Artikelen

Duizenden theologische artikelen uit bekende theologische bronnen staan voor je klaar! We hebben materiaal van bijna elke vooraanstaande theoloog beschikbaar. Voor een paar euro per maand lees je alle artikelen. Word ook lid.

Zoeken:

Filter artikelen op:

Gebied

Categorie

Rubriek

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Bron

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Uitgave

Bijbelwetenschappen

Petrus en Paulus

Interpretatie 2014 | Piet van Veldhuizen | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Conflicten, Missionair | Navolging

Gingen hun wegen uiteen? Paulus wordt vaak als ‘de apostel van de heidenen’ aangeduid. Zo zag hij zichzelf ook, in ieder geval toen hij zijn brief aan de Galaten schreef. Volgens die brief was er ooit in Jeruzalem overeengekomen dat Petrus een missie had voor de joden en Paulus voor de niet-joden. Het conflict waarin […]

Kerk- en religiegeschiedenis

‘De soldaat die Jezus kruisigde’

Interpretatie 2014 | Sam Janse | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Conflicten | Israël

Over de aanwezigheid van de Romeinse militaire macht in Israël in de tijd van Jezus en Paulus Wie was ‘de soldaat die Jezus kruisigde’? Naar de identiteit van de hoofdpersoon in het gedicht van Martinus Nijhoff zullen we tevergeefs zoeken, maar misschien is er wel iets te zeggen over de etnische achtergrond van de soldaten […]

Bijbelwetenschappen

Grieks worstelen aan de Jabbok

Interpretatie 2014 | Lianne van Oosterhout; Willien van Wieringen | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Conflicten | God

En dan opeens lees je iets in Inferno van Dan Brown en denk je aan Genesis 32. Toen ze door de zaal liep, zag ze een groep studenten die om een beeld heen stonden en lachend foto’s maakten. Op het bordje stond: Hercules en Diomedes. Vayentha bekeek de figuren en gromde afkeurend. De sculptuur stelde […]

Bijbelwetenschappen

Vechten in de Bijbel: license to kill?

Interpretatie 2014 | Sam Janse | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Conflicten | Israël

Zolang er mensen bestaan wordt er gevochten. Dat is in Israël niet anders dan erbuiten. Hoe in deze kluwen van geweld die de Bijbel beschrijft het vrederijk oplichten waarvan profeten en psalmisten spreken? Dat is de grote vraag van het Oude en ook van het Nieuwe Testament. Doordenking van dit thema vraagt om een kritische […]

Bijbelwetenschappen

Met wie vocht Jakob bij Jabbok?

Interpretatie 2014 | Hans Renkema | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Conflicten | God

Genesis 32 Dit verhaal is geboren uit intuïtieve twijfel bij de gangbare opvatting dat Jakob bij de Jabbok fysiek met de God van Israël gevochten zou hebben. Nu is intuïtie waardevol, maar voor de wetenschap tellen alleen argumenten. Weinig stukken van Jakobs geschiedenis worden in de homiletische literatuur vaker behandeld dan hetgeen nu onze aandacht […]

Bijbelwetenschappen

Een oorlogsverhaal

Interpretatie 2013 | Rudy Van Moere | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Conflicten | God

2 Koningen 18-20 De bijbelverteller schrijft erg lovend over koning Hizkia van Juda. Hij deed immers recht in jhwh’s ogen – en deed dit honderd procent, net als David –, vertrouwde op hem, hing hem aan en hield zich aan Mozes’ Tora (2 Kon. 18:1-8). Desondanks beleefde hij zeer bange momenten toen de Assyrische koning […]

Bijbelwetenschappen

Vrouw op oorlogspad

Interpretatie 2012 | Willien van Wieringen | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Conflicten, Schuld, Verlossing | Bidden

Begeerte als dodelijk wapen in het bijbelboek Judit Judit bidt tot God voordat zij haar plan om Holofernes te onthoofden ten uitvoer brengt. In het gebed refereert zij aan een gelegenheid waarbij God de ontering van een maagd heeft gewroken. Judit noemt geen namen. Over wie heeft ze het en waarom? Het verhaal rond Judit […]

Bijbelwetenschappen

Bidden en vechten in 1 en 2 Makkabeeën

Interpretatie 2012 | Sam Janse | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Conflicten, Vertrouwen | God

De boeken 1 en 2 Makkabeeën ademen de geest van de heilige oorlog, of, met een meer oudtestamentische term uitgedrukt, van de oorlogen des Heren. Met het extreem-islamitisch terrorisme op onze netvliezen hebben we wellicht onze reserves bij deze term en onze kritische vragen bij een theologie die God met geweld verbindt. Maar in het […]

Bijbelwetenschappen

Herodes en Herodias

Interpretatie 2011 | Maarten den Dulk | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Conflicten | Levenseinde en rouw, Overlijden

De moord op Johannes de Doper wordt in het Marcusevangelie zó dramatisch voorgesteld dat we er slechts met moeite van los kunnen komen. Heinrich Heine voert in zijn zomernachtsdroom (1847) ironisch, maar onvergetelijk Herodias op. Lees het hele artikel

Bijbelwetenschappen

Koning David

Interpretatie 2011 | Jan Fokkelman | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Conflicten | Israël

Van alle koningen die ons in de boeken Samuël en Koningen worden voorgesteld, krijgt David wel het kleurrijkste portret. Hij is de hoofdpersoon in ongeveer veertig literaire eenheden en in drie ervan die ons poëzie bieden, treedt hij op als zanger. Lees het hele artikel