Artikelen

Duizenden theologische artikelen uit bekende theologische bronnen staan voor je klaar! We hebben materiaal van bijna elke vooraanstaande theoloog beschikbaar. Voor een paar euro per maand lees je alle artikelen. Word ook lid.

Zoeken:

Filter artikelen op:

Gebied

Categorie

Rubriek

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Bron

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Uitgave

Bijbelwetenschappen

Goede dingen komen langzaam

Kerk en Theologie 2019 02 | Liuwe Westra | Artikel, Overige artikelen

Eén van de redenen dat er geregeld nieuwe vertalingen van de Bijbel of gedeelten daarvan verschijnen, is het feit dat het ook na twintig eeuwen of langer nog steeds regelmatig voorkomt dat we van bepaalde woorden of passages een beter begrip van de betekenis krijgen. Dergelijke ontdekkingen hoeven niet altijd bijzonder schokkend te zijn, maar in principe is natuurlijk elke nieuwe lichtstraal die er op de Schrift geworpen wordt welkom, en vele stralen tezamen veranderen toch langzaam maar zeker ons beeld.
Pastoraat

Pastores in de PKN en hun ervaringen met euthanasie*

Kerk en Theologie 2019 02 | Theo Boer, Ronald Bolwijn, Maaike Graafland, Wim Graafland & Annemarieke van der Woude | Artikel, Overige artikelen | Geestelijke verzorging, Lijden

Casus Een zeer gelovig mens. Geboren en getogen op de Bible belt. De ‘leeftijd der sterken’ al ruimschoots bereikt. Door de aandoening ALS kon hij niet langer thuis wonen. In het verpleeghuis maakte hij op iedereen indruk omdat hij nooit klaagde en nooit opgaf. Kon hij zijn boek zelf niet meer vasthouden, dan gebruikte hij een leesplankje. Kon hij zijn boterham zelf niet meer snijden, dan gebruikte hij een aangepast bord en bestek.
Pastoraat

De spierkracht van de gemeente. Over de plaats van onderling pastoraat

Kerk en Theologie 2019 02 | Reijer de Vries | Artikel, Overige artikelen

Gemeentepastoraat lijkt een paraplubegrip, het betekent van alles. In het eerste decennium van deze eeuw was bijvoorbeeld de beknopte definitie van Gerben Heitink bepalend: ‘Pastorale zorg heeft als regel plaats in en vanuit een kerkelijke gemeente’.1 Deze typering werd overgenomen in verschillende Handreikingen van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) en stond tot voor kort ook op een webpagina van de PKN.
Pastoraat

Psychologie en narrativiteit in het pastoraat: Overwegingen bij de terugkeer van de ziel

Kerk en Theologie 2019 02 | Theo Pleizier | Artikel, Overige artikelen | Geestelijke verzorging, Ziel

Inmiddels was de ziekte ver gevorderd. De artsen hadden hem laten weten dat hij erop moest rekenen dat het niet langer dan een paar weken zou duren. Hoewel hij al geruime tijd ziek was, was dit een bericht dat hem opnieuw schokte. Toen het zover was dat het ook het thuis niet meer ging en intensie-vere verzorging nodig was, verhuisde hij naar het hospice. Palliatieve zorg, zo werd het genoemd. Maar de dood is niet zacht, zei hij tegen de predikant die bij hem op bezoek was. Wat denkt u, dominee, waar zal ik straks zijn, als ik er niet meer ben?
Pastoraat

Herderlijke zorg. Een profiel van het klassiek protestantse pastoraat

Kerk en Theologie 2019 02 | Henk van der Meulen | Artikel, Overige artikelen | Schuld

In dit artikel tekenen we in houtskoollijnen een schets van het klassiek pro-testantse pastoraat. Eerst kijken we naar de in de Reformatie gelegen oor-sprong ervan. Omdat deze oorsprong fundamenteel is, besteden we daaraan iets ruimere aandacht, met name aan Luther, Bucer en Calvijn
Bijbelwetenschappen

Opgestaan. Overpeinzingen bij 1 Korintiërs 15

Kerk en Theologie 2019 02 | Joep Dubbink | Artikel, Overige artikelen | Opstanding

De gemiddelde kerkganger heeft het inmiddels wel gehad met het debat over het al dan niet waar gebeurd zijn van Bijbelverhalen, en zij heeft daarin haar eigen positie wel bepaald. Mijn ervaring is, dat de tegenstellingen een stuk minder scherp liggen dan een paar decennia geleden, en er meer begrip is gekomen voor het narratieve karakter van de Bijbelse vertellingen, behalve op Pasen.