Artikelen

Duizenden theologische artikelen uit bekende theologische bronnen staan voor je klaar! We hebben materiaal van bijna elke vooraanstaande theoloog beschikbaar. Voor een paar euro per maand lees je alle artikelen. Word ook lid.

Zoeken:

Filter artikelen op:

Gebied

Rubriek

Auteur

Bron

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Uitgave

Categorie

Thema

Praktische theologie

Goede Vrijdag en Pasen op afstand

Kerk en Theologie 2021 03 | Jan Martijn Abrahamse | Artikel, Overige artikelen | Lijden, Media, Openbaring | Goede Vrijdag, Kerkelijk jaar, Pasen

Heil is vanuit christelijk oogpunt sterk verbonden met de gestalte van de lijdende Christus. Daarom is Pasen, waartoe traditiegetrouw ook Goede Vrijdag wordt gerekend, het liturgisch zwaartepunt van het kerkelijk jaar. In maart 2020 moesten kerken vanwege de coronapandemie plotsklaps omschakelen van fysieke samenkomsten naar online video-opnames. Ook Goede Vrijdag en Pasen op 10 en 12 april moesten zo online gevierd worden. In deze bijdrage wil ik over het voetlicht brengen hoe er tijdens die vieringen betekenis werd gegeven aan de lijdende Christus; oftewel hoe de heilzaamheid van het lijden, sterven en opstaan van Jezus toen werd uitgelegd.

Bijbelwetenschappen

Autobiografische bijbelinterpretatie

Kerk en Theologie 2021 02 | Ari Troost | Artikel, Overige artikelen | Openbaring | Zingeving

Een aspect van contextuele Bijbelinterpretatie, dat in het Nederlandse taalgebied recent in de belangstelling is gekomen, is de rol die ‘het persoonlijke’ van de lezer speelt in het proces van interpretatie. Met ‘het persoonlijke’ bedoel ik niet alleen de biografie van de lezer, zoals die zich ontwikkeld heeft met name in relatie tot interpretatieve en zingevende gemeenschappen, etnische en maatschappelijke verhoudingen, lichaam, gender en seksualiteit, maar ook – en vooral – hoe de lezer zelf tegen haar biografie aankijkt, deze waardeert en meeneemt (bewust of onbewust) in haar interpretatie van Bijbelteksten.[1]

Dogmatiek

Wel ‘JHWH is de drie-ene God’, niet ‘de Naam is Jezus Christus’?

Kerk en Theologie 2017 03 | Rinse Reeling Brouwer | Artikel, Overige artikelen | Openbaring

K.H. Miskotte stelt in het derde hoofdstuk van zijn Bijbels ABC, Naam: ‘Naam is openbaring’. Vervolgens in hoofdstuk 4, Godsnamen: ‘De Naam heeft zijn wortel in één Godsnaam. Het is de naam JHWH, het beste weer te geven als “Ik zal bij u zijn, zoals ik bij u zal zijn” (Exodus 3:14). En daarna: ‘De Naam heeft gestalte aangenomen in een mensenleven; een heel mensenleven is restloos tot openbaring geworden.

Ecclesiologie

Voorbij de biddeloosheid: hoe de kerk meer is dan een vergadering van gelovigen

Kerk en Theologie 2017 03 | Edward van ‘t Slot | Artikel, Overige artikelen | Openbaring | Bidden

Het schemert. Voor ons ligt het strand. Wegstervend klokgelui achter ons ver-raadt dat de stad niet erg ver weg is. Steeds donkerder weerspiegelt het eindeloze water de rode en paarse tinten van de lucht, de uitlopers van de rotsen links en rechts in de verte zijn blauwzwart – straks zullen ze niet meer te zien zijn. Ver voor ons wandelt een gestalte, een man. Aan zijn gang en houding is te zien dat hij loopt te denken. Het machtig schouwspel van kleuren en verten neemt hem in het landschap op alsof hij erbij hoort. Daar verandert zijn gepeins niets aan.

Dogmatiek

Karl Barths verzoeningsleer als antwoord aan Rudolf Bultmann

Kerk en Theologie 2017 02 | Karel Blei | Artikel, Overige artikelen | Openbaring, Opstanding | Geest

Het is mijn bedoeling, met deze opmerking in het achterhoofd, Barths verzoeningsleer te overzien. Hoe wordt hier de controverse Barth-Bultmann uitgewerkt? In welk opzicht was Barths verzoeningsleer antwoord aan Bultmann? Tot slot waag ik mij aan een evaluatie. Heeft Barth Bultmann afdoende van repliek gediend? Of blijft Bultmann, ondanks Barth, aan de orde?

Systematische theologie

De religiositeit van het gat als openbaring van God

Kerk en Theologie 2013 | Henk van den Belt | Artikel, Overige artikelen | Openbaring

In januari 1619 – ten tijde van de synode van Dordrecht – vond in Groningen een dispuut plaats over de religie. Zoals toen gebruikelijk was, verdedigde één van de studenten, Johannes Henricus Hardenack (ca 1595-1624), een aantal stellingen, opgesteld door of in overleg met zijn hoogleraar Herman Ravensperger (1586-1625).1 Over Hardenack, zie PH.A.M. Abels, De […]

Systematische theologie

Jezus in de esoterie

Kerk en Theologie 2010 | John van Schaik | Artikel, Overige artikelen | Openbaring | Navolging

In het midden van de negentiende eeuw vieren het rationalisme en het materialisme hun triomfen met bijvoorbeeld Darwin en Karl Marx. De historisch-kritische bijbelexegese ontstaat met godsdienstwetenschappers als David Friedrich Straus (1808-1874) en Ernst Renan (1823-1892). Zij beogen een historisch Jezusbeeld te ontwikkelen. Van meet af aan is er kritiek op deze historische benadering van […]

Systematische theologie

Christelijk geloof en esoterisch christendom

Kerk en Theologie 2010 | Kees van der Kooi | Artikel, Overige artikelen | Openbaring, Verlossing | Geest

Een systematisch-theologische bijdrage Inleiding In de verschillende artikelen in dit nummer van Kerk en Theologie wordt duidelijk gemaakt hoe wijd verbreid het esoterisch christendom is. Historisch hebben we te maken met een lange traditie die globaal kan worden onderverdeeld in een hermetische stroming tegenover een meer gnostisch-dualistische. Het is met name die hermetische traditie die […]

Systematische theologie

Wie komt na de God van de metafysica?

Kerk en Theologie 2010 | Ad Prosman | Artikel, Overige artikelen | Openbaring | God

Merold Westphal over ontotheologie en transcendentie1 Who comes after the God of metaphysics, after the critique of ontotheology?, Merold Westphal,2Overcoming Onto-theology. Toward a Postmodern Christian Faith. New York: Fordham University3Press 2001, 257. Inleiding Deze tijd vraagt om transcendentie. Christoph Schwöbel4 Schwöbel is directeur van het Institut für Hermeneutik und Dialog der Kulturen te Tübingen. spreekt […]

Systematische theologie

De voortgaande geschiedenis als theologische uitdaging

Kerk en Theologie 2010 | Kees van der Kooi | Artikel, Overige artikelen | Openbaring | Geest

In gesprek met Bram van de Beek Zoals altijd prikkelt het werk van Bram van de Beek tot stellingname, tot heroverweging, en roept het naast reacties van grote instemming eveneens heftige tegenspraak op. Hij is een theoloog die het debat op scherp zet, aanjaagt, en daarmee Kerk en Theologie in de samenleving een dienst bewijst. […]