Artikelen

Duizenden theologische artikelen uit bekende theologische bronnen staan voor je klaar! We hebben materiaal van bijna elke vooraanstaande theoloog beschikbaar. Voor een paar euro per maand lees je alle artikelen. Word ook lid.

Zoeken:

Filter artikelen op:

Gebied

Categorie

Rubriek

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Bron

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Uitgave

Bijbelwetenschappen

Encycliek over het eeuwige leven uit Rome

Interpretatie 2014 | Patrick Chatelion Counet | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Lijden | Navolging

De intenties van de Eerste Brief van Petrus De Eerste Brief van Petrus aan de uitverkoren ballingen van Klein-Azië is een raadselachtig document. Tot op heden zijn de antwoorden op drie vragen nog zonder consensus gebleven. Wie schreef de brief? Uit welke tijd dateert hij? En met welke bedoeling werd hij geschreven? Een vooronderstelling bij […]
Dogmatiek | Systematische theologie

Polemiek en getuigenis in context

Interpretatie 2014 | Huub van de Sandt | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Lijden | Goede Vrijdag, Kerkelijk jaar, Pasen

Het lijdens- en verrijzenisverhaal in Matteüs 26-28 Als we het verhaal over het lijden, de dood en de verrijzenis van Jezus bij Matteüs vergelijken met de versie van Marcus, vallen twee dingen op. Op de eerste plaats laat Matteüs de tendens zien om – meer dan Marcus – de schuld bij de slechte joodse leiders […]
Geschiedenis

Apocriefe overleveringen over Jezus

Interpretatie 2013 | Riemer Roukema | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Lijden, Openbaring | Jezus

Voor apocriefe boeken bestaat sinds lang belangstelling. Niet zozeer voor de deuterocanonieke boeken van het Oude Testament, die sinds de reformatie ‘apocrief’ worden genoemd en in tal van bijbeluitgaven zijn opgenomen, maar voor allerlei andere boeken, waaromheen een geheimzinnig aura hangt. Ze zouden in de schemer van de geschiedenis zijn overgeleverd en door de kerk […]
Dogmatiek | Systematische theologie

God in de beklaagdenbank

Interpretatie 2013 | Bettine Siertsema | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Lijden | God

Van Elie Wiesel is de anekdote afkomstig dat een groepje rabbijnen op een nacht in een proces tegen God heeft gevoerd, met de aanklacht dat hij het verbond met Israël verbroken had. Mede door de ontknoping heeft deze oncontroleerbare anekdote de status van legende gekregen. Na een nacht delibereren komen de rabbijnen tot de conclusie […]
Bijbelwetenschappen

‘Ik heb toch niets fout gedaan?’

Interpretatie 2013 | Frank Bosman | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Lijden | God

Een tweeluik Het bijbelboek Job heeft een centrale plek in het theologisch denken over de theodiceevraag en dient daarvoor als klankbord tot in onze laatmoderne cultuur. Dit tweeluik verkent eerst vanuit bijbels-theologisch perspectief elementen die een rol spelen in de Schriften omtrent de vraag naar het kwaad, zoals in het boek Job (Archibald van Wieringen), […]
Bijbelwetenschappen

De soldaat die Jezus kruisigde

Interpretatie 2013 | Marieke Maes | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Gerechtigheid, Lijden | Goede Vrijdag, Kerkelijk jaar

Honderdmannen in het Nieuwe Testament Een centurio, hekatonarchos of honderdman, is een geregeld voorkomende figuur in de evangeliën en Handelingen, en hij speelt vaak een positieve rol. Dat is des te opvallender omdat hij deel uitmaakt van het Romeinse leger en dus een ongunstige uitgangsituatie lijkt te hebben in de leefwereld waarin de evangeliën en […]
Ecclesiologie | Systematische theologie

Delen in lijden (of niet)

Interpretatie 2013 | Harry Pals | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Lijden | Navolging

Gepassioneerd achter Jezus aangaan Is ‘lijden’ wel een bijbels grondwoord? Waarom ligt er in het christelijk geloof zo vaak nadruk op het negatieve, het zware? Waarom dat ‘moeten’ in combinatie met ‘lijden’? In het Nieuwe Testament komt het Griekse werkwoord paschein (‘lijden’), inclusief synoptische parallellen en afgeleide of samengestelde woorden, 69 keer voor. Daarvan gaat […]
Geschiedenis

Passiespelen: een oud genre met een nieuwe toekomst

Interpretatie 2013 | Wim Beurskens | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Lijden | Kerkelijk jaar, Veertigdagentijd

Passiespelen zijn een verbeelding van het lijdensverhaal, de laatste dagen van Jezus in Jeruzalem. Sinds de middeleeuwen komen zij in de hele katholieke wereld voor. Het zijn in meer of mindere mate uitingen van volksreligiositeit en ook in onze tijd trekken deze spelen grote aantallen mensen. Vaak is het massa-amateurtoneel in de vorm van een […]
Pastoraat

Demonen, ongrijpbaar concreet

Interpretatie 2012 | Bart Stobbelaar | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Lijden | Pastoraat

Een drievoudige confrontatie met demonen naar aanleiding van Marcus 5:1-201 Een boeiende en geestrijke monografie over deze perikoop is van Michael Willet Newheart: ‘My name is Legion’, The story and soul of the : Liturgical Press 2004. Een interculturele discussie over de gedemoniseerde mens in de beschrijving van Marcus 5, genaamd Legio, roept eerder veel […]
Bijbelwetenschappen

Existentiële duisternis of incident in het heelal

Interpretatie 2012 | Annette Merz | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Lijden | Goede Vrijdag, Kerkelijk jaar

De zonsverduistering tijdens de kruisiging Volgens de synoptische evangeliën viel er, toen Jezus aan het kruis hing, midden op de dag duisternis over het land. De bestudering van oude bronnen en bijbelse teksten werpt een nieuw licht op de duisternis. Het Marcusevangelie houdt bij de beschrijving van de kruisiging een drie-urenschema aan. ‘Het was het […]