Artikelen

Duizenden theologische artikelen uit bekende theologische bronnen staan voor je klaar! We hebben materiaal van bijna elke vooraanstaande theoloog beschikbaar. Voor een paar euro per maand lees je alle artikelen. Word ook lid.

Zoeken:

Filter artikelen op:

Gebied

Categorie

Rubriek

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Bron

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Uitgave

Ecclesiologie

In het midden van de gemeente. Ecclesiologische en kerkrechtelijke overwegingen bij een doopcasus

Kerk en Theologie 2017 02 | Klaas-Willem de Jong | Artikel, Overige artikelen

Met de nodige regelmaat melden zich stellen die een kind willen laten dopen, maar niet of nauwelijks bij het gemeenteleven betrokken zijn. Ze willen het liefst laten dopen in een dienst waarin zij als doopouders de enigen zijn. We zien ze dan na het dopen zelden meer, hooguit nog eens met Kerst.

Dogmatiek

Karl Barths verzoeningsleer als antwoord aan Rudolf Bultmann

Kerk en Theologie 2017 02 | Karel Blei | Artikel, Overige artikelen | Openbaring, Opstanding | Geest

Het is mijn bedoeling, met deze opmerking in het achterhoofd, Barths verzoeningsleer te overzien. Hoe wordt hier de controverse Barth-Bultmann uitgewerkt? In welk opzicht was Barths verzoeningsleer antwoord aan Bultmann? Tot slot waag ik mij aan een evaluatie. Heeft Barth Bultmann afdoende van repliek gediend? Of blijft Bultmann, ondanks Barth, aan de orde?

Systematische theologie

Het Heilig Avondmaal in de Nederlands-Lutherse traditie

Kerk en Theologie 2017 02 | Susanne Freytag | Artikel, Overige artikelen | Avondmaal

Welke rol speelt het Avondmaal in de Nederlands-lutherse traditie?[1] In dit artikel zal ik de lezer meenemen naar momenten in de geschiedenis van de lutheranen in de Lage Landen[2] waarop het Avondmaal een rol speelde. Het gaat hierbij om enkele voorbeelden uit de geschiedenis, zonder volledigheid na te streven. Langs deze weg wordt duidelijk welke aspecten voor de lutheranen in Nederland rondom het Heilig Avondmaal van belang waren en zijn.

Dogmatiek

Zien, horen, eten: Luther over het avondmaal

Kerk en Theologie 2017 02 | Eelco van der Veer | Artikel, Overige artikelen | Avondmaal

In de late Middeleeuwen was de kerk van Rome meer dan ooit een sacra-mentskerk geworden. De bediening van de sacramenten, in het bijzonder het veelvuldig opdragen van de mis, was de centrale spil waar het kerkelijk leven om draaide.

Ecclesiologie

Hoe functioneerde de tafelgemeenschap in de vroege kerk?1

Kerk en Theologie 2017 02 | Liuwe Westra | Artikel, Overige artikelen | Avondmaal

In dit artikel wil ik in grote lijnen de geschiedenis van de tafelgemeenschap in de Vroege Kerk natrekken. Het woord ‘tafelgemeenschap’ duidt daarbij niet zozeer direct op de concrete groep mensen, als wel op de betekenis van het aanzitten aan de maaltijd van de Heer voor de deelnemers.

Bijbelwetenschappen

Houvast

Kerk en Theologie 2017 02 | Leo J. Koffeman | Artikel, Overige artikelen | Verdriet | Kerkelijk jaar, Pasen

‘Het grote, zware verdriet had haar eindelijk ingehaald. Ze moest huilen, Het gehuil kwam uit haar buik omhoog en stroomde door haar keel naar buiten met zo’n kracht dat ze nauwelijks meer kon ademhalen. Daarna begint ze te snikken, luid en onmenselijk’. Zo tekent de Zweedse schrijfster Marianne Fredriksson het begin van de Paasmorgen, in haar roman Volgens Maria Magdalena.

Systematische theologie

Houvast

Kerk en Theologie 2017 02 | Leo J. Koffeman | Preek of meditatie | Pasen, Relaties

‘Houd me niet vast’ (Joh. 20:17) ‘Maar ik houd vol, in de hoop eens dat te kunnen grijpen waarvoor Christus Jezus mij gegrepen heeft’ (Fil. 3:12) ‘Het grote, zware verdriet had haar eindelijk ingehaald. Ze moest huilen. Het gehuil kwam uit haar buik omhoog en stroomde door haar keel naar buiten met zo’n kracht dat […]

Dogmatiek | Systematische theologie

Een lutherse bijdrage aan de beleving van het avondmaal?

Kerk en Theologie 2017 02 | Leo J. Koffeman | Overige artikelen | Avondmaal | Avondmaal

Een internationaal-oecumenische insteek Enkele jaren geleden koos de Raad van Kerken in Nederland voor een nieuwe insteek in het oecumenisch gesprek over de maaltijd des Heren. In de eerste decennia van de moderne oecumenische beweging had de theologische dialoog over de oude leergeschillen centraal gestaan, later werd voor een invalshoek vanuit de liturgie gekozen, en […]