Artikelen

Duizenden theologische artikelen uit bekende theologische bronnen staan voor je klaar! We hebben materiaal van bijna elke vooraanstaande theoloog beschikbaar. Voor een paar euro per maand lees je alle artikelen. Word ook lid.

Zoeken:

Filter artikelen op:

Gebied

Categorie

Rubriek

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Bron

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Uitgave

Pastoraat

Herderlijke zorg. Een profiel van het klassiek protestantse pastoraat

Kerk en Theologie 2019 02 | Henk van der Meulen | Artikel, Overige artikelen | Schuld

In dit artikel tekenen we in houtskoollijnen een schets van het klassiek pro-testantse pastoraat. Eerst kijken we naar de in de Reformatie gelegen oor-sprong ervan. Omdat deze oorsprong fundamenteel is, besteden we daaraan iets ruimere aandacht, met name aan Luther, Bucer en Calvijn

Kerk- en religiegeschiedenis

Verborgen en openbare zonden: over de grenzen van de kerkelijke tucht

Kerk en Theologie 2017 04 | Jacques Schenderling | Artikel, Overige artikelen | Schuld

Calvijn introduceert in zijn beschouwing over de kerkelijke tucht in de Institutie vrijwel direct het onderscheid tussen ‘verborgen’ en ‘openbare’ zonden. Hij definieert deze begrippen niet exact, maar duidt wel aan wat hij bedoelt. Van een ‘verborgen’ zonde is alleen een beperkt aantal mensen op de hoogte. Een ‘openbare’ zonde is ‘niet slechts bij één of twee getuigen’ bekend, maar bij de hele of vrijwel de hele gemeente.

Kerk- en religiegeschiedenis

Mededeling van leven J.H. Gunning Jr. over de sacramenten

Kerk en Theologie 2017 04 | Theo Hettema | Artikel, Overige artikelen | Avondmaal, Lijden, Schuld

Dat Koning Willem III in de Haagse kringen van de negentiende eeuw de bijnaam ‘koning Gorilla’ kreeg, had zeker te maken met het grote aantal bij maîtresses verwekte kinderen en andere wapenfeiten van een niet onbespro-ken levenswandel die aan zijn naam verbonden zijn.1 Voor de toenmalige Her-vormde Gemeente van ’s-Gravenhage, die aan deze koning onder andere het geschenk van het gebouw van de Willemskerk aan de Nassaulaan te danken had, moet deze levenswandel een kwestie zijn geweest die wel bekend was maar zo veel mogelijk genegeerd werd of met de mantel der liefde bedekt.

Dogmatiek

Gods goedheid in verband met de evolutie

Kerk en Theologie 2017 03 | Gijsbert van den Brink | Artikel, Overige artikelen | Kwaad, Lijden, Schuld

In zijn boek Onze Vader stelt Jan Muis dat God niet met kwaad samen gedacht mag worden. Muis keert zich in dit verband tegen de notie van een ‘algemene openbaring’, omdat deze veronderstelt dat alles van God getuigt, zodat ook het kwade op God betrokken zou moeten worden. Echter, ‘God kan alleen met goede gebeurtenissen en ervaringen worden verbonden, die leven wekken, niet met kwade die het leven bederven’.

Systematische theologie

De Confessio Augustana en haar vertaling in het Nederlands

Kerk en Theologie 2012 | Markus Matthias | Artikel, Overige artikelen | Schuld | Geest

“De Protestantse Kerk in wil een belijdende kerk zijn“1 Belijdenisgeschriften van de Protestantse Kerk in , Heerenveen 2009, 7. en heeft daarom in haar kerkorde de belijdenissen en belijdenisgeschriften genoemd die tot haar traditie behoren. Intussen zijn ook twee uitgaven verschenen die Nederlandse vertalingen van die belijdenisgeschriften presenteren. De oudere uitgave (Belijdenisgeschriften voor de PKN, […]