Artikelen

Duizenden theologische artikelen uit bekende theologische bronnen staan voor je klaar! We hebben materiaal van bijna elke vooraanstaande theoloog beschikbaar. Voor een paar euro per maand lees je alle artikelen. Word ook lid.

Zoeken:

Filter artikelen op:

Gebied

Categorie

Rubriek

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Bron

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Uitgave

Bijbelwetenschappen

Op zoek naar een koningskind

Interpretatie 2021 | J.W.C.M. (Hans) van Reisen | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Openbaring | Epifanie, Kerkelijk jaar, Kerst

Augustinus’ preken op Epifanie Het feest Epifanie is in het Nederlands officieel weergegeven als het feest van de Verschijning of Openbaring van de Heer. Lees dit artikel in PDF

Dogmatiek | Systematische theologie

Omdat hij uit het huis en geslacht van David was

Interpretatie 2013 | Annette Merz | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Kerkelijk jaar, Kerst

De volkstelling in Lucas 2 Volgens Lucas vindt de geboorte van Jezus in Betlehem plaats als gevolg van een census (volkstelling) die plaatsvond op last van keizer Augustus, toen Quirinius het bewind over Syrië voerde. Het verhaal vertelt dat Jozef en Maria vanwege die census naar Betlehem moesten reizen omdat Jozef van David afstamt. Piet […]

Ecclesiologie | Systematische theologie

Alleen de kerstdagen door

Interpretatie 2011 | Henk Oostinga | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Eenzaamheid | Kerkelijk jaar, Kerst

In 2008 heeft zich een zeer bijzonder proces ontwikkeld. Een groot aantal – veertien om precies te zijn – landelijke en maatschappelijke organisaties zoals de Zonnebloem, Humanitas, het Leger des Heils en in een later stadium de Raad van Kerken Nederland, maar ook KPMG als maatschappelijk betrokken onderneming, gingen samenwerken tegen de eenzaamheid. De Raad […]

Bijbelwetenschappen

Geadopteerde ouders

Interpretatie 2010 | Piet van Veldhuizen | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Kerkelijk jaar, Kerst

De stamboom van Jezus volgens Matteüs en Lucas De evangelisten Matteüs en Lucas bieden elk aan het begin van hun boek een ‘stamboom van Jezus’. Matteüs opent er zijn evangelie mee, Lucas sluit er het geboorteverhaal mee af. Matteüs begint bij Abraham, de stamvader van Israël, en kiest voor een vorm die aan de stamlijsten […]

Spiritualiteit

Op zoek naar Maria

Interpretatie 2009 | Gerard van Midden | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Kerkelijk jaar, Kerst

Maria in de context van een musical Een vorm kan een musical maken of breken. Die is allesbepalend voor een goede bedding van de inhoud. Enthousiaste amateurs uit allerlei kerken moeten het verhaal kunnen spelen én het publiek moet dat in één keer kunnen volgen. Bovendien moet de vorm recht doen aan Maria in al […]

Kerk- en religiegeschiedenis

De Vierde Wijze

Interpretatie 2008 | Mark-Robin Hoogland | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Openbaring | Kerkelijk jaar, Kerst

Voor sommigen is ‘De vierde wijze’ niet meer dan een product van een Groenlose bierbrouwer. Of de naam van dat biertje teruggaat op de vierde wijze uit de literatuur is mij niet bekend, maar sinds het einde van de 19e eeuw circuleren er verschillende versies van een verhaal over een vierde wijze of koning. Voor […]

Bijbelwetenschappen

Maria van kaft tot kaft

Interpretatie 2008 | Willien van Wieringen | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Kerkelijk jaar, Kerst

Maria is in heel de Heilige Schrift aanwezig, van voor naar achter, van kaft tot kaft. In de traditie van de roomskatholieke kerk is er een interpretatie van Maria, die haar als centrum ziet vanwaar je kunt kijken naar het Oude Testament en naar het boek Openbaring. Eva is dan een voorafschaduwing van Maria, de […]

Bijbelwetenschappen

Jozef is een oude man

Interpretatie 2008 | Eddy van den Brink | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Kerkelijk jaar, Kerst

Al vroeg in de kerkgeschiedenis hebben dogmatische theologen nauwelijks hun ergernis kunnen verbijten over de argeloosheid waarmee de evangelisten zich uitdrukken, als ze in de buurt van een dogma komen. Dat blijft zo. Als de Nieuwe Bijbelvertaling Lucas’ ‘parthenos/virgo’ vertaalt met ‘meisje’ of Jesaja laat profeteren over een ‘jonge vrouw’ is daarmee die vertaling verboden […]

Kerk- en religiegeschiedenis

De Kerstgeschiedenis in de vroegste kerken

Interpretatie 2007 | Karel Vriezen | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Kerkelijk jaar, Kerst

Het Edict van Milaan, de overeenkomst die in 313 gesloten werd door de beide keizers van het Romeinse rijk, Constantijn en Licinius, was de inleiding tot grote veranderingen op godsdienstig gebied, omdat hierin vrijheid van godsdienst toegestaan werd. In de nieuwe situatie die toen ontstond, kon het christendom zich in het openbare leven ontplooien, wat […]

Bijbelwetenschappen

Herrie over een herberg

Interpretatie 2007 | Adriaan Soeting | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Kerkelijk jaar, Kerst

Het nachtverblijf in Betlehem Vier jaar geleden, na Kerst 2003, ontspon zich in het dagblad Trouw een interessante discussie over een woord in het kerstevangelie. Een ontbrekend woord, een woord dat niet was vertaald in de Nieuwe Bijbelvertaling – die overigens nog niet officieel verschenen was – en daar had menigeen aanstoot aan genomen. Het […]