Artikelen

Duizenden theologische artikelen uit bekende theologische bronnen staan voor je klaar! We hebben materiaal van bijna elke vooraanstaande theoloog beschikbaar. Voor een paar euro per maand lees je alle artikelen. Word ook lid.

Zoeken:

Filter artikelen op:

Gebied

Categorie

Rubriek

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Bron

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Uitgave

Systematische theologie

Heil voor de wereld

Kerk en Theologie 2021 03 | Gert van Klinken | Artikel, Overige artikelen | Verlossing | Kerk in de wereld

Het heil laat zich moeilijk in een definitie vastleggen. Bij ons thuis werd het woord eigenlijk alleen door volwassenen gebruikt, in zinnen als: ‘Daar zie ik wel of geen heil in.’ Beter paste het in de Bijbellezing of het geestelijke lied. Het woordenboek van Koenen laat zien dat heil in alledaagse situaties vervangen mag worden door een eenvoudiger term als voorspoed of nut. Tot de kerkelijke sfeer behoren lastiger omschrijvingen als ‘welzijn van de ziel’ of ‘gelukzaligheid’. Die hebben een eigen charme, je herkent het woord vooral op de klank en minder op een precies vastgelegde inhoud.

Systematische theologie

Heil en redding in De kracht van het nu van Eckhart Tolle

Kerk en Theologie 2021 03 | Gert-Jan Roest | Artikel, Overige artikelen | Mystiek, Verlossing | Kerk in de wereld

Tijdens mijn pionierswerk in Amsterdam (2002-2017) kwam ik regelmatig mensen tegen die zichzelf beschreven als ‘niet-religieus maar wel spiritueel’. Het is niet zo eenvoudig om vast te stellen hoe groot deze groep mensen is, maar in 2013 schreef Joep de Hart dat er onder de Nederlanders van achttien jaar en ouder, naast de ruim vier miljoen kerkelijke gelovigen en ruim vijf miljoen personen zonder religieuze belangstelling, bijna twee miljoen zijn die wel belang hechten aan spiritualiteit, maar geen binding hebben met een kerkgenootschap of godsdienstige groepering.

Systematische theologie

Inleiding: Heil in de 21ste eeuw

Kerk en Theologie 2021 03 | Sake Stoppels | Artikel, Overige artikelen | Missionair, Verlossing | Kerk in de wereld

Een van zijn vele boeken schreef Henri Nouwen op uitnodiging van een seculiere Joodse journalist. Deze man, Fred Bratman, interviewde hem voor een weekendbijlage van de New York Times. Dat werd een tamelijk bloedeloos gebeuren omdat in de ontmoeting echte chemie ontbrak. Maar op de een of andere manier gebeurde er wel wat tussen die beide mannen. Het contact bleef en gaandeweg ontstond er vriendschap.

Praktische theologie

Het verhaal en de verhalenverteller

Kerk en Theologie 2018 02 | Edward van ‘t Slot | Verlossing

‘Verlangen naar veiligheid’ – een notie waar Beatrice de Graaf ons in haar boek Heilige strijd bij bepaalt – is misschien voor geen tijd zo kenmerkend als juist voor de onze. In deze tekst maakt De Graaf meer dan duidelijk hoe dominant de vraag naar garanties voor onze veiligheid in onze samenleving is geworden.

Systematische theologie

Een dialectiek die niet veiligstelt

Kerk en Theologie 2018 02 | Pieter Vos | Angst, Verlossing

Ons verlangen naar veiligheid lijken we hoofdzakelijk te willen vervullen door op security gerichte maatregelen en systemen. Regelgeving van de over-heid, risicomanagement in bedrijven en organisaties, wetenschappelijke be-rekeningen en technische veiligheidssystemen moeten ons beschermen tegen allerlei mogelijk onheil. Met al die maatregelen proberen we de onveiligheid die we ervaren te bestrijden en zo mogelijk op te heffen.

Systematische theologie

Continuïteit en discontinuïteit in de eschatologie

Kerk en Theologie 2012 | Reinhard van Elderen | Artikel, Overige artikelen | Verlossing

Met zijn uitdagende monografie over de eschatologie roept Bram van de Beek1 Dr. A. van de Beek, God doet recht. Eschatologie als christologie. Zoetermeer 2008. de vraag op, hoe continuïteit en discontinuïteit zich verhouden in het nadenken over de komst van Gods Rijk. Zelf legt hij een sterke nadruk op de discontinuïteit. Dat verbindt zich […]

Systematische theologie

Christelijk geloof en esoterisch christendom

Kerk en Theologie 2010 | Kees van der Kooi | Artikel, Overige artikelen | Openbaring, Verlossing | Geest

Een systematisch-theologische bijdrage Inleiding In de verschillende artikelen in dit nummer van Kerk en Theologie wordt duidelijk gemaakt hoe wijd verbreid het esoterisch christendom is. Historisch hebben we te maken met een lange traditie die globaal kan worden onderverdeeld in een hermetische stroming tegenover een meer gnostisch-dualistische. Het is met name die hermetische traditie die […]

Systematische theologie

Meditatie Exodus 2:3

Kerk en Theologie 2010 | Liuwe Westra | Preek of meditatie | Verlossing

De arke des behouds – Part Two (Exodus 2:3) Het verhaal van Mozes in het biezen mandje is een ontroerende parel binnen het geheel van Exodus, waar in de overige hoofdstukken de nodige rake klappen vallen. Het boek begint met een angstaanjagende beschrijving van de terreur van de farao. Vervolgens is Mozes’ eerste verzetsdaad een […]