Artikelen

Duizenden theologische artikelen uit bekende theologische bronnen staan voor je klaar! We hebben materiaal van bijna elke vooraanstaande theoloog beschikbaar. Voor een paar euro per maand lees je alle artikelen. Word ook lid.

Zoeken:

Filter artikelen op:

Gebied

Categorie

Rubriek

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Bron

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Uitgave

Bijbelwetenschappen

Een wijze uit het Westen over een wijze uit het Oosten

Interpretatie 2017 | J.W.C.M. (Hans) van Reisen | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Hemel | Epifanie, Kerkelijk jaar

Augustinus over epifanie Op 6 januari vieren de kerken in het Westen epifanie. De officiële Nederlandse benaming luidt verschijning van de Heer of openbaring des Heren; in de volksmond is het feest bekend gebleven als het driekoningenfeest vanwege het belangrijkste thema, ontleend aan het evangelie volgens Matteüs. In hoofdstuk 2 hiervan wordt verhaald hoe drie […]

Bijbelwetenschappen

Staatsgevaarlijk

Interpretatie 2014 | Meindert Dijkstra | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Hemel, Kwaad | Israël

Geheime dienst in het oude Israël en het oude Nabije Oosten? Een verwijzing naar de beruchte Muchaberaat in Egypte, Jordanië of Syrië of de Mossad in Israël is genoeg om mensen een rilling over de rug te bezorgen. Vreemdelingen die in deze landen gewoond hebben, hebben het allemaal wel eens meegemaakt, die merkwaardige klikken in […]

Dogmatiek | Systematische theologie

‘God is in de hemel en jij bent op aarde’

Interpretatie 2013 | Klaas Spronk | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Hemel | God

Een kleine bijbels-theologische kosmologie Hemel en aarde worden in de Bijbel doorgaans in één adem genoemd. Tegelijkertijd staan ze adembenemend ver van elkaar af. De Bijbel bevat verhalen over die afstand en over de pogingen – van twee kanten – om die afstand te overbruggen. Het lijkt op een verhaal met een smartelijk begin en […]

Dogmatiek | Systematische theologie

‘Laat ons de mens maken’ – of toch maar niet?

Interpretatie 2013 | Leo Mock | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Hemel, Vrede | God

Midrasj Rabba over de schepping van de mens Iets nieuws maken schenkt veel voldoening. Tegelijkertijd sta je vaak niet stil bij de negatieve kanten van je uitvinding in de toekomst. Meestal zijn die ook niet te voorzien. Tenzij je God bent, en je van tevoren al weet dat de autonome mens die je wilt scheppen […]

Bijbelwetenschappen

En de hemel is de aarde, ze vallen samen zonder grens

Interpretatie 2013 | Roelien Smit | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Hemel | God

De Zeeuwse band Bløf zingt in een van zijn nummers: ‘En de hemel is de aarde, ze vallen samen zonder grens (…) En de hemel is de aarde, je kunt er lopen, je kunt er staan.’ Een lied over het gemis van iemand, die toch dichtbij blijkt te zijn. Maar in de Bijbel bestaat er […]

Dogmatiek | Systematische theologie

Aarde zonder hemel?

Interpretatie 2013 | Piet van Veldhuizen | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Hemel | God

Over bijbelse theologie als interpretatie In het boekje Religie zonder God zegt filosoof Theo de Boer dat de ‘bijbelse theologie’ de manier bij uitstek is om in de huidige tijd betekenisvol over God te spreken. Het discours, de eigen redeneerwijze waarvan die bijbelse theologie zich bedient, typeert hij als ‘interpretatie’. Daar wil de redactie van […]

Bijbelwetenschappen

Een eindeloze zondag

Interpretatie 2012 | Marieke den Braber | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Hemel | Israël

De stilstaande zon in Jozua 10 Het is een stoere afbeelding. Ik zie een krijgsheer, zeker twee keer zo groot als de soldaten waar hij voor staat. Hij heeft een prachtig harnas aan. Zijn hand wijst naar een enorme zon. De maan staat achter hem. En voor hem liggen kleine vijandjes, verslagen op het veld. […]

Bijbelwetenschappen

Antwoord uit de hemel

Interpretatie 2010 | Nico Riemersma | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Hemel | God

Het programmatisch begin van Jezus’ optreden In de Nieuwe Bijbelvertaling wordt Lucas 3:21-22 niet als een begin van een nieuwe sectie beschouwd zoals in de NBG-vertaling van ’51, maar als onderdeel van het verhaal over het ‘Optreden van Johannes’, zoals dit gedeelte in de NBV wordt genoemd. Een belangrijke reden om 3:21-22 in directe aansluiting […]

Bijbelwetenschappen

Wat staar je omlaag, wat kijk je omhoog?

Interpretatie 2010 | Piet van Veldhuizen | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Hemel | Hemelvaartsdag, Kerkelijk jaar

Twee mysterieuze mannen in Lucas-Handelingen In het laatste hoofdstuk van het evangelie volgens Lucas lezen we over vrouwen die het graf van Jezus leeg aantreffen. Ze gaan het graf binnen en zijn perplex. Dan staan er opeens ‘twee mannen in stralende kleding’ bij hen. De vrouwen kijken bang omlaag, maar de mannen vragen: ‘Wat zoeken […]

Kerk- en religiegeschiedenis

Hemelse helpers

Interpretatie 2009 | Dirk van Keulen | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Hemel | Monastiek

De stad Kampen staat bekend als een protestants bolwerk. Minder bekend is, dat er sinds enkele jaren in een schitterend gerestaureerd oud pand, dat ooit deel uitmaakte van het minderbroederklooster, een ikonenmuseum is gevestigd. In wat de slaapzalen van de monniken waren, hangen nu ikonen aan de muur. Lees het hele artikel