Menu

Filters

Hoofdthema

Rubriek

Soort materiaal

Bron

Kerkelijk jaar

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Lidmaatschap

Premium

Het nieuwste moet nog komen

‘Nieuw’ staat in de Bijbel op cruciale plaatsen. Echt beslissend lijkt de vermelding over het ‘koninkrijk der hemelen’, waar de huisbeheerder ‘de nieuwe dingen’ voorrang geeft boven ‘de oude dingen’ (Mat. 13:52). Ook in de profetie staat ‘het nieuwe’ voor een radicale verandering van de verhoudingen. Jesaja 40-66 roept met woorden over ‘de nieuwe dingen’ […]

Premium

Apocriefe overleveringen over Jezus

Voor apocriefe boeken bestaat sinds lang belangstelling. Niet zozeer voor de deuterocanonieke boeken van het Oude Testament, die sinds de reformatie ‘apocrief’ worden genoemd en in tal van bijbeluitgaven zijn opgenomen, maar voor allerlei andere boeken, waaromheen een geheimzinnig aura hangt. Ze zouden in de schemer van de geschiedenis zijn overgeleverd en door de kerk […]

Nieuwe boeken