Artikelen

Duizenden theologische artikelen uit bekende theologische bronnen staan voor je klaar! We hebben materiaal van bijna elke vooraanstaande theoloog beschikbaar. Voor een paar euro per maand lees je alle artikelen. Word ook lid.

Zoeken:

Filter artikelen op:

Gebied

Categorie

Rubriek

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Bron

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Uitgave

Systematische theologie

Houvast

Kerk en Theologie 2017 02 | Leo J. Koffeman | Preek | Pasen, Relaties

‘Houd me niet vast’ (Joh. 20:17) ‘Maar ik houd vol, in de hoop eens dat te kunnen grijpen waarvoor Christus Jezus mij gegrepen heeft’ (Fil. 3:12) ‘Het grote, zware verdriet had haar eindelijk ingehaald. Ze moest huilen. Het gehuil kwam uit haar buik omhoog en stroomde door haar keel naar buiten met zo’n kracht dat […]
Systematische theologie

Het werk van onze handen – meditatie bij Psalm 90:17

Kerk en Theologie 2016 | Klaas Bom | Artikel, Preek

‘Bevestig het werk van onze handen’ (Psalm 90:17 NBV) ‘Werk, werk , werk’. Het leek de wederopstanding van de FNV leider toen Wim Kok rond zijn aantreden als minister-president deze woorden als een mantra herhaalde. Na een aantal jaren als minister van financiën de indruk te hebben gegeven dat hij zijn vakbondsleven was vergeten, leek […]
Systematische theologie

Meditatie Handelingen 2:4

Kerk en Theologie 2016 | Liuwe Westra | Artikel, Preek | Geest, Pinksteren

… en allen werden vervuld van de heilige Geest (Handelingen 2:4) Het zijn soms de eenvoudigste woorden die ons bij het lezen van de Schrift op het verkeerde been zetten. Weinig gelovigen zullen zonder blikken of blozen durven te stellen, dat ze begrijpen wie of wat de heilige Geest is en wat deze doet. Maar […]
Systematische theologie

Meditatie bij Handelingen 13:48 en Romeinen 11:32

Kerk en Theologie 2015 | Riemer Roukema | Preek

Al dan niet uitverkoren? … en allen die voor het eeuwige leven bestemd waren, kwamen tot geloof. (Handelingen 13:48 GNB) Zo heeft God alle mensen de gevangenen van hun eigen ongehoorzaamheid gemaakt om zich over allen te kunnen ontfermen. (Romeinen 11:32 GNB) De grotere kerken in ons land staan er getalsmatig niet goed voor, al is het beeld dat […]
Systematische theologie

Meditatie Deuteronomium 6 en Johannes 13

Kerk en Theologie 2015 | Ed Noort | Preek | God, Relaties

Het Grote Gebod Deuteronomium 6:4 Luister, Israël: de HEER is onze God, de HEER is één. 5 Heb daarom de HEER, uw God, lief met hart en ziel en met inzet van al uw krachten. Johannes 13:34 Ik geef jullie een nieuw gebod: heb elkaar lief. Zoals ik jullie heb liefgehad, zo moeten jullie elkaar […]
Systematische theologie

Meditatie bij Open Monumentendag

Kerk en Theologie 2015 | Hijme Stoffels | Preek

Het is langzamerhand vaste prik geworden. Ieder jaar, op Open Monumentendag, bezoek ik een aantal monumentale kerkgebouwen en andere bezienswaardigheden in mijn woonplaats Den Haag. Zo ook vandaag. Maar de eerste gang is steevast naar de rooms-katholieke Teresia van Avilakerk, waar we vanuit ons appartement op uitkijken. Ik hoef er alleen maar de straat voor over te steken. Een kostbaar […]
Systematische theologie

Meditatie 1 Korintiërs 6:19

Kerk en Theologie 2014 | Rein Brouwer | Preek

Of weet u niet dat uw lichaam een tempel is van de heilige Geest, die in u woont en die u ontvangen hebt van God, en weet u niet dat u niet van uzelf bent? (1 Korintiërs 6:19) Niets is meer wat het was. Zelfs niet bij de evangelikale christenen in de Verenigde Staten van […]
Systematische theologie

Meditatie Johannes 2:1

Kerk en Theologie 2014 | Willem van Asselt | Artikel, Overige artikelen, Preek

‘En op de derde dag was er een bruiloft te Kana, in Galilea’ (Joh. 2:1) Volgens de kerkelijke traditie wordt op de tweede zondag na de Epifanie, het feest van de verschijning van Jezus, het tweede hoofdstuk uit het evangelie van Johannes gelezen: de bruiloft te Kana. In mijn jonge jaren als predikant heb dit […]
Systematische theologie

Meditatie Prediker 3:11

Kerk en Theologie 2014 | Leo J. Koffeman | Artikel, Overige artikelen, Preek

‘Alles heeft Hij voortreffelijk gemaakt op zijn tijd; ook heeft Hij de eeuw in hun hart gelegd, zonder dat de mens van het werk dat God doet, van het begin tot het einde, iets kan ontdekken’ (Prediker 3:11 NBG) God heeft ‘de eeuw’ in het hart van de mensen gelegd. Zo geeft de NBG- vertaling […]
Systematische theologie

Meditatie bij Matteüs 10: 16

Kerk en Theologie 2014 | Liuwe Westra | Preek

‘Bedenk wel, ik zend jullie als schapen onder de wolven.’ (Matteüs 10: 16) Een gemeentelid van mij heeft jarenlang gewerkt in landen waar overwegend of zelfs uitsluitend moslims wonen. Als het thema van de islam op één of andere manier ter sprake kwam in een kerkdienst of bij gespreksgroepen, hief hij onveranderlijk een waarschuwende vinger. ‘Pas op, jullie […]