Artikelen

Duizenden theologische artikelen uit bekende theologische bronnen staan voor je klaar! We hebben materiaal van bijna elke vooraanstaande theoloog beschikbaar. Voor een paar euro per maand lees je alle artikelen. Word ook lid.

Zoeken:

Filter artikelen op:

Gebied

Categorie

Rubriek

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Bron

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Uitgave

Dogmatiek | Systematische theologie

In gesprek met Arie Zwiep over Handelingen 2-36

Interpretatie 2011 | Nico Riemersma | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | God

Arie Zwiep heeft in zijn bundel over de eerste hoofdstukken van Handelingen een artikel gepubliceerd, dat als titel draagt Jesus Made Both Lord and Christ (Acts 2:36): Some Reflections on the Altitude of Lukan Christology. In dit artikel staat Petrus’ conclusie aan het slot van zijn redevoering op de Pinksterdag centraal: ‘Daarom moet het gehele […]
Bijbelwetenschappen

Twee eenzame profeten: Jeremia en Ezechiël

Interpretatie 2011 | Aarnoud Jobsen | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Lijden | God

Profeten als Jeremia en Ezechiël hebben een zware opdracht. Hun oordeelsprofetie roept veel verzet op. Bij Jeremia is dit verzet heel sterk aanwezig. Typerend voor deze profeet is dat hij zijn wanhoop uitspreekt voor God. Van het begin af aan lijkt de profeet Jeremia te lijden onder zijn roeping. De profeet heeft door zijn roeping […]
Bijbelwetenschappen

De marginalisering van een profeet

Interpretatie 2011 | Adri van der Wal | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Profeet | God

Hoe men probeerde Amos het zwijgen op te leggen ‘Die gesproken heeft door de profeten’, zo staat er in de Geloofsbelijdenis van Nicea-Constantinopel over de Heilige Geest. Daarmee worden Israëls profeten voorgesteld als figuren die hun kritische, weg wijzende, leidinggevende, voorzeggende woorden niet uit zichzelf spreken, maar als een opdracht van hun God. De profeten […]
Bijbelwetenschappen

Als een vogel op het dak

Interpretatie 2011 | Piet Schelling | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Eenzaamheid | Pastoraat

Over eenzaamheid in Psalmen Tijdens het Internationaal Kamermuziekfestival onlangs in Den Haag was ik op weg naar een concertuitvoering in de Paleiskerk. Ik passeerde het bronzen beeld van koningin Wilhelmina. Op de wand naast het beeld las ik de woorden ‘Eenzaam maar niet alleen’. Even later was ik getuige van de uitvoering van Scherzo uit […]
Bijbelwetenschappen

De herbouw van de stad Jeruzalem in Jesaja 40-55

Interpretatie 2011 | Reinoud Oosting | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Profeet | Israël

In de afgelopen dertig jaar is er steeds meer belangstelling gekomen voor de literaire kenmerken van de Bijbel. De interesse voor het literaire karakter van bijbelse teksten heeft ertoe geleid dat veel uitleggers hun aandacht richten op de vormgeving van deze teksten. Zij menen dat de literaire structuur hen dichter bij de betekenis van de […]
Gemeenteopbouw | Wereldkerk

Een man alleen

Interpretatie 2011 | Piet van Veldhuizen | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Eenzaamheid | Kerk in de wereld, Zending & werelddiaconaat

De eunuch in Jesaja en Handelingen In Handelingen 8:26-40 wordt verteld over een reizende Ethiopiër, lezend in een Jesaja-rol. Filippus de diaken voegt zich bij hem en ze raken in gesprek. De Ethiopiër laat zich dopen, en dan is Filippus plotseling weer weg: hij wordt door de Geest geteleporteerd, maar de pasgedoopte vervolgt zijn weg […]
Ecclesiologie | Systematische theologie

Alleen de kerstdagen door

Interpretatie 2011 | Henk Oostinga | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Eenzaamheid | Kerkelijk jaar, Kerst

In 2008 heeft zich een zeer bijzonder proces ontwikkeld. Een groot aantal – veertien om precies te zijn – landelijke en maatschappelijke organisaties zoals de Zonnebloem, Humanitas, het Leger des Heils en in een later stadium de Raad van Kerken Nederland, maar ook KPMG als maatschappelijk betrokken onderneming, gingen samenwerken tegen de eenzaamheid. De Raad […]
Bijbelwetenschappen

Bijbelteksten als troost en steun

Interpretatie 2011 | Bettine Siertsema | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Vertrouwen | Levenseinde en rouw, Overlijden

Nood leert bidden, wil het gezegde. Hoe blijvend die les is, staat nog te bezien, maar zeker is dat mensen in noodsituaties graag teruggrijpen op woorden en rituelen die ze kennen uit hun jeugd. Al zijn ze intussen andere wegen ingeslagen, die oude woorden bieden dan toch vaak de steun waar ze naar verlangen als […]
Ecclesiologie | Systematische theologie

Onze zuster Febe, de diaken

Interpretatie 2011 | Adriaan Soeting | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Dienen, Rijkdom | Leiderschap

De vertaling van Romeinen 16:1-2 Het mag inmiddels wel bekend zijn dat de apostel Paulus niet de vrouwenhater was waarvoor men hem tot voor kort gehouden heeft. Aan dat foute beeld van Paulus hebben mannelijke uitleggers, maar vooral vertalers bijgedragen. In feite heeft Paulus vrouwen in de christelijke gemeenschappen een hoge plaats toegekend, die hun […]
Bijbelwetenschappen

Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad

Interpretatie 2011 | Piet van Veldhuizen | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Vertrouwen | Navolging

Een omineus zinnetje in Matteüs 6:25-34 Het laatste zinnetje van Matteüs 6 bederft de pret, zo heb ik het altijd ervaren. Na hooggestemde zinnen over onbezorgd Godsvertrouwen, over de lelies en de vogels en over God die weet wat je nodig hebt, zou de oproep moeten volgen om elke dag je zegeningen te tellen. Maar […]