Artikelen

Duizenden theologische artikelen uit bekende theologische bronnen staan voor je klaar! We hebben materiaal van bijna elke vooraanstaande theoloog beschikbaar. Voor een paar euro per maand lees je alle artikelen. Word ook lid.

Zoeken:

Filter artikelen op:

Gebied

Categorie

Rubriek

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Bron

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Uitgave

Systematische theologie

Aan Gods zegen is het al gelegen systematisch-theologische opmerkingen bij een actueel thema

Kerk en Theologie 2018 03 | Kees van der Kooi | Artikel, Overige artikelen | Seksualiteit, Zegen | Inclusie, LHBTQIA+

In de synodevergadering van de Protestantse Kerk van 17 november 2017 is gesproken is over de onderscheiding die in Ordinantie 5 tussen artike-len 3 en 4 wordt gemaakt tussen inzegenen van een huwelijk tussen man en vrouw en zegenen van andere levensverbintenissen. Tot besluitvorming over die formulering is het in die betreffende vergadering niet gekomen; in de komende tijd zal eerst het kerkelijk gesprek over zegening van relaties worden aangegaan.
Systematische theologie

De verantwoordelijke ouderdom

Kerk en Theologie 2013 | Frits de Lange | Artikel, Overige artikelen | Zegen | Levenseinde en rouw, Overlijden

In 2008, het jaar waarin de financiële crisis begon, was ouderdom het thema van de nationale boekenweek. Ik schreef voor die gelegenheid een boekje De armoede van het zwitserlevengevoel. Pleidooi voor beter oud worden 1Frits de Lange, De armoede van het zwitserlevengevoel. Pleidooi voor beter oud worden, Zoetermeer, Meinema, 2008. . Dat was toen, meende […]
Systematische theologie

Doop – midden in de huidige wereld

Kerk en Theologie 2012 | Evert Jonker | Artikel, Overige artikelen | Verbond, Zegen | Doop, Rituelen

Een praktisch-theologische verkenning Met de doop als lijfelijke verbinding van de eigen naam (identiteit) en de Naam van de drie-enige God (Identiteit) wordt de dopeling ‘bediend’ met alle aspecten van heil: leren, belijden, water, geest, roeping tot nieuw (geestelijk) leven in navolging van Christus Jezus, maaltijd van de Heer. Daarom kan de doop vanuit vele […]
Ecclesiologie

Een kerk met gastvrije drempels

Kerk en Theologie 2009 | Sake Stoppels | Artikel, Overige artikelen | Zegen | Doop

Over zegenen en dopen Momenteel wordt intensief gezocht naar kerkmodellen die rekening houden met gewijzigde participatiepatronen van mensen. Het verhaal is bekend: mensen binden zich niet voor langere tijd, participatie wordt incidenteel en partieel, ‘lichte gemeenschappen’ zijn in trek. In kerkopbouwkundige literatuur is dan ook een brede zoektocht bespeurbaar naar een kerk die daar rekening […]