Artikelen

Duizenden theologische artikelen uit bekende theologische bronnen staan voor je klaar! We hebben materiaal van bijna elke vooraanstaande theoloog beschikbaar. Voor een paar euro per maand lees je alle artikelen. Word ook lid.

Zoeken:

Filter artikelen op:

Gebied

Categorie

Rubriek

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Bron

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Uitgave

Bijbelwetenschappen

Afscheid van vader – Egyptian style

Interpretatie 2014 | Miranda Vroon-van Vugt | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Verdriet | Levenseinde en rouw, Overlijden

Openbaar rouwen, een kaarsje in stilte, grote advertenties in de krant, of billboards met daarop de aankondiging van een uitvaart. Crematie of begrafenis, privé of openbaar, een grote staatsbegrafenis met koets en paarden: ieder volk, iedere tijd en iedere familie neemt op eigen wijze afscheid van zijn dierbaren. In de Bijbel worden veel mensen begraven […]

Bijbelwetenschappen

En Isaac huilde…

Interpretatie 2014 | Frank Bosman | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Verdriet | Samenleving

Godsdienstkritiek in de videogames The Binding of Isaac en The Wrath of the Lamb Het bijbelverhaal van het (bijna-)offer van Isaac door zijn vader Abraham (Gen. 22:1-19) is een van de bekendste, meest besproken en meest bekritiseerde passages uit de joodse Bijbel. Een vader die bereid is zijn zoon zonder enige vorm van protest te […]

Bijbelwetenschappen

Met de ogen van Sara

Interpretatie 2014 | Bettine Siertsema | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Verdriet | Gender, Inclusie

Genesis 11-23 Dit najaar staan de verhalen rondom Abraham op het leesrooster. Sara speelt slechts een bijrol, maar wel één die cruciaal is voor het ontstaan van het volk Israël. De aartsvaderlijke belofte krijgt alleen via haar een begin van vervulling: Isaak, de zoon die tegen alle verwachting in geboren wordt, en haar graf dat […]

Bijbelwetenschappen

Dochters van Israël, treur om Saul!

Interpretatie 2013 | Noortje Blokhuis | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Verdriet | God

In de christelijke traditie wordt koning Saul vaak in de rol van slechterik geplaatst. Saul is degene die de gezalfde des Heren vervolgde, die zich tegen het plan van JHWH keerde! Maar wat gebeurt er als we Saul bekijken als slachtoffer van zijn lot, als tragische held? En wat doet het met ons Godsbeeld als […]

Bijbelwetenschappen

Godverlatenheid

Interpretatie 2013 | Marjo C.A. Korpel | Bijbels Theologische Artikelen | Eenzaamheid, Verdriet | Goede Vrijdag, Kerkelijk jaar

Het kruiswoord ‘Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten?’ (Mat. 27:46; Mar. 15:34) wekte bij Jezus’ volgelingen de indruk dat God hun meester in de steek gelaten had. Velen hadden geloofd dat Jezus de Zoon van God was, die Israël letterlijk zou bevrijden. Hun teleurstelling en vertwijfeling zijn indrukwekkend weergegeven in een beeldengroep […]

Bijbelwetenschappen

Klacht en klagen

Interpretatie 2013 | Piet van Midden | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Verdriet | Israël

Bijzonder, hoe je door je eigen ideeën op het verkeerde been gezet kunt worden. Neem de woorden ‘klacht’ en ‘klagen’ in de Hebreeuwse Bijbel. Ik ging ervan uit dat er tientallen, zo niet veel meer teksten zouden zijn waarin die woorden voorkomen. Het bleek niet te kloppen. Met loven en danken val je wel in […]

Bijbelwetenschappen

Maar het rijmt niet

Interpretatie 2013 | Leendert-Jan Parlevliet | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Dienen, Verdriet | Kerkelijk jaar, Veertigdagentijd

De vrouw die Jezus’ voeten zalft Lucas 7:36-50 vertelt over een bezoek van Jezus aan een farizeeër. Tijdens het bezoek komt een vrouw binnen die in de stad bekendstaat als zondares. Zij giet geurige olie over Jezus’ voeten, waarop zich een gesprek over liefhebben en de vergeving van zonden ontspint. Het is een vreemd voorval, […]

Kerk- en religiegeschiedenis

Rampen in het verleden uit de Bijbel en de kerkgeschiedenis

Interpretatie 2011 | Eddy van den Brink | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Lijden, Verdriet | Levenseinde en rouw, Overlijden

Er gebeuren in de bijbelverhalen genoeg rampen voor een heel nummer van Interpretatie. Uit de beeldgeschiedenis is ook een ruim aantal afbeeldingen voorhanden. Hoewel geen natuurramp, was de kindermoord in Betlehem wel een rampzalige gebeurtenis en deze is waarschijnlijk wel het vaakst afgebeeld in de vroege Middeleeuwen. Lees het hele artikel

Bijbelwetenschappen

En zij gingen omhoog

Interpretatie 2010 | Piet Schelling | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Verdriet | Levenseinde en rouw, Overlijden

Een belangrijk doel van hedendaagse pelgrimstochten is tot jezelf te komen, een ontmoeting te hebben met iets dat of iemand die jou ‘thuis brengt’, waardoor er ruimte komt voor een nieuw begin. Hoofdwerkwoorden voor pelgrims zijn opstaan, gaan, stil zijn, luisteren, overwegen, ontdekken. Zijn dat ook woorden die we kunnen verbinden met de tocht naar […]

Bijbelwetenschappen

Het hijgend hert

Interpretatie 2010 | Niek Schuman | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Eenzaamheid, Verdriet | God

De queeste van Psalm 42/43 Drie jaar geleden wijdde Interpretatie een nummer aan het thema ‘Berg en dal’. In een bijdrage daaraan schreef ik over de weg van de mens, die in veel psalmen bezongen wordt als een reis vanuit een godver geten onder wereld (de diepte van de Sjeool) naar de uiterste geborgenheid bij […]