Artikelen

Duizenden theologische artikelen uit bekende theologische bronnen staan voor je klaar! We hebben materiaal van bijna elke vooraanstaande theoloog beschikbaar. Voor een paar euro per maand lees je alle artikelen. Word ook lid.

Zoeken:

Filter artikelen op:

Gebied

Categorie

Rubriek

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Bron

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Uitgave

Systematische theologie

Meditatie 1 Korintiërs 6:19

Kerk en Theologie 2014 | Rein Brouwer | Preek

Of weet u niet dat uw lichaam een tempel is van de heilige Geest, die in u woont en die u ontvangen hebt van God, en weet u niet dat u niet van uzelf bent? (1 Korintiërs 6:19) Niets is meer wat het was. Zelfs niet bij de evangelikale christenen in de Verenigde Staten van […]
Systematische theologie

Meditatie Johannes 2:1

Kerk en Theologie 2014 | Willem van Asselt | Artikel, Overige artikelen, Preek

‘En op de derde dag was er een bruiloft te Kana, in Galilea’ (Joh. 2:1) Volgens de kerkelijke traditie wordt op de tweede zondag na de Epifanie, het feest van de verschijning van Jezus, het tweede hoofdstuk uit het evangelie van Johannes gelezen: de bruiloft te Kana. In mijn jonge jaren als predikant heb dit […]
Systematische theologie

Meditatie Prediker 3:11

Kerk en Theologie 2014 | Leo J. Koffeman | Artikel, Overige artikelen, Preek

‘Alles heeft Hij voortreffelijk gemaakt op zijn tijd; ook heeft Hij de eeuw in hun hart gelegd, zonder dat de mens van het werk dat God doet, van het begin tot het einde, iets kan ontdekken’ (Prediker 3:11 NBG) God heeft ‘de eeuw’ in het hart van de mensen gelegd. Zo geeft de NBG- vertaling […]
Systematische theologie

Meditatie bij Matteüs 10: 16

Kerk en Theologie 2014 | Liuwe Westra | Preek

‘Bedenk wel, ik zend jullie als schapen onder de wolven.’ (Matteüs 10: 16) Een gemeentelid van mij heeft jarenlang gewerkt in landen waar overwegend of zelfs uitsluitend moslims wonen. Als het thema van de islam op één of andere manier ter sprake kwam in een kerkdienst of bij gespreksgroepen, hief hij onveranderlijk een waarschuwende vinger. ‘Pas op, jullie […]
Systematische theologie

Meditatie bij Prediker 3

Kerk en Theologie 2014 | Leo J. Koffeman | Preek

‘Alles heeft Hij voortreffelijk gemaakt op zijn tijd; ook heeft Hij de eeuw in hun hart gelegd, zonder dat de mens van het werk dat God doet, van het begin tot het einde, iets kan ontdekken’ (Prediker 3:11 NBG) God heeft ‘de eeuw’ in het hart van de mensen gelegd. Zo geeft de NBGvertaling van 1951 die raadselachtige woorden […]
Systematische theologie

‘Nieuw en oud’ – Mattheüs 13:52 en Hooglied 7:14

Kerk en Theologie 2014 | Tjitze Baarda | Artikel, Overige artikelen

1. Ter inleiding De bekende synoptische ‘gelijkenis-rede wordt alleen bij Mattheüs afgesloten met een kort gesprek tussen Jezus en zijn leerlingen:’Hebben jullie dat alles begrepen?’ Zij zeiden tot hem: ‘Ja’.Jezus reageert op hun positieve antwoord met een uitspraak die in de stijl van het hoofdstuk in een metafoor is gegoten:Hij nu zei tot hen: ‘Daarom […]
Systematische theologie

Het vrije individu en het dikke ik

Kerk en Theologie 2014 01 | Rick Benjamins | Artikel, Overige artikelen

In mijn bijdrage bespreek ik een paar verschillende en vooral filosofische opvattingen van het subject of het zelf, omdat dit thema voor de moderne theologie van groot belang is. De vrijzinnige theologie heeft zich geëngageerd met de moderne idee van een vrij en zelfstandig individu dat zich moet kunnen ontplooien. Dat individu lijkt zich echter […]
Systematische theologie

Philipp A. Kohnstamm en de “ijzeren” natuurwetten

Kerk en Theologie 2014 01 | Michiel Dubbelman | Artikel, Overige artikelen

1. Inleiding Zijn wij bepaald door onze genen of hersenen? Bepalen chemische en elektrische processen in de hersenen wat wij voelen en willen? In hoeverre leidt de natuurwetenschap tot een reductionistisch en deterministisch wereldbeeld? Leidt dit tot fatalisme: zo ben ik, ik kan nu eenmaal niet anders, of hebben wij een vrije wil?Het heersende principe […]
Systematische theologie

Leef je eigen leven

Kerk en Theologie 2014 | Herman Paul | Artikel, Overige artikelen

Zelfontplooiing als narratief sjabloon Inleiding Afgelopen zomer zat ik aan de keukentafel van ons Drentse vakantiehuisje gebogen over een stapel damesbladen. Terwijl mijn vrouw vanaf de bank geamuseerd toekeek, las ik de moderubriek van Margriet, de special ‘blotevoetenweer’ in Libelle en een exclusief interview met Nadja Hüpscher in Red (een tijdschrift ‘for the best things […]
Systematische theologie

Zijn wij onze evaluatie?

Kerk en Theologie 2014 | Wouter Slob | Artikel, Overige artikelen

In de eerste bijdrage van dit nummer (zie: Leef je eigen leven) plaatst Herman Paul de vraag naar het christelijke mensbeeld tussen de noties zelfontplooiing en zelfverloochening. Een vakantie-survey door damesbladen illustreert de trend van een verschuiving van zelfverloochening naar zelfontplooiing. Seculiere dames- bladen lopen hierin voorop, maar ook christelijke tijdschriften vertonen deze tendens. Verwonderlijk […]