Artikelen

Duizenden theologische artikelen uit bekende theologische bronnen staan voor je klaar! We hebben materiaal van bijna elke vooraanstaande theoloog beschikbaar. Voor een paar euro per maand lees je alle artikelen. Word ook lid.

Zoeken:

Filter artikelen op:

Gebied

Categorie

Rubriek

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Bron

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Uitgave

Dogmatiek | Systematische theologie

Het bloed van Christus als een beter offer

Interpretatie 2014 | Rieuwerd Buitenwerf | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Verlossing | Goede Vrijdag, Kerkelijk jaar

De kruisdood als offer in het boek Hebreeën In een themanummer over de Bijbel en het offer mag een artikel over het boek Hebreeën niet ontbreken.1 Waar mogelijk wordt de tekst geciteerd uit de Bijbel in Gewone Taal, die in het najaar van 2014 zal verschijnen. Ik heb meegewerkt aan de vertaling van het boek […]
Bijbelwetenschappen

De behouden Tempel

Interpretatie 2014 | Leo Mock | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Verlossing | Jodendom

Tekst, ritueel en offer in het rabbijnse jodendom1 Gedeeltes van dit artikel verschenen eerder in een artikel in het Nieuw Israelietisch Weekblad, jaargang 2013-2014 nr. 2. Het rabbijnse jodendom wordt vaak beschouwd als een grotendeels nieuwe vorm, ontstaan na de verwoesting van de Tempel door de Romeinen in het jaar 70. Centraal in deze beschrijving […]
Dogmatiek | Systematische theologie

De Johannesproloog en de laatste vragen over ons bestaan

Interpretatie 2014 | Maarten Wisse | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Verlossing | God

In de vorige aflevering van Dubbelfocus werd het Hooglied benaderd vanuit twee perspectieven, een literair-kritisch perspectief en een psycho-analytisch perspectief, met een Hooglied in tweets als slagroom op de taart. In deze bijdrage neem ik het literair-kritische perspectief op en voeg daar een receptie-theologisch perspectief aan toe, met als te onderzoeken passage de proloog uit […]
Liturgie | Praktische theologie

Toekomstmuziek of verleden tijd?

Interpretatie 2013 | Willien van Wieringen | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Verlossing | Israël

Een tweeluik over Psalm 126 Psalm 126 is een geliefde psalm bij uitvaarten, vooral in de versie van Huub Oosterhuis. Twee auteurs laten hun licht schijnen over deze psalm, Bob Becking en Willien van Wieringen. In beide teksten figureert het lied van Oosterhuis. Als eerste gaat Bob Becking in op de oorspronkelijke betekenis van de […]
Bijbelwetenschappen

De dynamiek van de uittocht in Lucas

Interpretatie 2013 | Huub Welzen | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Verlossing | Navolging

Gods woord drijft zijn verkondigers voort. Het lucaanse dubbelwerk speelt zich af langs de wegen. Sterker nog: Evangelie en Handelingen zijn de boeken van de Weg. De weg naar Jeruzalem, de weg naar het toenmalige centrum van de wereld, , de weg van iedere christengelovige. Gods woord gaat langs de wegen. Dat woord is aanvaard, […]
Bijbelwetenschappen

Het Magnificat

Interpretatie 2013 | Willien van Wieringen | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Verlossing | Muziek

Lucas 1:46-55 Een bijbeltekst valt op vele manieren te benaderen: synchroon, diachroon, literair, contextueel, menswetenschappelijk enzovoort. In deze rubriek wordt een tekst langs twee wegen benaderd. Dit loopt uit op een vraag en de lezer tot een maand na verschijnen van dit nummer reageren op www.interpretatie.nl. De auteur zal ingaan op de reacties. In deze […]
Bijbelwetenschappen

Barabbas

Interpretatie 2013 | Annette Merz | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Schuld, Verlossing | Goede Vrijdag, Kerkelijk jaar

Historisch, literair en creatief benaderd Barabbas’ persoon en verhaal blijven fascineren. In dit artikel onderzoek ik allereerst wat wij historisch kunnen weten over Barabbas. Daarna volg ik als ‘lezer binnen de tekst’ de rol die Barabbas in het passieverhaal heeft gekregen. Ten slotte ga ik als creatieve lezer, geleid door mijn eigen voorstellingsvermogen en in […]
Bijbelwetenschappen

Vrouw op oorlogspad

Interpretatie 2012 | Willien van Wieringen | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Conflicten, Schuld, Verlossing | Bidden

Begeerte als dodelijk wapen in het bijbelboek Judit Judit bidt tot God voordat zij haar plan om Holofernes te onthoofden ten uitvoer brengt. In het gebed refereert zij aan een gelegenheid waarbij God de ontering van een maagd heeft gewroken. Judit noemt geen namen. Over wie heeft ze het en waarom? Het verhaal rond Judit […]
Bijbelwetenschappen

‘Roepen’ in het Nieuwe Testament

Interpretatie 2012 | Riemer Roukema | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Verlossing | Navolging

Meer dan een grondwoord In het Oude Testament wordt herhaaldelijk beschreven dat God mensen roept. Dit betekent dat hij hen persoonlijk aanspreekt en hun een speciale opdracht geeft. Te noemen zijn Abraham, Mozes, Samuël, Jesaja, Jeremia en vele anderen. In het Nieuwe Testament is het Jezus die mensen aanspreekt en lezen we daarnaast van de […]
Pastoraat

De Bijbel als antidepressivum

Interpretatie 2009 | Sytze Ypma | Bijbels Theologische Artikelen | Lijden, Verlossing | God

De Westerse wereld gijzelt zichzelf in een tegenstelling die zich laat typeren als manisch-depressief. Achter de verworven rijkdom van de Westerse mens gaat een dynamiek schuil, die immanent verwant is aan de bipolaire manisch-depressieve stemmingsstoornis. Symptomen van de manische pool zijn de voortdurende haast, de snelheid en veelheid aan indrukken en dingen die gedaan moeten […]