Artikelen

Duizenden theologische artikelen uit bekende theologische bronnen staan voor je klaar! We hebben materiaal van bijna elke vooraanstaande theoloog beschikbaar. Voor een paar euro per maand lees je alle artikelen. Word ook lid.

Zoeken:

Filter artikelen op:

Gebied

Categorie

Rubriek

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Bron

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Uitgave

Dogmatiek

Hedendaagse theosis- en participatietaal overwogen met Paulus

Kerk en Theologie 2017 03 | Martine Oldhoff | Artikel, Overige artikelen | Geest

In het huidige theologisch landschap is een onmiskenbare trend in het spre-ken over ‘vergoddelijking’ en ‘participatie’ waarneembaar. Daarom is Muis’ resolute afwijzing van zowel metafysisch participatiedenken in de theologie als taal die iets van deelhebben van de mens aan de drie-Ene God sugge-reert markant.

Dogmatiek

Karl Barths verzoeningsleer als antwoord aan Rudolf Bultmann

Kerk en Theologie 2017 02 | Karel Blei | Artikel, Overige artikelen | Openbaring, Opstanding | Geest

Het is mijn bedoeling, met deze opmerking in het achterhoofd, Barths verzoeningsleer te overzien. Hoe wordt hier de controverse Barth-Bultmann uitgewerkt? In welk opzicht was Barths verzoeningsleer antwoord aan Bultmann? Tot slot waag ik mij aan een evaluatie. Heeft Barth Bultmann afdoende van repliek gediend? Of blijft Bultmann, ondanks Barth, aan de orde?

Systematische theologie

Meditatie Handelingen 2:4

Kerk en Theologie 2016 | Liuwe Westra | Artikel, Preek of meditatie | Geest, Pinksteren

… en allen werden vervuld van de heilige Geest (Handelingen 2:4) Het zijn soms de eenvoudigste woorden die ons bij het lezen van de Schrift op het verkeerde been zetten. Weinig gelovigen zullen zonder blikken of blozen durven te stellen, dat ze begrijpen wie of wat de heilige Geest is en wat deze doet. Maar […]

Systematische theologie

Missionair werk in het perspectief van de wereldwijde kerk

Kerk en Theologie 2016 | Klaas Bom | Artikel, Overige artikelen | Geest, Zending

‘What’s in name?’ Toen ik op een zondag in maart van het jaar 1999 in het kerkgebouw van de Hervormde gemeente van Pesse als predikant werd bevestigd en samen met mijn lief werd uitgezonden naar Managua (Nicaragua) werd ik een zendingspredikant. Althans, dat was een begrip dat in de Hervormde kerkorde werd gebruikt en geheel […]

Systematische theologie

Zo fris als dauw – Over eenheid en verbinding in de oecumene

Kerk en Theologie 2013 | Mechteld Jansen | Artikel, Overige artikelen | Geest

Inleiding De kerkvader Irenaeus zei dat het de Heilige Geest is die de kerk jong houdt en “zo fris als dauw”. 1Adversus Haereses III,24,1, aangehaald door W. Kasper, ‘Credo Unam Sanctam Ecclesiam: The relationship between the Catholic and the Protestant Principles in Fundamental Ecclesiology’, International Journal of the Study of the Christian Church, 7, 4 […]

Systematische theologie

De Cappadociërs en hun trinitarische opvattingen van God

Kerk en Theologie 2012 | Alco Meesters | Artikel, Overige artikelen | Geest, God

Aan het eind van zijn Geschiedenis van het vroege Christendom schrijft Eginhard Meijering nog kort iets over het concilie van Nicea en de daarop volgende dogmatische twisten. Hij merkt daarbij op dat de theologische interpretatie van wat op de synode van Constantinopel (381) de officiële leer zal worden een afzwakking is ten opzichte van de […]

Systematische theologie

Tussen verstening en verdamping

Kerk en Theologie 2012 | Koen Holtzapffel | Artikel, Overige artikelen | Geest, God

Vrijzinnig protestanten over de relatie tussen symbool en goddelijke werkelijkheid ‘Waar de geest nog levend is, leven de symbolen’ (C. Verhoeven, Rondom de leegte, 136) Inleiding De Amsterdamse Anne Frankboom was in 2010 de meest besproken boom ter wereld. De door schimmel aangetaste paardekastanje begaf het in dat jaar na het nodige lapwerk definitief. In […]

Systematische theologie

De Confessio Augustana en haar vertaling in het Nederlands

Kerk en Theologie 2012 | Markus Matthias | Artikel, Overige artikelen | Schuld | Geest

“De Protestantse Kerk in wil een belijdende kerk zijn“1 Belijdenisgeschriften van de Protestantse Kerk in , Heerenveen 2009, 7. en heeft daarom in haar kerkorde de belijdenissen en belijdenisgeschriften genoemd die tot haar traditie behoren. Intussen zijn ook twee uitgaven verschenen die Nederlandse vertalingen van die belijdenisgeschriften presenteren. De oudere uitgave (Belijdenisgeschriften voor de PKN, […]

Systematische theologie

Alles is nieuw?

Kerk en Theologie 2011 | Miranda Klaver | Artikel, Overige artikelen | Bekering, Heilig | Geest, Pastoraat

Bevrijdingspastoraat als evangelische vorm van levensheiliging De evangelische beweging legt een grote nadruk op persoonlijke bekering. Bekering omvat praktijken, verwachtingen en discoursen over de oude en de nieuwe mens. Een recente ontwikkeling in bekeringspraktijken is het fenomeen van bevrijdingspastoraat dat nieuw gelovigen in staat stelt om hun verleden achter zich te laten en als ‘vrij […]

Systematische theologie

Blijvende belangstelling voor geestchristologie

Kerk en Theologie 2011 | Gerrit van de Kamp | Artikel, Overige artikelen | Geest

Momentopname van een voortgaand debat Met enige regelmaat wordt in het theologisch debat het pleidooi voor een geestchristologie hernomen.1 Zie voor een overzicht van de discussie bijvoorbeeld J. Veenhof, ‘Pneumachristologie’, Theologische Zeitschrift59 (2003) 312-334. Meestal verstaat men onder geestchristologie een christologisch model waarin de transcendentie van Jezus pneumatologisch wordt uitgelegd. Dat hij anders is dan […]