Artikelen

Duizenden theologische artikelen uit bekende theologische bronnen staan voor je klaar! We hebben materiaal van bijna elke vooraanstaande theoloog beschikbaar. Voor een paar euro per maand lees je alle artikelen. Word ook lid.

Zoeken:

Filter artikelen op:

Gebied

Categorie

Rubriek

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Bron

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Uitgave

Systematische theologie

Meditatie bij Handelingen 13:48 en Romeinen 11:32

Kerk en Theologie 2015 | Riemer Roukema | Preek

Al dan niet uitverkoren? … en allen die voor het eeuwige leven bestemd waren, kwamen tot geloof. (Handelingen 13:48 GNB) Zo heeft God alle mensen de gevangenen van hun eigen ongehoorzaamheid gemaakt om zich over allen te kunnen ontfermen. (Romeinen 11:32 GNB) De grotere kerken in ons land staan er getalsmatig niet goed voor, al is het beeld dat […]
Systematische theologie

Meditatie Deuteronomium 6 en Johannes 13

Kerk en Theologie 2015 | Ed Noort | Preek | God, Relaties

Het Grote Gebod Deuteronomium 6:4 Luister, Israël: de HEER is onze God, de HEER is één. 5 Heb daarom de HEER, uw God, lief met hart en ziel en met inzet van al uw krachten. Johannes 13:34 Ik geef jullie een nieuw gebod: heb elkaar lief. Zoals ik jullie heb liefgehad, zo moeten jullie elkaar […]
Systematische theologie

Meditatie bij Open Monumentendag

Kerk en Theologie 2015 | Hijme Stoffels | Preek

Het is langzamerhand vaste prik geworden. Ieder jaar, op Open Monumentendag, bezoek ik een aantal monumentale kerkgebouwen en andere bezienswaardigheden in mijn woonplaats Den Haag. Zo ook vandaag. Maar de eerste gang is steevast naar de rooms-katholieke Teresia van Avilakerk, waar we vanuit ons appartement op uitkijken. Ik hoef er alleen maar de straat voor over te steken. Een kostbaar […]
Systematische theologie

Waarom de clou wegvertalen?

Kerk en Theologie 2015 | Bob Becking | Artikel, Overige artikelen

Over Psalm 124 in de Bijbel in Gewone Taal 1. Inleiding Het project ‘de Bijbel in gewone taal’ heeft mijn sympathie. Door direct en eenvoudig taalgebruik zal de inhoud van de Bijbel voor velen bereikbaarder worden. De desacralisering van de Bijbeltaal past goed in een geseculariseerd klimaat, waarbij toch aandacht is voor de bronnen van onze beschaving. De soms […]
Systematische theologie

De een achte de ander uitnemender dan zichzelf. Een christelijke antropologie voorbij het consumentisme.

Kerk en Theologie 2015 | Wouter Slob | Artikel, Overige artikelen | Dienen | Navolging

Samenvatting van dit artikel In zijn korte schets van de zelf-ontplooiingsboodschap zoals die in damesbladen is terug te vinden wijst Herman Paul onder andere op de kapitalistische subtekst dat zelfontplooiing geld kost en identiteit kan worden gekocht: ‘I am what I buy.’ Deze commerciële component wordt niet zelden negatief geduid, en roept zeker met betrekking tot religie weerstand op. Wordt […]
Systematische theologie

Een lichte last

Kerk en Theologie 2015 | Edward van ‘t Slot | Artikel, Overige artikelen | Navolging

Navolging, eschatologische existentie en kerk Een groot deel van dit artikel is gebaseerd op een referaat dat ik hield in antwoord op een lezing van N.T. Wright bij zijn bezoek aan Groningen op 28 en 29 oktober 2014. Ik dank mijn vrouw Lucie van ’t Slot-Wierenga voor het vertalen van mijn Engelse tekst. Eschatologische Existenz […]
Systematische theologie

Na het theïsme en voorbij het secularisme

Kerk en Theologie 2015 | Rick Benjamins | Artikel, Overige artikelen | God

Post-seculier Het begrip ‘post-seculier’ lijkt een nieuwe context aan te wijzen waarin opnieuw over God kan worden gesproken op een post-theïstische wijze. Voorafgaand aan het spreken over God moet daarom die post-seculiere ruimte worden toegelicht. De term ‘post-seculier’ komt in het huidige academische onderzoek met enige regelmaat of zelfs veelvuldig naar voren. In Groningen publiceerden […]
Systematische theologie

Na Schweitzer. Navolging in het kader van representatie, participatie en deconstructie


Kerk en Theologie 2015 | Rick Benjamins | Artikel, Overige artikelen | Navolging

Het theologische thema van de navolging kan bij uitstek worden belicht aan de hand van de persoon en het werk van Albert Schweitzer. Schweitzer publiceerde als theoloog belangrijke werken over het onderzoek naar de historische Jezus en de mystiek van de apostel Paulus. Hij verlegde zijn aandacht daarna allengs naar de ethiek en werd vervolgens tropenarts in Lambarene. Daarmee praktiseerde […]
Systematische theologie

Navolging als vrucht van de geloofsvereniging met Christus

Kerk en Theologie 2015 | Henk van den Belt | Artikel, Overige artikelen | Navolging

Ter voorbereiding op het najaarssymposium van het college van bijzonder hoogleraren over het thema Navolging: Worden als Christus Het symposium is gehouden op 14 november 2014 in Groningen. Met het thema van de navolging sluit het college van bijzonder hoogleraren aan bij het thema van vorig jaar: zelfontplooiing. De doordenking van dat thema riep de vraag […]
Systematische theologie

Post-theïsme als natuurwetenschappelijk credo?

Kerk en Theologie 2015 | Taede Smedes | Artikel, Overige artikelen | God

De1 1 Voor deze bijdrage heb ik gebruik gemaakt van mijn artikel ‘Is God te vinden in de natuur? En zo ja, welke God?’, gepubliceerd in Speling: Tijdschrift voor bezinning, 2012:2, 45-49. organisatoren van het symposium2 Lezing voor het Groninger Theologisch Werkgezelschap in het kader van een symposium over posttheïsme,326 januari 2015. Deze lezing is […]