Artikelen

Duizenden theologische artikelen uit bekende theologische bronnen staan voor je klaar! We hebben materiaal van bijna elke vooraanstaande theoloog beschikbaar. Voor een paar euro per maand lees je alle artikelen. Word ook lid.

Zoeken:

Filter artikelen op:

Gebied

Categorie

Rubriek

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Bron

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Uitgave

Bijbelwetenschappen

Getekend en bezegeld

Interpretatie 2014 | Dries van den Akker | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Heilig, Openbaring | Navolging

Openbaring 7:2-4 Het boek Openbaring (of Apocalyps) heeft in het verleden voor heel wat angst gezorgd. Vaak geloofde men dat de schrikwekkende taferelen die geschilderd worden ons nog te wachten stonden. Immers, met uiterst spectaculaire beelden wordt het einde van de wereld geschilderd. En dan te bedenken dat dit boek is bedoeld als Blijde Boodschap […]
Bijbelwetenschappen

Het afscheidsmaal

Interpretatie 2014 | Joop Smit | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Dienen | Navolging

Johannes 13-17 In het Johannesevangelie neemt Jezus op de laatste avond voor zijn dood uitvoerig afscheid van zijn leerlingen. Symposium en testament zijn daarbij tot een afscheidsmaal gecombineerd. Jezus drukt de leerlingen op het hart elkaar lief te hebben en troost hen met de belofte van een andere pleitbezorger in zijn plaats. Het is een […]
Bijbelwetenschappen

Petrus en Paulus

Interpretatie 2014 | Piet van Veldhuizen | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Conflicten, Missionair | Navolging

Gingen hun wegen uiteen? Paulus wordt vaak als ‘de apostel van de heidenen’ aangeduid. Zo zag hij zichzelf ook, in ieder geval toen hij zijn brief aan de Galaten schreef. Volgens die brief was er ooit in Jeruzalem overeengekomen dat Petrus een missie had voor de joden en Paulus voor de niet-joden. Het conflict waarin […]
Bijbelwetenschappen

De duivel en demonen als zijn verwanten

Interpretatie 2014 | Gerrit Vreugdenhil | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Jodendom, Kwaad | Navolging

Over onheil van geesten en demonen Jezus en zijn discipelen leefden in een bonte religieuze wereld. De meeste van hun tijdgenoten waren het over één ding eens: onzichtbare geestelijke machten en krachten oefenen hun invloed uit op het dagelijkse leven van mensen. Het geloof in geesten was niet voorbehouden aan een bepaalde cultuur, maar doorkruiste […]
Bijbelwetenschappen

Die tegen ons pleit

Interpretatie 2014 | Piet van Veldhuizen | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Kwaad | Navolging

Een bijbels-theologische schets van satan Op alle lijsten van bijbelse tegenstrijdigheden die je op anti-bijbelwebsites kunt aantreffen, zul je dit tekstenpaar vinden: 2 Samuël 24:1 en 1 Kronieken 21:1. Het zijn twee versies van hetzelfde verhaal, over David die opdracht geeft tot een volkstelling. Maar volgens 2 Samuël is het de Eeuwige (JHWH) die David […]
Geschiedenis

Rood, zwart, paars

Interpretatie 2014 | Matthijs de Jong | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Kwaad | Navolging

Gestalten van de duivel De goede wil ligt binnen mijn bereik, maar niet de goede daad. Ik doe niet het goede dat ik wil, maar het kwade dat ik niet wil. Als ik doe wat ik eigenlijk niet wil, ben ik niet meer de handelende persoon, maar de zonde die in mij huist (Paulus, Rom. […]
Bijbelwetenschappen

Een raadselachtige gestalte in het Marcusevangelie

Interpretatie 2014 | Nico Riemersma | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Angst, Opstanding | Navolging

De neaniskos in 14:51-52 en 16:5 Een van de meest raadselachtige passages van het Marcusevangelie is wel 14:51-52,1 Deze verzen zijn ook bijzonder door de sterke wisseling van werkwoordstijden (eerst een imperfectum: sunêkolouthê, dan een praesens: kratousin, en ten slotte een aoristus: efugen). helemaal aan het eind van het verhaal van de arrestatie van Jezus. […]
Bijbelwetenschappen

Encycliek over het eeuwige leven uit Rome

Interpretatie 2014 | Patrick Chatelion Counet | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Lijden | Navolging

De intenties van de Eerste Brief van Petrus De Eerste Brief van Petrus aan de uitverkoren ballingen van Klein-Azië is een raadselachtig document. Tot op heden zijn de antwoorden op drie vragen nog zonder consensus gebleven. Wie schreef de brief? Uit welke tijd dateert hij? En met welke bedoeling werd hij geschreven? Een vooronderstelling bij […]
Dogmatiek | Systematische theologie

Jezus van Nazaret als politiek en sociaal-economisch hervormer

Interpretatie 2014 | Gerard van Zanden | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Dienen, Gerechtigheid | Navolging

De (on)bruikbaarheid van Karl Barths ‘gelassener Konservatismus’ De Nederlandse journalistiek wordt al enkele jaren beheerst door berichtgeving over de economische en politieke onzekerheid in grote delen van de wereld. Vanwege de hoge werkloosheid en een krimpende economie staat ook de Nederlandse politiek onder druk. In het Nieuwe Testament horen we Jezus zich radicaal en vernieuwend […]
Bijbelwetenschappen

God leeft, voor wiens gelaat ik sta

Interpretatie 2013 | Anne-Marie Bos; Kees Waaijman | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Dienen | Navolging

1 Koningen 17 – 2 Koningen 2 Elia is een van de grootste profeten. Hoewel wij betrekkelijk weinig van hem weten en zijn nalatenschap tot slechts enkele verhalen beperkt bleef (3. Kon. 3.7-2 Kon. 2), is zijn weerklank in de joodse, christelijke en islamitische spiritualiteit moeilijk te overschatten. Wij beperken ons in deze bijdrage tot […]