Artikelen

Duizenden theologische artikelen uit bekende theologische bronnen staan voor je klaar! We hebben materiaal van bijna elke vooraanstaande theoloog beschikbaar. Voor een paar euro per maand lees je alle artikelen. Word ook lid.

Zoeken:

Filter artikelen op:

Gebied

Categorie

Rubriek

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Bron

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Uitgave

Geloofsopbouw

De Gelukbrenger

Stephan de Jong 2019 | Stephan de Jong | Overig | Profeet, Verlossing | Advent, Kerkelijk jaar

De komst van de Messias wordt aangekondigd door de profeten en Johannes de Doper. De Messias zal het ware geluk brengen. Maar wat is geluk? ‘De Gelukbrenger’ past vooral bij de verhalen over Johannes (in Mattëus 11,2-11; Lucas 3,7-18; Johannes 3,22-30) en profetische aankondigingen in bijvoorbeeld Jesaja 9,1-6; 11,1-10 en 42,1-9. In het Land van […]

Geloofsopbouw

De erfenis

Stephan de Jong 2019 | Stephan de Jong | Overig | Hemel | Advent, Kerkelijk jaar

De gelovige verwachting van de komst van Gods Koninkrijk is een oude erfenis. Ook in de adventstijd speelt zij een rol. Zij vraagt om geduld tot de tijd rijp is. In dit verhaal wordt het Koninkrijk verbeeld met Bijbelse beelden als oogst en overvloed. Dit verhaal past bij oudtestamentische teksten over de messiaanse verwachting zoals […]

Geloofsopbouw

De klok met de tijd

Stephan de Jong 2019 | Stephan de Jong | Overig | Hemel | Advent, Kerkelijk jaar

De adventsverwachting van de Messias en zijn Rijk vraagt om geduld. Het verhaal ‘De klok met de tijd’ gaat hierover. De ongeduldige moderne mens wordt in het verhaal verbeeld in de eendagsvlieg. De cynische mens, die alleen maar in het zichtbare kan geloven, treedt op als de zwerfkei. Dit verhaal is te combineren met haast […]

Geloofsopbouw

Weg te koop

Stephan de Jong 2019 | Stephan de Jong | Overig | Profeet | Advent, Kerkelijk jaar

‘Maak een weg voor de Messias,’ riepen Israëls profeten. Dat deed ook Johannes, de ‘wegbereider’ van Christus. Wat voor weg is dat? Van macht of kennis? Of van iets anders? Dit verhaal kan worden verteld bij profetische verhalen over de messiaanse weg, bijvoorbeeld Jesaja 35,1-10; 40,1-11; 62,8-12, of bij de verhalen over Johannes als wegbereider […]

Geloofsopbouw

De geboorte van een engel

Stephan de Jong 2019 | Stephan de Jong | Overig | Verdriet, Zegen | Advent, Kerkelijk jaar

In de Bijbel worden belangrijke mensen soms geboren uit onvruchtbare ouders: Samuël uit de onvruchtbare Hanna en Elkana, Izaäk uit de oude Abraham en Sara en Johannes uit de bejaarde Elisabet en Zacharias. Hun geboorte is eigenlijk een nieuwe schepping. Dat is ook het geval bij de geboorte van Jezus uit een jong meisje en […]

Geloofsopbouw

Maria en de ruimte

Stephan de Jong 2019 | Stephan de Jong | Overig | Hemel, Openbaring | Advent, Kerkelijk jaar

Maagdelijke geboorte … Elke Advent roept dit thema de nodige vragen op. Het diepere geloofsmotief erachter is: God is in staat iets nieuws tot stand te brengen waar niets lijkt te zijn. Eigenlijk gaat het om een scheppingsverhaal, een variant op Genesis 1. Het verhaal ‘Maria en de ruimte’ verbindt deze motieven van maagdelijke geboorte […]

Geloofsopbouw

De peetvader

Stephan de Jong 2019 | Stephan de Jong | Overig | Armoede, Gerechtigheid, Rijkdom | Advent, Kerkelijk jaar

Het thema gerechtigheid komt aan de orde in de Lofzang van Maria (Lucas 1,45-55). Maria zingt over heersers die van de troon worden geworpen en hongerigen aan wie recht wordt gedaan. Dit verhaal is geïnspireerd op de Lofzang van Maria. Het kan ook worden gebruikt bij profetieën over het Koninkrijk van gerechtigheid, bijvoorbeeld Jesaja 2,2-5 […]