Artikelen

Duizenden theologische artikelen uit bekende theologische bronnen staan voor je klaar! We hebben materiaal van bijna elke vooraanstaande theoloog beschikbaar. Voor een paar euro per maand lees je alle artikelen. Word ook lid.

Zoeken:

Filter artikelen op:

Gebied

Categorie

Rubriek

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Bron

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Uitgave

Bijbelwetenschappen

Godverlatenheid

Interpretatie 2013 | Marjo C.A. Korpel | Bijbels Theologische Artikelen | Eenzaamheid, Verdriet | Goede Vrijdag, Kerkelijk jaar

Het kruiswoord ‘Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten?’ (Mat. 27:46; Mar. 15:34) wekte bij Jezus’ volgelingen de indruk dat God hun meester in de steek gelaten had. Velen hadden geloofd dat Jezus de Zoon van God was, die Israël letterlijk zou bevrijden. Hun teleurstelling en vertwijfeling zijn indrukwekkend weergegeven in een beeldengroep […]
Gemeenteopbouw | Wereldkerk

Een man alleen

Interpretatie 2011 | Piet van Veldhuizen | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Eenzaamheid | Kerk in de wereld, Zending & werelddiaconaat

De eunuch in Jesaja en Handelingen In Handelingen 8:26-40 wordt verteld over een reizende Ethiopiër, lezend in een Jesaja-rol. Filippus de diaken voegt zich bij hem en ze raken in gesprek. De Ethiopiër laat zich dopen, en dan is Filippus plotseling weer weg: hij wordt door de Geest geteleporteerd, maar de pasgedoopte vervolgt zijn weg […]
Ecclesiologie | Systematische theologie

Alleen de kerstdagen door

Interpretatie 2011 | Henk Oostinga | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Eenzaamheid | Kerkelijk jaar, Kerst

In 2008 heeft zich een zeer bijzonder proces ontwikkeld. Een groot aantal – veertien om precies te zijn – landelijke en maatschappelijke organisaties zoals de Zonnebloem, Humanitas, het Leger des Heils en in een later stadium de Raad van Kerken Nederland, maar ook KPMG als maatschappelijk betrokken onderneming, gingen samenwerken tegen de eenzaamheid. De Raad […]
Bijbelwetenschappen

Als een vogel op het dak

Interpretatie 2011 | Piet Schelling | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Eenzaamheid | Pastoraat

Over eenzaamheid in Psalmen Tijdens het Internationaal Kamermuziekfestival onlangs in Den Haag was ik op weg naar een concertuitvoering in de Paleiskerk. Ik passeerde het bronzen beeld van koningin Wilhelmina. Op de wand naast het beeld las ik de woorden ‘Eenzaam maar niet alleen’. Even later was ik getuige van de uitvoering van Scherzo uit […]
Bijbelwetenschappen

Het hijgend hert

Interpretatie 2010 | Niek Schuman | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Eenzaamheid, Verdriet | God

De queeste van Psalm 42/43 Drie jaar geleden wijdde Interpretatie een nummer aan het thema ‘Berg en dal’. In een bijdrage daaraan schreef ik over de weg van de mens, die in veel psalmen bezongen wordt als een reis vanuit een godver geten onder wereld (de diepte van de Sjeool) naar de uiterste geborgenheid bij […]
Bijbelwetenschappen

Dick Boer onder de woestijnvaders

Interpretatie 2009 | Maarten den Dulk | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Conflicten, Eenzaamheid | Israël

Een eerste leeservaring van: Dick Boer, Erlösung aus der Sklaverei De bijbelse theologie van Dick Boer mag je niet missen, maar het is niet makkelijk om er bij te komen. Dick Boer doet namelijk in onze tijd, wat in de derde en vierde eeuw na Christus de woestijnvaders deden. Teleurgesteld over de aanpassing van de […]
Bijbelwetenschappen

Mantels van onthulling en verhulling

Interpretatie 2008 | Piet Schelling | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Eenzaamheid, Profeet | God

Over roeping en identiteit Het is zondagmorgen, in Zuid-Afrika. Ik ben uitgenodigd een kerkdienst in een township bij te wonen. Van alle kanten lopen bewoners naar de plaats van de samenkomst. Wat me opvalt, is hun kleding. Mannen in donker kostuum gestoken geflankeerd met wit overhemd, vrouwen gehuld in kleurrijke gewaden. Een paar dagen geleden […]
Spiritualiteit

Gestaag vuur

Interpretatie 2008 | Leendert-Jan Parlevliet | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Eenzaamheid | Samenleving

Een bespreking van J.M. Coetzee, ‘Dagboek van een slecht jaar’ Als je dit boek openslaat zie je drie tekstblokken gescheiden door twee dunne lijnen. Het bovenste tekstblok bevat meningen over actuele onderwerpen. Meningen van een schrijver, zo blijkt uit het verband, op verzoek van een uitgever opgeschreven. Het tweede tekstblok is een persoonlijk dagboek van […]
Geschiedenis

De bijbel in het Koptische Christendom

Interpretatie 2007 | Auke Jelsma | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Eenzaamheid | God

Een vreemdeling met een bijbelse naam Tijdens de voorbereiding op mijn colleges over het vroege christendom stuitte ik enkele jaren geleden op de figuur van de woestijnvader Zwarte Mozes die in het begin van de vierde eeuw door een bende rovers vermoord werd. Hij intrigeerde me, vooral toen ik in één van de bronnen las […]
Bijbelwetenschappen

Michel Houellebecq en de bijbelse apocalyptiek

Interpretatie 2007 | Redactie | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Angst, Eenzaamheid, Seksualiteit | Levenseinde en rouw, Overlijden

Zowel Les particules elementaires (1998) als Plateforme (2001) lijken – evenals overigens Lanzarote (2000) – een opmaat te vormen voor Houellebecqs recente enmeest intrigerende werk, La possibilité d’une île1(2005). Op indringende en methodische wijze zet hij de lijn van het slot van Les particules elementaires voort. Elementen uit Plateforme (met name seksualiteit) en Lanzarote (naast […]