Artikelen

Duizenden theologische artikelen uit bekende theologische bronnen staan voor je klaar! We hebben materiaal van bijna elke vooraanstaande theoloog beschikbaar. Voor een paar euro per maand lees je alle artikelen. Word ook lid.

Zoeken:

Filter artikelen op:

Gebied

Categorie

Rubriek

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Bron

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Uitgave

Dogmatiek | Systematische theologie

‘Laat ons de mens maken’ – of toch maar niet?

Interpretatie 2013 | Leo Mock | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Hemel, Vrede | God

Midrasj Rabba over de schepping van de mens Iets nieuws maken schenkt veel voldoening. Tegelijkertijd sta je vaak niet stil bij de negatieve kanten van je uitvinding in de toekomst. Meestal zijn die ook niet te voorzien. Tenzij je God bent, en je van tevoren al weet dat de autonome mens die je wilt scheppen […]
Bijbelwetenschappen

De goede moordenaar

Interpretatie 2013 | Renilde van Wieringen | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Vrede | Goede Vrijdag, Kerkelijk jaar

‘Niet slecht, zo’n leven. Zoals die goede moordenaar, zo wil ik het ook wel hebben’, zegt een van mijn pastoranten tijdens een groepsgesprek in het huis van bewaring waar ik werkzaam ben. ‘Ben je gek?! Dan weet je niet wat een kruisdood is’, zegt een ander verbaasd. ‘Ik bedoel,’ hervat de eerste, ‘er lekker op […]
Spiritualiteit

‘Zij is niet in de hemel’

Interpretatie 2011 | Leo Mock | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Jodendom, Vrede | God

Over waarheid en onwaarheid bij de rabbijnen Ik begin met twee voorbeelden van bekende joodse genres: een wonderverhaal en een witz. Beide drukken, zoals vaker met deze twee genres, inzicht en wijsheid uit. Het wonderverhaal gaat over de Golem van Praag, de man van leem die door rabbijn Jehoeda Löw (16e eeuw) tot leven zou […]
Bijbelwetenschappen

Teken en tijd

Interpretatie 2011 | Maarten den Dulk | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Lijden, Vrede | Navolging

In hoofdstuk 13 van het Marcusevangelie bereidt Jezus zijn leerlingen voor op de grote oorlog tussen Rome en Jeruzalem. Die oorlog zou uitlopen op de mensonterende catastrofe voor de Joodse bevolking, het verlies van de politieke zelfstandigheid en de vernietiging van het religieuze centrum, de tempel. Wat krijgen de leerlingen daarover te horen? Dat het […]
Bijbelwetenschappen

De heilige kus

Interpretatie 2011 | Aart van Drie | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Vrede | Geest

‘Groet elkaar met een heilige kus.’ Met deze opdracht sluit de apostel Paulus een aantal van zijn brieven af (Rom. 16:16; 1 Kor. 16:20; 2 Kor. 13:12; 1 Tess. 5:26). Een soortgelijke instructie wordt in de eerste Petrusbrief gegeven, maar dan enigszins anders geformuleerd: ‘Groet elkaar met een kus als teken van uw onderlinge liefde’ […]
Ethiek | Systematische theologie

Tussen recht en gerechtigheid

Interpretatie 2011 | Leo Mock | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Gerechtigheid, Vrede | Israël

Het verlangen naar rechtvaardigheid en recht is een diep menselijk verlangen. In elke samenleving bestaan regels die een bepaalde mate van rechtvaardigheid hanteren om macht en kapitaal te verdelen. Ook kent elke cultuur de wens om goed gedrag te belonen en overtredingen te bestraffen en te ontmoedigen. Er lijkt welhaast een optimistische visie aan ten […]
Geschiedenis

Israël en de Palestijnen

Interpretatie 2010 | Wilken Veen | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Vrede | Israël

Een dispuut tussen vrienden Er zullen weinig kwesties zijn waarover de meningen van de Nederlanders en met name van het christelijke volksdeel zo verdeeld zijn als over de kwestie van Israël en de Palestijnen. De meeste discussies daarover zijn volstrekt onvruchtbaar, omdat er standpunten worden ingenomen die onverzoenlijk zijn en de deelnemers aan die discussie […]
Geschiedenis

Israël ideaal en noodzaak van een eigen plek

Interpretatie 2010 | Marcus van Loopik | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Jodendom, Vrede | Israël

Het Joodse volk is volgens onopgeefbare beloften in de Tora Gods uitverkoren volk, een speciaal kleinood – am segoela. Zoals de sabbat apart is gezet van de dagen, zo is Israël apart geplaatst te midden van de volkeren. Uitverkiezing is geen goedkoop privilege, maar betekent extra taken. De uitverkorene is bovenal geroepen om humaan te […]
Bijbelwetenschappen

Bomen en andere vegetatie in het boek Jesaja

Interpretatie 2009 | Archibald van Wieringen | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Gelijkenis, Vrede | Israël

In het boek Jesaja wordt geregeld gebruik gemaakt van beeldspraak met bomen en andere vegetatie ter ondersteuning van de profetische boodschap. Kerntekst daarbij is het parallellistisch opgebouwde Jesaja 6:13, dat als volgt vertaald kan worden: En verder: daarin (= in het land) is een tiende en het zal zich afkeren en zijn tot afweiding, zoals […]
Geloof

Bidden is verbinden, verbinden is helen

Interpretatie 2009 | Piet Schelling | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Schuld, Vrede | Bidden

Doet bidden mensen mentaal goed? Heeft bidden een positieve invloed op het welzijn van mensen? En trek de cirkel maar breder dan het gebed: is het gerechtvaardigd te zeggen dat geloven mensen weldoet? Lees het hele artikel