Artikelen

Duizenden theologische artikelen uit bekende theologische bronnen staan voor je klaar! We hebben materiaal van bijna elke vooraanstaande theoloog beschikbaar. Voor een paar euro per maand lees je alle artikelen. Word ook lid.

Zoeken:

Filter artikelen op:

Gebied

Categorie

Rubriek

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Bron

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Uitgave

Dogmatiek | Systematische theologie

Laat het een echte engel zijn

Interpretatie 2021 | Piet van Veldhuizen | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Opstanding | Kerkelijk jaar, Pasen

John Updike’s Seven Stanzas at Easter In 1960 schreef John Updike, 28 jaar oud, zijn Zeven coupletten met Pasen.1 Het was zijn bijdrage aan een Religious Art Festival dat georganiseerd werd door zijn kerk, de lutherse gemeente van Marblehead in Boston. De Seven Stanzas werden verkozen tot beste inzending en beloond met een bedrag van […]

Dogmatiek | Systematische theologie

Polemiek en getuigenis in context

Interpretatie 2014 | Huub van de Sandt | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Lijden | Goede Vrijdag, Kerkelijk jaar, Pasen

Het lijdens- en verrijzenisverhaal in Matteüs 26-28 Als we het verhaal over het lijden, de dood en de verrijzenis van Jezus bij Matteüs vergelijken met de versie van Marcus, vallen twee dingen op. Op de eerste plaats laat Matteüs de tendens zien om – meer dan Marcus – de schuld bij de slechte joodse leiders […]

Bijbelwetenschappen

Paulus’ verhandeling over de opstanding

Interpretatie 2013 | Riemer Roukema | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Opstanding | Kerkelijk jaar, Pasen

1 Korintiërs 15 In 1 Korintiërs 15 lijkt Paulus het thema van de opstanding der doden uitvoerig te behandelen, maar toch is dat slechts ten dele juist. Hoewel nergens in het Oude en het Nieuwe Testament dit thema zo breedvoerig aan de orde komt als in dit hoofdstuk, is het voor latere lezers pijnlijk beknopt […]

Bijbelwetenschappen

Ten derden dage verrezen van de doden

Interpretatie 2012 | Peter-Ben Smit | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Opstanding | Kerkelijk jaar, Pasen

Wat als een onbenullig historisch detail klinken: ten derden dage verrezen van de doden, blijkt rijke theologische echo’s te hebben. Betekent dit dan dat het hier vooral om een theologische en niet om een historische herinnering gaat? Of ligt de waarheid ergens in het midden? Deze bijdrage gaat het gebruik na van de uitdrukking ‘ten […]

Bijbelwetenschappen

Houd mij (niet) vast

Interpretatie 2006 | Niek Schuman | Bijbels Theologische Artikelen | Kerkelijk jaar, Pasen

Op paasmorgen zal in talloze vieringen all over the world uit Johannes 20 worden gelezen. Preekjes en preken zullen vervolgens aan dit bijzondere paasverhaal worden gewijd of in elk geval – zo valt te hopen – daar hun uitgangspunt aan ontlenen. Maar waaraan precies? Wie zich aan het Romeins Missaal houdt, komt vanzelf uit bij […]

Dogmatiek | Systematische theologie

Fatsoenlijk spreken over opstanding en gericht

Interpretatie 2005 | Gijsbert van den Brink | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Opstanding | Kerkelijk jaar, Pasen

Hoe kunnen we met intellectueel theologisch fatsoen spreken over opstanding en gericht? Om op deze vraag een antwoord te vinden, zal ik me concentreren op de opstanding van Christus. Dat is immers de enige die we om zo te zeggen al achter de rug hebben, en vele theologen, sinds Paulus in 1 Korintiërs 15, stellen […]

Kerk- en religiegeschiedenis

Ireneaus en Origines over de opstanding der doden

Interpretatie 2005 | Riemer Roukema | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Hemel, Ziel | Kerkelijk jaar, Pasen

De kerkvaders van de eerste eeuwen van onze jaartelling hebben op hun manier bijbelse theologie willen bedrijven. Deze bijdrage handelt over het bijbelgebruik van twee kerkvaders, namelijk Irenaeus en Origenes, met betrekking tot de opstanding van de doden. Irenaeus is afkomstig uit Smyrna in Klein-Azië, waar hij omstreeks 130-140 na Christus is geboren; in 177 […]

Dogmatiek | Systematische theologie

Kun je met recht over opstanding spreken?

Interpretatie 2005 | Maarten den Dulk | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Opstanding | Kerkelijk jaar, Pasen

Drie vragen over opstandig komen in deze bijdrage aan de orde. Kan je ooit met fatsoen over opstanding spreken, is de eerste vraag. Daarna volgen: hoe spreek je over de opstanding? Wat betekent het als je zegt dat de opstanding is gebeurd? De eerste vraag, die ons beiden hierheen gelokt heeft, luidt: ‘kan je met […]

Kerk- en religiegeschiedenis

Opstanding en gericht in de vroege kerk

Interpretatie 2005 | Paul Wansink | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Opstanding | Kerkelijk jaar, Pasen

In een conferentie over bijbelse theologie vormt de vroege kerk uiteraard enigszins een eigen terrein. Het gaat om een stuk Wirkungsgeschichte, maar dan wel uit een periode die deels zelfs gelijktijdig, of vlak na de ontstaansgeschiedenis van de canon ligt. De door Riemer Roukema gekozen vroegkerkelijke schrijvers kunnen er bovendien aanspraak op maken de theologische […]

Bijbelwetenschappen

Petrus met Pinksteren over Pasen

Interpretatie 2005 | Nico Riemersma | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Kerkelijk jaar, Pasen, Pinksteren

Heel wat aspecten van Handelingen 2:14-40 zijn door Drewes aan de orde gesteld. Zijn vraag: ‘Hoe wordt in Handelingen 2 over Jezus’ opstanding gesproken?’, had ik liever nog wat concreter gezien: Hoe laat zich verklaren dat Petrus met Pinksteren over Pasen spreekt? In mijn reactie beperk ik mij tot een tweetal vragen: Wat vormt de […]