Artikelen

Duizenden theologische artikelen uit bekende theologische bronnen staan voor je klaar! We hebben materiaal van bijna elke vooraanstaande theoloog beschikbaar. Voor een paar euro per maand lees je alle artikelen. Word ook lid.

Zoeken:

Filter artikelen op:

Gebied

Categorie

Rubriek

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Bron

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Uitgave

Bijbelwetenschappen

Inclusie

Interpretatie 2010 | Adri van der Wal | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Heilig | Inclusie

Ook de vorm van de tekst doet ertoe Heilige teksten zijn ook een vorm van literatuur. Bij deze teksten speelt daarom ook de vorm een rol. Naar mijn mening draagt de vorm van de tekst bij aan de betekenis ervan. Het gaat er niet alleen om wát er wordt gezegd, maar ook de manier waaróp. […]
Bijbelwetenschappen

Over de grondwoorden en vertaling van het bijbels getuigenis

Interpretatie 2010 | Nico Riemersma | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Leiderschap

Het uitgeven van de Bijbelse Theologie van Frans Breukelman (1917-1993) mag een langdurige geschiedenis genoemd worden. Dertig jaar geleden, oktober 1980, verscheen het eerste cahier Bijbelse Theologie I,1, Schrift-lezing. De laatste twee delen (een over Genesis, met daarin een exegese van Genesis 1:1-2:3, en een over Matteüs, met daarin een exegese van Matteüs 27:55-28:20) zullen […]
Ethiek | Systematische theologie

Tussen magie en macht: vruchtbaarheid als zegen

Interpretatie 2010 | Ine Van Den Eynde | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Zegen | God

Vruchtbaarheid en religie zijn door de tijd heen nauw met elkaar verweven, tot op vandaag. De uitvinder van ivf krijgt de Nobelprijs, het Vaticaan reageert dadelijk negatief. Wat is er toch met (on)vruchtbaarheid dat het zo aan ons wezen raakt en mensen zo verdeelt? Hoe spreken over omgaan met (on)vruchtbaarheid als mens, als gelovige? Het […]
Geschiedenis

Exodus volgens Tacitus

Interpretatie 2010 | Maarten den Dulk | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Israël

De nieuwe vertaling van Tacitus’ Historiën door Vincent Hunink (Amsterdam 2010) confronteert mij met de manier waarop een Romeins historicus het bijbelse exodusverhaal heeft naverteld. Dan stokt de adem. Wat gebeurt hier allemaal? Lees het hele artikel

De tempelbeek als genezende bron

Interpretatie 2010 | Aarnoud Jobsen | Bijbels Theologische Artikelen | God

(Ezechiël 47:1-12) Het boek Ezechiël stelt hoge eisen aan de moderne lezer. In de eerste 24 hoofdstukken overheerst het thema van het oordeel. In niet mis te verstane woorden en met indringende beelden wordt de afkeer van de Heer over de afgoderij in Jeruzalem uitgebeeld. Het algemene beeld is dat de Heer de stad aan […]
Bijbelwetenschappen

Dialogisch lezen – Micha in advent

Interpretatie 2010 | Joep Dubbink | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Armoede, Rijkdom | Advent, Kerkelijk jaar

Micha is in. Vanuit evangelische hoek worden al enige tijd Micha-kringen aangeboden en wordt gepleit voor een Micha-jaar, waarbij geloof en allerhande maatschappelijke thema’s zoals ‘arm en rijk’ met elkaar worden verbonden. Wellicht zou de profeet er geen bezwaar tegen gehad hebben zijn naam aan zo’n beweging te geven, maar dit weerbarstige boek lezen en […]

Abrahams verlegenheid

Interpretatie 2010 | Niek Schuman | Bijbels Theologische Artikelen

Hij staat er wat verlegen bij. Of zou ‘berustend’ een beter woord zijn voor de figuur van Abraham op de zesde schildering van Marc Chagall in zijn reeks ‘De bijbelse boodschap’, te zien in het Chagall Museum te Nice? Nee, toch maar ‘verlegen’ – maar dan ook met de aantekening dat ‘beschaamd’ er ook dicht […]
Bijbelwetenschappen

Vruchtbaarheid in het oude Nabije Oosten

Interpretatie 2010 | Piet van Midden | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Seksualiteit, Zegen | Relaties

‘Wees vruchtbaar’, dat is het eerste woord van God tegen de mens in het scheppingsepos van Genesis 1. Er staat niet een mooie wensvorm, zo in de trant van ‘Moge je vruchtbaar zijn’, maar een heuse imperatief: peroe!, die wordt versterkt door een tweede bevelende wijs: revoe (‘vermenigvuldig je!’). Lees het hele artikel
Bijbelwetenschappen

Geadopteerde ouders

Interpretatie 2010 | Piet van Veldhuizen | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Kerkelijk jaar, Kerst

De stamboom van Jezus volgens Matteüs en Lucas De evangelisten Matteüs en Lucas bieden elk aan het begin van hun boek een ‘stamboom van Jezus’. Matteüs opent er zijn evangelie mee, Lucas sluit er het geboorteverhaal mee af. Matteüs begint bij Abraham, de stamvader van Israël, en kiest voor een vorm die aan de stamlijsten […]
Geschiedenis

De verschijning van Israël in de bijbelse theologie

Interpretatie 2010 | Maarten den Dulk | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Jodendom | Israël

Israël breekt uit het heilshistorische model Jonathan I. Israel beschrijft hoe de Joden tegen het eind van de zestiende eeuw in Europa verschenen, nadat ze in de eeuwen daarvoor langzaam maar zeker buiten de cultuur gesloten waren. Onverwachts kwam er een opening voor hun fysieke, culturele en religieuze deelname aan de West-Europese cultuur. Het moet […]