorm van een […]

Bijbelwetenschappen

De soldaat die Jezus kruisigde

Interpretatie 2013 | Marieke Maes | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Gerechtigheid, Lijden | Goede Vrijdag, Kerkelijk jaar

Honderdmannen in het Nieuwe Testament Een centurio, hekatonarchos of honderdman, is een geregeld voorkomende figuur in de evangeliën en Handelingen, en hij speelt vaak een positieve rol. Dat is des te opvallender omdat hij deel uitmaakt van het Romeinse leger en dus een ongunstige uitgangsituatie lijkt te hebben in de leefwereld waarin de evangeliën en […]