Artikelen

Duizenden theologische artikelen uit bekende theologische bronnen staan voor je klaar! We hebben materiaal van bijna elke vooraanstaande theoloog beschikbaar. Voor een paar euro per maand lees je alle artikelen. Word ook lid.

Zoeken:

Filter artikelen op:

Gebied

Categorie

Rubriek

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Bron

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Uitgave

Systematische theologie

Ouderdom in bijbels-theologisch perspectief Een ‘Schriftgetrouwe’ benadering

Kerk en Theologie 2013 | Cees Houtman | Artikel, Overige artikelen | Levenseinde en rouw, Overlijden

Ter inleiding1 Voor dit artikel heb ik geput uit eerder verschenen publicaties van mijn hand, met name uit mijn commentaar op Exodus. Verwijzingen geschieden naar de completere Engelse vertaling: Exodus, I-IV (HCOT), Kampen/Leuven 1993-2002. Een wereld van verschil. Dat is de eerste constatering die iemand zal doen die vanuit de Nederlandse verzorgingsstaat een denkbeeldige reis […]

Systematische theologie

De verantwoordelijke ouderdom

Kerk en Theologie 2013 | Frits de Lange | Artikel, Overige artikelen | Zegen | Levenseinde en rouw, Overlijden

In 2008, het jaar waarin de financiële crisis begon, was ouderdom het thema van de nationale boekenweek. Ik schreef voor die gelegenheid een boekje De armoede van het zwitserlevengevoel. Pleidooi voor beter oud worden 1Frits de Lange, De armoede van het zwitserlevengevoel. Pleidooi voor beter oud worden, Zoetermeer, Meinema, 2008. . Dat was toen, meende […]

Ecclesiologie

Meditatie Johannes 8:9

Kerk en Theologie 2013 | Liuwe Westra | Preek of meditatie

De oudsten het eerst (Joh. 8: 9) Als tiener heb ik het geluk gehad dat de leerkrachten van de brede scholengemeenschap die mij aanvankelijk was toegewezen, na één rampzalig jaar direct doorhadden dat ik op het gymnasium veel beter thuis zou zijn. Vijf jaar lang mocht ik mij in de hoofdstad baden in de wereld […]

Systematische theologie

Verwachten wij nog meer?

Kerk en Theologie 2013 | Luco van den Brom | Artikel, Overige artikelen | Levenseinde en rouw, Overlijden

In het werk van predikanten en geestelijke verzorgers komt geregeld de vraag aan de orde hoe mensen met de dood kunnen omgaan in het licht van het christelijk geloof. De woorden ‘dood’ en ‘levenseinde’ klinken op zich mogelijk nogal abstract, hoewel wij in allerlei nieuwsberichten dagelijks over ongelukken, rampen en oorlogshandelingen vernemen waarbij slachtoffers vallen. […]

Systematische theologie

Theologisch-ethische kanttekeningen bij de natuurlijke dood

Kerk en Theologie 2013 | Theo Boer | Artikel, Overige artikelen | Levenseinde en rouw, Overlijden

De film Into the Wild (2007), gebaseerd op Jon Krakauers gelijknamige boek, beschrijft het verhaal van de veelbelovende rechtenstudent Chris Mc-Candless die besluit om zijn leven een radicale wending te geven door zich op een eenzame en bloedstollende survival in Alaska te begeven. 1Jon Krakauer, Into the Wild, New York 1996. De film, die anders […]

Ecclesiologie

Ouder worden in de Nederlandse samenleving en kerk anno 2013

Kerk en Theologie 2013 | Wout Huizing | Artikel, Overige artikelen | Pastoraat

Feiten en visies Er was eens een stokoude man, wiens ogen troebel en wiens oren doof waren geworden en wiens knieën knikten. Hij kon onder het eten z’n lepel nauwelijks meer vasthouden, morste met z’n soep op het tafelkleed en liet ook vaak iets daarvan uit z’n mond weglopen. Zijn zoon en schoondochter hadden daar […]

Systematische theologie

Meditatie Lucas 24:33,34

Kerk en Theologie 2013 | Antoon Vos | Preek of meditatie | Hemel | Hemelvaartsdag, Kerkelijk jaar

De hemel op aarde! Lucas 24: 33-34 Ik herinner me nog goed de spanning, toen in april 1961 de eerste poging ondernomen werd om de ruimte te gaan verkennen. De eerste ruimtereis kwam eraan. Die reis hield geheel in haar ban. Met spanning werd Joeri Gagarin – de eerste ruimtevaarder – in Rusland opgewacht. Toen […]

Systematische theologie

Duns Scotus’ univoke taaltheorie in de Nederlandse barthiaanse context

Kerk en Theologie 2013 | Guus Labooy | Artikel, Overige artikelen | God

Inleiding Spreken over God is al eeuwen het onderwerp van gelovige en filosofische reflectie. Het Oude Testament is voor dit onderwerp een mijlpaal: de God van Israël mocht niet afgebeeld worden. Dit godsdiensthistorisch unieke fenomeen wijst op een verdiept besef van transcendentie. De oudtestamenticus Vriezen brengt dat aldus onder woorden: ‘Niet alleen omdat Hij de […]

Systematische theologie

D. Chantepie de (1818-1874) als peetvader van theologisch zionisme

Kerk en Theologie 2013 | Harmen Jansen | Artikel, Overige artikelen | Israël

Van Israëltheologie naar Palestijnse bevrijdingstheologie De joodse terugkeer naar Palestina en de stichting van de staat Israël heeft de christelijke theologie uitgedaagd om fundamentele opvattingen over Gods handelen in relatie tot het joodse volk in de geschiedenis en in de toekomst te herzien. Daarna waren de oorlogen van 1967 en 1973 belangrijke stimulansen voor christelijke […]

Systematische theologie

‘Niet echt gebeurd maar wel waar?’

Kerk en Theologie 2013 | Marcel Sarot | Artikel, Overige artikelen | God

Een analyse van de verschillen tussen propositionele en non-propositionele benaderingen van de theologie1 Lezing gehouden op een besloten symposium bij de emeritering van prof.dr. Andy F. Sanders als hoofddocent godsdienstwijsbegeerte en bijzonder hoogleraar filosofie van de hedendaagse multireligieuze samenleving aan de Rijksuniversiteit . Inleiding: Een misverstand Een aantal jaren geleden interviewde EO-presentator Andries Knevel de […]