Artikelen

Duizenden theologische artikelen uit bekende theologische bronnen staan voor je klaar! We hebben materiaal van bijna elke vooraanstaande theoloog beschikbaar. Voor een paar euro per maand lees je alle artikelen. Word ook lid.

Zoeken:

Filter artikelen op:

Gebied

Categorie

Rubriek

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Bron

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Uitgave

Systematische theologie

Goed werk. Een eschatologische herwaardering van roeping.

Kerk en Theologie 2016 | Pieter Vos | Artikel, Overige artikelen

Ter gelegenheid van de maand van de spiritualiteit van 2016 schreef psycholoog en managementdeskundige Ben Tiggelaar het inspiratieboekje ‘Mooi werk’. Een centrale vraag in dit essay, dat bestaat uit 31 luchtig aan elkaar verbonden columns, is hoe je gelukkig kunt worden in je werk. In navolging van Martin Seligman gaat Tiggelaar achtereenvolgens in op mooi, […]
Systematische theologie

Arbeid en spiritualiteit

Kerk en Theologie 2016 | Harm G. Dane | Artikel, Overige artikelen

Op verhaal komen tegen de verdrukking in. Inleiding Zwoegen zul je om te eten, je leven lang. Zweten zul je voor je brood, totdat je terugkeert tot de aarde. De Bijbel introduceert het thema arbeid in mineur. Om er verder nagenoeg over te zwijgen. Werktijd wordt aan banden gelegd: Zes dagen zult gij arbeiden en […]
Systematische theologie

Werk is heel het leven niet

Kerk en Theologie 2016 | Joop Schippers | Artikel, Overige artikelen | Armoede, Rijkdom

Over de rol van werk in de moderne samenleving Wat doe jij voor werk? Wie in de middeleeuwen een vreemdeling ontmoette, categoriseerde deze veelal in termen van de stand waartoe de vreemdeling behoorde: adel, geestelijkheid, burgerij of boerenstand. Meestal hoefde je dat niet eens te vragen, maar bleek het al uit de kleding van de […]
Systematische theologie

De waarde van werk

Kerk en Theologie 2016 | Herman Noordegraaf | Artikel, Overige artikelen | Rust

Enige stemmen uit kerken en theologie Het arbeidsethos van de bezige bij ‘Een bezige bij’, zo typeerde de Kamper ethicus G.Th. Rothuizen eens een van de kernelementen van de ‘gereformeerde zede’ en van het calvinisme in bredere zin. In zijn onderzoek naar die ‘bezige bij’ besteedt Rothuizen veel aandacht aan de zogeheten Weber-these over het […]
Systematische theologie

Economie en de moraliteit

Kerk en Theologie 2016 | Trinus Hoekstra | Artikel, Overige artikelen

In dit artikel gaat het om de vraag hoe vanuit de economie een moraliteit van werk vorm krijgt en welke rol theologie kan spelen bij de waarneming en de duiding daarvan. Economie wordt in dit artikel verstaan als het complex van productie, distributie en consumptie van goederen en diensten, en de ordening of normering die […]
Systematische theologie

Aan het werk

Kerk en Theologie 2016 | Piet van Midden | Artikel, Overige artikelen | Armoede

Een verkenning van de arbeid in – met name – het oudtestamentische veld In dit artikel neem ik de lezer graag mee in de wereld die in de Hebreeuwse Bijbel wordt geschetst rondom ‘werk’. We verkennen de samenleving, de onderscheiden landschappen waarin wordt gewerkt, de semantische velden van de verschillende woorden voor ‘arbeid’ om te […]
Systematische theologie

Het werk van onze handen – meditatie bij Psalm 90:17

Kerk en Theologie 2016 | Klaas Bom | Artikel, Preek

‘Bevestig het werk van onze handen’ (Psalm 90:17 NBV) ‘Werk, werk , werk’. Het leek de wederopstanding van de FNV leider toen Wim Kok rond zijn aantreden als minister-president deze woorden als een mantra herhaalde. Na een aantal jaren als minister van financiën de indruk te hebben gegeven dat hij zijn vakbondsleven was vergeten, leek […]
Systematische theologie

Opleiden van theologen voor de missionaire praktijk

Kerk en Theologie 2016 | Stefan Paas | Artikel, Overige artikelen | Zending

Waar is de missionaire praktijk? Ooit was ‘de missionaire praktijk’ een duidelijk afgebakend werkveld, waartoe theologen zich geroepen konden voelen en waarheen zij – na een specifieke training en een serie inentingen – konden worden ‘uitgezonden’. Op gezette tijden keerden zij terug naar het thuisfront met een pakket dia’s, waarmee zendende gemeenten en vriendenkringen werden […]
Systematische theologie | Wereldkerk

Het pleonasme van ‘missionair predikant’

Kerk en Theologie 2016 | Arjan Markus | Artikel, Overige artikelen | Missionair | Missionaire gemeente, Navolging

Over de missionaire roeping van predikanten Hij was begin veertig, een goed opgeleide, wat sceptische zoeker. Via zijn vriendin was hij bij ons terecht gekomen en deed mee aan een cursus. Zo nu en dan kwam hij ook in een dienst. Hij had geen enkele achtergrond in enig geloof en wist weinig van kerkelijke zaken. […]
Systematische theologie

‘Een mooie gedachte, maar te weinig’?

Kerk en Theologie 2016 | Marcel Sarot | Artikel, Overige artikelen | God

Kritische kanttekeningen bij post-theïsme Inleiding: Non-realisme, post-theïsme en criteria Enkele jaren geleden schreef ik in dit tijdschrift een artikel over realistische en non-realistische benaderingen in de theologie: ‘Niet echt gebeurd maar wel waar?’ Bij die gelegenheid heb ik geprobeerd, de innerlijke logica van beide benaderingen tegenover elkaar te zetten om op die manier beide posities, […]