Artikelen

Duizenden theologische artikelen uit bekende theologische bronnen staan voor je klaar! We hebben materiaal van bijna elke vooraanstaande theoloog beschikbaar. Voor een paar euro per maand lees je alle artikelen. Word ook lid.

Zoeken:

Filter artikelen op:

Gebied

Categorie

Rubriek

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Bron

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Uitgave

Kerk- en religiegeschiedenis

Verborgen en openbare zonden: over de grenzen van de kerkelijke tucht

Kerk en Theologie 2017 04 | Jacques Schenderling | Artikel, Overige artikelen | Schuld

Calvijn introduceert in zijn beschouwing over de kerkelijke tucht in de Institutie vrijwel direct het onderscheid tussen ‘verborgen’ en ‘openbare’ zonden. Hij definieert deze begrippen niet exact, maar duidt wel aan wat hij bedoelt. Van een ‘verborgen’ zonde is alleen een beperkt aantal mensen op de hoogte. Een ‘openbare’ zonde is ‘niet slechts bij één of twee getuigen’ bekend, maar bij de hele of vrijwel de hele gemeente.

Kerk- en religiegeschiedenis

Mededeling van leven J.H. Gunning Jr. over de sacramenten

Kerk en Theologie 2017 04 | Theo Hettema | Artikel, Overige artikelen | Avondmaal, Lijden, Schuld

Dat Koning Willem III in de Haagse kringen van de negentiende eeuw de bijnaam ‘koning Gorilla’ kreeg, had zeker te maken met het grote aantal bij maîtresses verwekte kinderen en andere wapenfeiten van een niet onbespro-ken levenswandel die aan zijn naam verbonden zijn.1 Voor de toenmalige Her-vormde Gemeente van ’s-Gravenhage, die aan deze koning onder andere het geschenk van het gebouw van de Willemskerk aan de Nassaulaan te danken had, moet deze levenswandel een kwestie zijn geweest die wel bekend was maar zo veel mogelijk genegeerd werd of met de mantel der liefde bedekt.

Liturgie

De avondmaalstafel en de eetkamertafel: sacramenten als concrete symboolhandelingen of heilig spel

Kerk en Theologie 2017 04 | Marcel Barnard | Artikel, Overige artikelen | Avondmaal

Liturgie en sacrament bestaan slechts als concrete symboolhandelingen, stelde ik onlangs, en de redactie van dit tijdschrift vroeg mij dat uit te wer-ken.1 Dat woordje ‘slechts’ had ik wellicht beter weg kunnen laten, want het roept het misverstand op als zou ik daarmee eredienst en sacramenten een geringe waarde toekennen, geringer dan algemeen wordt aangenomen. Dat is allerminst het geval. Dus, liturgie en sacrament bestaan als concrete symboolhandelingen.

Kerk- en religiegeschiedenis

De ‘breking van het brood’ in Handelingen en de Didache en de vroegste geschiedenis van het avondmaal

Kerk en Theologie 2017 04 | Henk Jan de Jonge | Artikel, Overige artikelen | Avondmaal

Op verscheidene plaatsen in de vroegchristelijke literatuur wordt een ge-zamenlijke maaltijd van christenen aangeduid met de term ‘breken van het brood’. Deze aanduiding komt voor in Handelingen, de Didache, Ignatius van Antiochië en de Acta Pauli.1 In deze bijdrage wil ik nagaan, wat met deze uitdrukking bedoeld wordt in Handelingen en de Didache, en welke plaats het ‘breken van het brood’ inneemt in de geschiedenis van het avond-maal (de eucharistie).

Kerk- en religiegeschiedenis

Sacramentaliteit, avondmaal en de eerste christenen

Kerk en Theologie 2017 04 | Bert Jan Lietaert Peerbolte | Artikel, Overige artikelen | Avondmaal | Jezus

In de kerkelijke traditie heeft het avondmaal, meer nog dan de doop, de reputatie terug te gaan op Jezus zelf. Immers, in de liturgie worden de inzettingswoorden als prominent onderdeel van de viering gereciteerd. In de woorden van Jan Muis uit 2016:

Spiritualiteit

Aan de wandel

Kerk en Theologie 2017 04 | Hijme Stoffels | Artikel, Overige artikelen

Enige tijd geleden bezocht ik een lezing van hoogleraar ouderengenees-kunde Rudi Westendorp over ‘Oud worden in de praktijk’. Het pensioen kwam in zicht en ik wilde me goed voorbereiden op deze nieuwe levensfase. ‘Wie wil er 100 jaar worden?’ vroeg hij het publiek. Weinigen staken hun hand op.