Artikelen

Duizenden theologische artikelen uit bekende theologische bronnen staan voor je klaar! We hebben materiaal van bijna elke vooraanstaande theoloog beschikbaar. Voor een paar euro per maand lees je alle artikelen. Word ook lid.

Zoeken:

Filter artikelen op:

Gebied

Categorie

Rubriek

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Bron

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Uitgave

Praktische theologie

Het gelaat van God in de schepping

Kerk en Theologie 2021 01 | Wessel Stoker | Artikel, Overige artikelen | Schepping | God

De natuur wordt vanouds als Gods boek beschouwd. De Nederlandse landschapsschilderkunst van de zestiende en zeventiende eeuw heeft dan ook calvinistische wortels. Verschillende schilders hebben deze traditie, elk op eigen wijze, voortgezet, zoals Van Gogh en Emily Carr.
Spiritualiteit

‘A shard of glass in your gut.’ Over de spiritualiteit van Christian Wiman

Kerk en Theologie 2019 01 | Theo Witkamp | Artikel, Overige artikelen | God

In 2013 baarde de Amerikaanse dichter Christian Wiman opzien met zijn boek My Bright Abyss. Meditation of a Modern Believer.1 Een instant classic, werd er gezegd, dit verslag van de manier waarop hij de aanwezige en afwezige God en daarbij de binnenkant van wat leven is in zichzelf ontdekte.
Bijbelwetenschappen

Deuteronomium 33:27: van oudsher is God een schuilplaats, Zijn armen dragen u voor eeuwig

Kerk en Theologie 2019 01 | Rein Brouwer | Artikel, Overige artikelen | God

In de slotscène van zijn meest recent film First Reformed (2017) laat schrij-ver en regisseur Paul Schrader (geb. 1946) de apotheose van het verhaal samenvallen met een kerkdienst waarin een soliste zingt Leaning on the everlasting arms. Het lied wordt ingehouden gezongen, terwijl de finale scène die er doorheen gesneden is heftig en extatisch is.
Systematische theologie

De troost van de voorzienigheid. Niet alleen certitudo maar ook securitas

Kerk en Theologie 2018 02 | Henk van den Belt | Artikel | Angst, Vertrouwen | God

Waaruit put je troost als je geconfronteerd wordt met de angstaanjagende realiteit van terreur? Troost is van origine verwant aan trust, vertrouwen en vooral ‘grond van vertrouwen’. Waar ligt je houvast, je enige troost? Is dat alleen in de eschatologische hoop op een betere toekomst? Of is God ook direct bij de strijd tegen de terreur betrokken? Als Hij over alles regeert, is Hij misschien zelfs bij de terreur betrokken. Het besef van Gods voorzie-nigheid is voor christenen de eeuwen door een bron van troost geweest in de confrontatie met een onoverzichtelijke en chaotische kluwen van goed en kwaad.
Systematische theologie

Gunning als lezer van Spinoza

Kerk en Theologie 2018 01 | Rinse Reeling Brouwer | Artikel, Overige artikelen | Filosofie | God

Na de liberale omwenteling van 1848 fungeerde de naam van de filosoof Spinoza als een wachtwoord voor het liberaal-zijn. Zijn denken bood, in een situatie waarin gevestigde religieuze tradities sterk aan betekenis inboetten, de gelegenheid de moderne natuurwetenschap geheel serieus te nemen en tegelijk een nieuwe eenheidsvisie, een nieuw beeld van mens en wereld voor ogen te krijgen. Daarmee speelde de naam Spinoza tegelijk ook een constitutieve rol op de scheidslijn tussen het liberalisme en een zich nieuw constituerende orthodox-gereformeerde stroming.
Systematische theologie

Hoe gewelddadig is de God van Mozes?

Kerk en Theologie 2017 01 | Sam Janse | Artikel, Overige artikelen | God

Na een spreekbeurt die ik in een gemeente van de Protestantse Kerk hield over ‘Religie en geweld’ stond een dame, van wie ik schatte dat ze aan de tweede helft van haar leven bezig was, op om het woord te nemen: ‘Wij heb-ben hier in de gemeente een project gehad om de Bijbel in één jaar helemaal door te lezen en ik heb daaraan meegedaan.
Systematische theologie

Rollins’ atheïsme: de god die zegt dat hij niet bestaat

Kerk en Theologie 2017 01 | Riemer Roukema | Artikel, Overige artikelen | God

In juli 2016 stond in dit tijdschrift (229-239) een bijdrage van Frits de Lange, die terugging op een lezing voor een minisymposium over het post-theïsme. Een kortere versie hiervan verscheen op 11 juni 2016 in de weekendbijlage van het dagblad Trouw. De Lange baseert zich voor zijn beschouwingen over theïsme en post-theïsme vooral op Peter Rollins, die zich ‘a/theïst’ noemt.
Systematische theologie

De godsleer van Thomáš Halík

Kerk en Theologie 2018 01 | Aaldert Gooijer | Artikel, Overige artikelen | God

Analyse en evaluatie Thomáš Halík is een veelgelezen en veelgeprezen auteur. Zo ontving hij in 2010 de Romano-Guardini prijs, in 2011 voor het boek Geduld met God de Europese prijs voor het beste theologische boek en in 2014 de prestigieuze Templeton Prize. Een aantal van zijn boeken is inmiddels ook in het Nederlands vertaald en […]
Systematische theologie

En God sprak: ‘Ik besta niet’

Kerk en Theologie 2016 | Frits de Lange | Artikel, Overige artikelen | God

Ik hoorde een innerlijke stem die mijn naam riep. Ik stond stil en luisterde aandachtig naar wat wel de gewijde, stille stem van God moest zijn. Ik stond perplex toen God tot mij sprak en de drie simpele woorden herhaalde: ‘Ik besta niet.’ De tekst komt uit een performance van Peter Rollins, onderdeel van een […]
Systematische theologie

‘Een mooie gedachte, maar te weinig’?

Kerk en Theologie 2016 | Marcel Sarot | Artikel, Overige artikelen | God

Kritische kanttekeningen bij post-theïsme Inleiding: Non-realisme, post-theïsme en criteria Enkele jaren geleden schreef ik in dit tijdschrift een artikel over realistische en non-realistische benaderingen in de theologie: ‘Niet echt gebeurd maar wel waar?’ Bij die gelegenheid heb ik geprobeerd, de innerlijke logica van beide benaderingen tegenover elkaar te zetten om op die manier beide posities, […]