Artikelen

Duizenden theologische artikelen uit bekende theologische bronnen staan voor je klaar! We hebben materiaal van bijna elke vooraanstaande theoloog beschikbaar. Voor een paar euro per maand lees je alle artikelen. Word ook lid.

Zoeken:

Filter artikelen op:

Gebied

Categorie

Rubriek

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Bron

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Uitgave

Bijbelwetenschappen

Het afscheidsmaal

Interpretatie 2014 | Joop Smit | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Dienen | Navolging

Johannes 13-17 In het Johannesevangelie neemt Jezus op de laatste avond voor zijn dood uitvoerig afscheid van zijn leerlingen. Symposium en testament zijn daarbij tot een afscheidsmaal gecombineerd. Jezus drukt de leerlingen op het hart elkaar lief te hebben en troost hen met de belofte van een andere pleitbezorger in zijn plaats. Het is een […]

Geloofsopbouw

Is ‘offertjes doen’ voorbije vroomheid?

Interpretatie 2014 | Jos Moons | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Dienen | Relaties

Eigenlijk ben ik te jong om over de katholieke praktijk van ‘offertjes doen’ te schrijven. Ik ben geboren in 1980, toen zelfs de nadagen van het offeren al voorbij waren. Er zijn nu alleen nog wat sporen van over. Bijvoorbeeld het zwarte metalen blik onder het Sint Antoniusbeeld achter in de kerk, met de toelichting […]

Dogmatiek | Systematische theologie

Jezus van Nazaret als politiek en sociaal-economisch hervormer

Interpretatie 2014 | Gerard van Zanden | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Dienen, Gerechtigheid | Navolging

De (on)bruikbaarheid van Karl Barths ‘gelassener Konservatismus’ De Nederlandse journalistiek wordt al enkele jaren beheerst door berichtgeving over de economische en politieke onzekerheid in grote delen van de wereld. Vanwege de hoge werkloosheid en een krimpende economie staat ook de Nederlandse politiek onder druk. In het Nieuwe Testament horen we Jezus zich radicaal en vernieuwend […]

Bijbelwetenschappen

God leeft, voor wiens gelaat ik sta

Interpretatie 2013 | Anne-Marie Bos; Kees Waaijman | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Dienen | Navolging

1 Koningen 17 – 2 Koningen 2 Elia is een van de grootste profeten. Hoewel wij betrekkelijk weinig van hem weten en zijn nalatenschap tot slechts enkele verhalen beperkt bleef (3. Kon. 3.7-2 Kon. 2), is zijn weerklank in de joodse, christelijke en islamitische spiritualiteit moeilijk te overschatten. Wij beperken ons in deze bijdrage tot […]

Bijbelwetenschappen

Maar het rijmt niet

Interpretatie 2013 | Leendert-Jan Parlevliet | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Dienen, Verdriet | Kerkelijk jaar, Veertigdagentijd

De vrouw die Jezus’ voeten zalft Lucas 7:36-50 vertelt over een bezoek van Jezus aan een farizeeër. Tijdens het bezoek komt een vrouw binnen die in de stad bekendstaat als zondares. Zij giet geurige olie over Jezus’ voeten, waarop zich een gesprek over liefhebben en de vergeving van zonden ontspint. Het is een vreemd voorval, […]

Bijbelwetenschappen

Van je familie moet je ’t hebben

Interpretatie 2012 | Piet van Midden | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Dienen | Relaties

‘Het gezin is de hoeksteen van de samenleving.’ Met die slagzin profileerden christelijke partijen zich in het nog recente verleden. Kritiek en hoon waren hun deel. De samenleving ziet er immers niet meer uit als in de jaren vijftig, ‘toen geluk nog heel gewoon was’: vader, moeder en een aantal kinderen onder één dak. Allerlei […]

Bijbelwetenschappen

De gave van de profetie

Interpretatie 2012 | Aarnoud Jobsen | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Dienen | God

Over de roeping van Jeremia (1:4-19) Evenals de twee andere grote schriftprofeten ontvangt ook Jeremia een goddelijke roeping als profeet. Voor Jeremia is er geen uitzonderlijke verschijning in de tempel, zoals Jesaja overkomt, en ook geen duizelingwekkende overtuigende presentie van de Heer in de ballingschap, zoals Ezechiël meemaakt. Zijn roeping kent op het eerste gezicht […]

Bijbelwetenschappen

De roeping van de profeet als type-scene

Interpretatie 2012 | Klaas Smelik | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Dienen, Profeet | God

Een Jood vroeg eens aan God, toen hij werd geconfronteerd met nieuwe vervolgingen: ‘Het is natuurlijk een hele eer dat Gij ons hebt uitverkoren tot Uw heilig volk, maar zou het bezwaarlijk zijn wanneer een ander volk een tijdje door U werd uitverkoren, zodat wij wat rust zouden krijgen?’ Deze anekdote sluit goed aan bij […]

Kerkopbouw | Wereldkerk

Roepingensandwich

Interpretatie 2012 | Piet van Veldhuizen | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Dienen, Missionair | Navolging

De roeping van Ananias in Handelingen 9:10-17 In Handelingen 9 worden twee roepingsverhalen ineen verteld, want in het verhaal over de grote ommekeer van Saulus wordt ook Ananias geroepen. Beide mannen, Ananias en Saulus, dromen over elkaar voordat ze elkaar ontmoeten. Het is een roepingsverhaal in het kwadraat, of zelfs in de derde macht. Misschien […]

Diaconaat

Zeven weken van barmhartigheid

Interpretatie 2012 | Gerben Zweers | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Dienen | Relaties

In onze christelijke traditie kennen we verschillende rijtjes om onze gedachten over onze relatie met God te ordenen. Zo’n optelsom als geheugensteun zijn de zeven werken van barmhartigheid: de hongerigen te eten geven, de dorstigen te drinken geven, de naakten kleden, de vreemdelingen onderdak bieden, de zieken bezoeken, de gevangenen bezoeken en de doden begraven. […]