Artikelen

Duizenden theologische artikelen uit bekende theologische bronnen staan voor je klaar! We hebben materiaal van bijna elke vooraanstaande theoloog beschikbaar. Voor een paar euro per maand lees je alle artikelen. Word ook lid.

Zoeken:

Filter artikelen op:

Gebied

Categorie

Rubriek

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Bron

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Uitgave

Geloof

De zoektocht van een pionier

Kerk en Theologie 2021 03 | Sake Stoppels & Maarten Vogelaar | Artikel, Overige artikelen | Missionair | Kerk in de wereld, Seculariteit

Dit themanummer kent vooral min of meer beschouwende artikelen. Ze kijken van buitenaf naar praktijen, opvattingen, mogelijkheden. In dit artikel zoomen we in op de persoonlijke missionaire zoektocht van een Amsterdamse pionier, Maarten Vogelaar (1987). Zo klinkt in dit nummer ook de stem van een mens die vanuit het Evangelie intensief zoekt naar de bloei van mensenlevens in onze tijd. Die zoektocht is uitdagend en confronterend. Vanzelfsprekendheden redden het niet, het roer blijkt telkens weer om te moeten. Vogelaar is ook nog lang niet uitgezocht.
Praktische theologie

Betekenisverlies van het christendom

Kerk en Theologie 2020 03 | Hermen Kroesbergen | Artikel, Overige artikelen | Filosofie | Kerk in de wereld, Seculariteit

Een vergelijking met Zambia Het christendom heeft voor veel mensen in Nederland en West-Europa aan betekenis verloren. Het is niet zozeer dat zij het niet meer eens zijn met de antwoorden die het christendom geeft, maar ze stellen de vragen niet meer waar ze een antwoord op zijn. Ze zijn niet meer op zoek naar […]
Systematische theologie

Heilige strijd: een dupliek

Kerk en Theologie 2018 02 | Beatrice de Graaf | Artikel | Angst | Seculariteit

Een essay kan veel losmaken, meer dan ik ervaren heb met boeken en artikelen die ik eerder publiceerde. Het onderwerp van de strijd tegen het kwaad en het verlangen naar veiligheid lééft. Allerlei jongerenverenigingen en clubs willen weten wat ze tegen terrorisme moeten doen. Leeskringen willen doorpraten over de vermeende angst voor buitenlanders en vluchtelingen. Pacifisten lieten weten dat zij vinden dat we juist elke strijd moeten afzweren. Bezorgde christenen kwamen vragen hoe ze een veiligheidsplan voor hun kerkgebouw moeten maken. Een islamistische studente politicologie kwam vertellen dat ook zij op deze manier vanuit haar religie de strijd tegen het kwaad probeert te strijden.
Systematische theologie

Theologisch veiligheidsdenken: een kritische reflectie aan de hand van Bultmann

Kerk en Theologie 2018 02 | Rick Benjamins | Artikel | Opstanding, Wederkomst | Seculariteit

In Heilige strijd ontwikkelt Beatrice de Graaf een visie op het kwaad. Het seculiere denken kan daarmee slecht uit de voeten, omdat het probeert het kwaad te beheersen met beleidsmatige, bestuurlijke en wetenschappelijke taal, die het kwaad vooral buiten de orde plaatst als iets dat er niet hoort te zijn.
Systematische theologie

De teloorgang van het antiklerikalisme: winst of verlies?

Kerk en Theologie 2017 01 | Cees Houtman | Artikel, Overige artikelen | Seculariteit

De premisse van dit artikel is dat secularisatie en antiklerikalisme in de Wes-terse wereld zich tot elkaar verhouden als de bewoners van een weerhuisje. Wanneer het vrouwtje naar buiten komt, trekt het mannetje zich terug. Een maatschappij waarin kerk en geloof een dominante positie hebben, biedt een uitstekende voedingsbodem voor het opbloeien van het antiklerikalisme. In een samenleving waar de secularisatie om zich heen grijpt en kerk en geloof aan belang inboeten, verliest het antiklerikalisme zijn functie.
Systematische theologie

De kenbaarheid van de werkelijkheid: nieuwe geloofstaal anno 1944 (bonhoeffer) en anno nu

Kerk en Theologie 2017 01 | Edward van ‘t Slot | Artikel, Overige artikelen | Seculariteit

Eind 2015 verscheen postuum de dichtbundel Wakend over God van Joost Zwagerman. Deze bundel maakte meteen een diepe indruk op een breed publiek. Tot in het televisieprogramma De Wereld Draait Door werd er over gepraat, en kwam God ter sprake als een serieus en relevant gespreksthema.
Systematische theologie

Bestaat God of toch niet… Misschien?

Kerk en Theologie 2017 01 | Luco van den Brom | Artikel, Overige artikelen | Seculariteit

Wanneer je als theoloog de vraag krijgt voorgelegd: ‘Geloof jij nog?’, klinkt er geregeld in dat woordje ‘nog’ ook iets meewarigs mee. Jij wordt geacht beroepsmatig te geloven, want jij spreekt over God en bedient je van volzin-nen met termen als ‘God’, ‘de Eeuwige Heer’, ‘de Schepper van hemel en aarde’.
Systematische theologie

Piëtistische propaganda in een heidens jasje

Kerk en Theologie 2010 | Jan Peter Schouten | Artikel, Overige artikelen | Kerk in de wereld, Seculariteit, Zending

Een onbekend geschrift over het zendingswerk van Ziegenbalg Aan een strand op de Zuid-Indiase kust treffen twee figuren elkaar. De eerste is de befaamde Duitse zendeling Bartholomeüs Ziegenbalg, die in 1706 het zendingswerk in deze streek startte. De tweede is een Hollandse theoloog met een beroemde naam, Johannes Coccejus. Zij spreken over de geschiedenis van […]
Systematische theologie

Meditatie: Onze geliefde broeder Paulus (2 Petrus 3:15)

Kerk en Theologie 2009 | Riemer Roukema | Preek | Gerechtigheid | Navolging, Seculariteit

De apostel Paulus heeft, nadat hij volgeling van Jezus Christus was geworden, in het vroege christendom aanvankelijk een ambivalent imago gehad – en ook nu moeten sommigen binnen de kerk niet zo veel van hem hebben. Toen hij voor het eerst aansluiting bij de gemeente te Jeruzalem zocht, reageerde men daar afhoudend omdat men de […]
Systematische theologie

Want er is geen onderscheid

Kerk en Theologie 2009 | Roelof de Wit | Artikel, Overige artikelen | Gerechtigheid, Verbond | Kerk in de wereld, Seculariteit

De betekenis van ‘The New Perspective’ voor de uitleg van Romeinen 3:27-31 Inleiding Binnen de reformatorische traditie heeft de theologie van Paulus altijd een prominente plaats ingenomen. De belangstelling was er niet in het minst van de kant van de dogmatici. Hun interesse voor Paulus hangt nauw samen met zijn soteriologie, met name zoals hij […]