Artikelen

Duizenden theologische artikelen uit bekende theologische bronnen staan voor je klaar! We hebben materiaal van bijna elke vooraanstaande theoloog beschikbaar. Voor een paar euro per maand lees je alle artikelen. Word ook lid.

Zoeken:

Filter artikelen op:

Gebied

Categorie

Rubriek

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Bron

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Uitgave

Bijbelwetenschappen

Weerbarstige weduwe

Kerk en Theologie 2019 04 | Peter-Ben Smit | Artikel, Overige artikelen | Armoede

De centrale stelling van deze bijdrage is: de weduwe in Markus 12,41-44 handelt volgens Jezus subversief als ze haar hele levensonderhoud in de offerkist doet, of op een andere manier aan de Tempel toevertrouwt.1 Ze is geen vroom voorbeeld van godsvertrouwen, ze is geen paradigma van discipelschap of echte devotie2 en ze is geen christologische chiffre3.
Systematische theologie

Werk is heel het leven niet

Kerk en Theologie 2016 | Joop Schippers | Artikel, Overige artikelen | Armoede, Rijkdom

Over de rol van werk in de moderne samenleving Wat doe jij voor werk? Wie in de middeleeuwen een vreemdeling ontmoette, categoriseerde deze veelal in termen van de stand waartoe de vreemdeling behoorde: adel, geestelijkheid, burgerij of boerenstand. Meestal hoefde je dat niet eens te vragen, maar bleek het al uit de kleding van de […]
Systematische theologie

Aan het werk

Kerk en Theologie 2016 | Piet van Midden | Artikel, Overige artikelen | Armoede

Een verkenning van de arbeid in – met name – het oudtestamentische veld In dit artikel neem ik de lezer graag mee in de wereld die in de Hebreeuwse Bijbel wordt geschetst rondom ‘werk’. We verkennen de samenleving, de onderscheiden landschappen waarin wordt gewerkt, de semantische velden van de verschillende woorden voor ‘arbeid’ om te […]
Systematische theologie

Integratie en afzondering in het vroege christendom

Kerk en Theologie 2009 | Riemer Roukema | Artikel, Overige artikelen | Armoede, Rijkdom

Het zou mooi zijn als aan de praktijk van het vroege christendom richtlijnen zouden kunnen worden ontleend die te gebruiken zijn in het huidige debat over ‘integratie’ van migranten in onze samenleving en in onze kerken. De mij voorgelegde vraag luidde welke functie het nieuwtestamentische begrip koinönia heeft, en of dit een integrerendee rol heeft. […]