Artikelen

Duizenden theologische artikelen uit bekende theologische bronnen staan voor je klaar! We hebben materiaal van bijna elke vooraanstaande theoloog beschikbaar. Voor een paar euro per maand lees je alle artikelen. Word ook lid.

Zoeken:

Filter artikelen op:

Gebied

Categorie

Rubriek

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Bron

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Uitgave

Bijbelwetenschappen

Net zo trouw als Abraham

Kerk en Theologie 2021 02 | Nico Riemersma | Artikel, Overige artikelen | Verbond | Navolging

In Nehemia 9:5 roepen Levieten, nadat het volk Israël uit het boek van de wet van JHWH hun God is voorgelezen, het volk op om te staan en JHWHte zegenen. Een lang zegengebed volgt (9:6vv). Onduidelijk is echter waar dat waar eindigt. In 9:37 met de woorden: ‘Daarom zijn wij in grote benauwheid’ (NBG’51)? Of moet daar toch in elk geval 10:1[1] nog bij gerekend worden: ‘Op grond van dit alles sluiten wij een vast verbond en stellen het op schrift, en onze oversten, onze Levieten, onze priesters zetten hun zegel eronder’ (NBG’51)? De wij-groep van het gebed houdt namelijk niet op met spreken.
Bijbelwetenschappen

Berît in het boek Exodus (19:3-8; 24:3-8; 34:10-28)

Kerk en Theologie 2020 02 | Nico Riemersma | Artikel, Overige artikelen | Jodendom, Verbond

Als het om berît in het boek Exodus gaat, spreekt men meestal van het Sinaiverbond.[1] Daarbij verwijst men vooral naar Exodus 24:1-18, dat bekend staat als het verhaal van de verbondssluiting, maar nog twee andere passages worden in dat verband genoemd: 19:3-8, waarin Jhwh de Israëlieten – overigens in een conditionele zin – oproept om zijn […]
Systematische theologie

Doop – midden in de huidige wereld

Kerk en Theologie 2012 | Evert Jonker | Artikel, Overige artikelen | Verbond, Zegen | Doop, Rituelen

Een praktisch-theologische verkenning Met de doop als lijfelijke verbinding van de eigen naam (identiteit) en de Naam van de drie-enige God (Identiteit) wordt de dopeling ‘bediend’ met alle aspecten van heil: leren, belijden, water, geest, roeping tot nieuw (geestelijk) leven in navolging van Christus Jezus, maaltijd van de Heer. Daarom kan de doop vanuit vele […]
Systematische theologie

Als een vis in het doopwater

Kerk en Theologie 2012 | Peter Verbaan | Artikel, Overige artikelen | Verbond | Doop, Rituelen

In een van de allereerste monografieën over de christelijke doop gebruikt Tertullianus een prachtige metafoor: ‘Wij worden, als kleine vissen naar het voorbeeld van onze grote Ichtus Jezus Christus, in het water geboren, en wij kunnen slechts het leven behouden wanneer wij in het water blijven.’ 1Sed nos pisciculi secundum ’Iχϕυν nostrum Iesum Christum in […]
Systematische theologie

De waarheid in het midden

Kerk en Theologie 2011 | Coen Constandse | Artikel, Overige artikelen | Verbond | Israël

In gesprek met Willem Maarten Dekker over Kerk en Israël Het is zo ongeveer een specialisme geworden: Israëltheologie. Er kleeft aan zo’n specialisme al gauw iets van hobbyisme. Dat is ook spoedig tegen het denken over Israël ingebracht; Miskotte hoorde het al nog voordat de Hervormde kerkorde van 1951 er was!1 ‘[N]og onlangs werd op […]
Ecclesiologie

Noordmans beluisterd op de verhouding ‘Israël en Kerk’

Kerk en Theologie 2010 | Bart Gijsbertsen | Artikel, Overige artikelen | Verbond | Israël

Inleiding Hij wordt wel de kerkvader van de twintigste eeuw genoemd. De Hervormde Kerkorde van 1951 is mee door zijn inspanningen tot stand gekomen en draagt de sporen van zijn inzet om de Kerk als een geloofsartikel te zien, en niet maar als een – met een kleine ‘k’ geschreven – lokaal of landelijk gebonden […]
Systematische theologie

Want er is geen onderscheid

Kerk en Theologie 2009 | Roelof de Wit | Artikel, Overige artikelen | Gerechtigheid, Verbond | Kerk in de wereld, Seculariteit

De betekenis van ‘The New Perspective’ voor de uitleg van Romeinen 3:27-31 Inleiding Binnen de reformatorische traditie heeft de theologie van Paulus altijd een prominente plaats ingenomen. De belangstelling was er niet in het minst van de kant van de dogmatici. Hun interesse voor Paulus hangt nauw samen met zijn soteriologie, met name zoals hij […]