Artikelen

Duizenden theologische artikelen uit bekende theologische bronnen staan voor je klaar! We hebben materiaal van bijna elke vooraanstaande theoloog beschikbaar. Voor een paar euro per maand lees je alle artikelen. Word ook lid.

Zoeken:

Filter artikelen op:

Gebied

Categorie

Rubriek

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Bron

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Uitgave

Dogmatiek | Systematische theologie

Laat het een echte engel zijn

Interpretatie 2021 | Piet van Veldhuizen | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Opstanding | Kerkelijk jaar, Pasen

John Updike’s Seven Stanzas at Easter In 1960 schreef John Updike, 28 jaar oud, zijn Zeven coupletten met Pasen.1 Het was zijn bijdrage aan een Religious Art Festival dat georganiseerd werd door zijn kerk, de lutherse gemeente van Marblehead in Boston. De Seven Stanzas werden verkozen tot beste inzending en beloond met een bedrag van […]

Bijbelwetenschappen

Doden: tussen bezweren en opwekken

Interpretatie 2014 | Frank Bosman | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Opstanding | Levenseinde en rouw, Overlijden

Over necromantie in Bijbel en cultuur In de aflevering ‘Dead Celebrities’ van de Amerikaanse televisieserie South Park (2009) ziet het kleine jongetje Ike voortdurend de geesten van overleden beroemdheden (een verwijzing naar de film The Sixth Sense uit 1999). Deze beroemdheden kunnen niet ‘oversteken’ naar het hiernamaals, omdat een van hen, Michael Jackson, zijn dood […]

Bijbelwetenschappen

Een raadselachtige gestalte in het Marcusevangelie

Interpretatie 2014 | Nico Riemersma | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Angst, Opstanding | Navolging

De neaniskos in 14:51-52 en 16:5 Een van de meest raadselachtige passages van het Marcusevangelie is wel 14:51-52,1 Deze verzen zijn ook bijzonder door de sterke wisseling van werkwoordstijden (eerst een imperfectum: sunêkolouthê, dan een praesens: kratousin, en ten slotte een aoristus: efugen). helemaal aan het eind van het verhaal van de arrestatie van Jezus. […]

Bijbelwetenschappen

Paulus’ verhandeling over de opstanding

Interpretatie 2013 | Riemer Roukema | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Opstanding | Kerkelijk jaar, Pasen

1 Korintiërs 15 In 1 Korintiërs 15 lijkt Paulus het thema van de opstanding der doden uitvoerig te behandelen, maar toch is dat slechts ten dele juist. Hoewel nergens in het Oude en het Nieuwe Testament dit thema zo breedvoerig aan de orde komt als in dit hoofdstuk, is het voor latere lezers pijnlijk beknopt […]

Bijbelwetenschappen

Ten derden dage verrezen van de doden

Interpretatie 2012 | Peter-Ben Smit | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Opstanding | Kerkelijk jaar, Pasen

Wat als een onbenullig historisch detail klinken: ten derden dage verrezen van de doden, blijkt rijke theologische echo’s te hebben. Betekent dit dan dat het hier vooral om een theologische en niet om een historische herinnering gaat? Of ligt de waarheid ergens in het midden? Deze bijdrage gaat het gebruik na van de uitdrukking ‘ten […]

Dogmatiek | Systematische theologie

Fatsoenlijk spreken over opstanding en gericht

Interpretatie 2005 | Gijsbert van den Brink | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Opstanding | Kerkelijk jaar, Pasen

Hoe kunnen we met intellectueel theologisch fatsoen spreken over opstanding en gericht? Om op deze vraag een antwoord te vinden, zal ik me concentreren op de opstanding van Christus. Dat is immers de enige die we om zo te zeggen al achter de rug hebben, en vele theologen, sinds Paulus in 1 Korintiërs 15, stellen […]

Dogmatiek | Systematische theologie

Kun je met recht over opstanding spreken?

Interpretatie 2005 | Maarten den Dulk | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Opstanding | Kerkelijk jaar, Pasen

Drie vragen over opstandig komen in deze bijdrage aan de orde. Kan je ooit met fatsoen over opstanding spreken, is de eerste vraag. Daarna volgen: hoe spreek je over de opstanding? Wat betekent het als je zegt dat de opstanding is gebeurd? De eerste vraag, die ons beiden hierheen gelokt heeft, luidt: ‘kan je met […]

Kerk- en religiegeschiedenis

Opstanding en gericht in de vroege kerk

Interpretatie 2005 | Paul Wansink | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Opstanding | Kerkelijk jaar, Pasen

In een conferentie over bijbelse theologie vormt de vroege kerk uiteraard enigszins een eigen terrein. Het gaat om een stuk Wirkungsgeschichte, maar dan wel uit een periode die deels zelfs gelijktijdig, of vlak na de ontstaansgeschiedenis van de canon ligt. De door Riemer Roukema gekozen vroegkerkelijke schrijvers kunnen er bovendien aanspraak op maken de theologische […]

Bijbelwetenschappen

Een Pinksterpreek verklaart wie Jezus is

Interpretatie 2005 | Barend Drewes | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Opstanding | Kerkelijk jaar, Pinksteren

‘Er kwamen kameradendie muren van onwetendheid afbraken,en geduldigen strengen aanhoudendlegden zij alles uiten in hun woorden ontdekten wij de waarheid.’ Aan deze woorden van een anonieme dichter uit Mozambique moest ik denken bij het lezen van Handelingen 2:14-40. Immers ook van Petrus, die spreekt namens de twaalf apostelen, lezen we, dat hij met nog vele […]